ZŠ Dončová

17
Apr

Oznam - Dončova

Žiadame všetkých rodičov, ktorých deti majú v škole uložené svoje učebné pomôcky alebo úbory na TV, aby si ich neodkladne prišli vyzdvihnúť do školy na Dončovej 4 dňa 22.4.2020, v čase od 8:00 - 17:00. K dispozícii bude pán školník. Do školy sa bude vstupovať po jednom cez hlavný vchod školy.  Ostatné vchody nebudú otvorené. Prosíme o dodržiavanie hygienických pravidiel - je nutné mať rúško a rukavice.

06
Mar

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

V utorok 3.3.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Šestnásť dobre pripravných recitátorov z druhého až štvrtého ročníka nám pripravilo veľmi pekný umelecký zážitok. 

Do okresného kola postúpila v poézii Alica Vrtichová zo 4.D a v próze Tomáš Lanovec zo 4.E. Víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v ďalšej reprezentácii školy.

hviezdoslavovakubin2020titulna

Fotoalbum

06
Mar

Zimná škola v prírode na Maline Brde

Týždeň pred jarnými prázdninami v čase od 17. do 21.2.2020 sa žiaci 4.E zúčastnili Školy v prírode na Maline Brde. Aj keď v tomto roku je zima na sneh "skúpa" nám počasie prialo, snehu aj slniečka sme si užili dosť, nočná hra bola o našich vedomostiach z Prírodovedy, Vlastivedy aj z Matematiky. Sánkovanie s čelovkami nemalo chybu a nechýbal ani potrebný adrenalín z tmy a " tajomstva lesa". Bol to ďalší pekný zážitok pre celú triedu. 
titulnazimnaskolavprirode
03
Mar

Karneval v ŠKD na Dončovej

Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našom školskom klube sa dňa 21.2.2020 ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti, prezlečené do originálnych masiek, tancovali a súťažili. Nezabudli sme ani na dobroty, ktoré neodmysliteľne patria ku každej fašiangovej zábave. Najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské oči, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok.

titulnakarnevalskd2020

Fotoalbum

25
Feb

MATEMATIKA V PREŠOVE

Výstava s názvom Aha! Krásna matematika v Prešove ponúka neuveriteľnú cestu do sveta logických hádaniek a skladačiek. Vytvára priestor pre predstavivosť, kde sú tvary postavené z tangramov, blokov, či loptičiek a deti sa tak môžu nenápadne pomocou hry dostať do tajomstiev matematiky. Mnohé matematické zákony sa dajú krásne graficky znázorniť alebo rozpohybovať, a takéto podanie je pre deti ľahšie pochopiteľné a atraktívnejšie. 

Výstavu zapožičalo etablované vedecké centrum Hevelianum v Gdaňsku a je doplnená exponátmi z Univerzity v nemeckom Trieri. Tvorí ju viac ako 25 stanovíšť, ktoré dopĺňajú informácie na tabletoch.

Okrem nenápadného učenia sa deti mohli naozaj vyhrať so skladačkami a stavebnicami. Každý si určite našiel niečo, čo ho zaujalo.

matematickavystavapreesov

Fotoalbum


 

21
Feb

Voľné pracovné miesto - Ekonóm/ka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bystrická cesta 14, Ružomberok
Termín nástupu
2.3.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
663

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, účtovný program IBEU výhodou
Vzdelanie
úplne stredoškolské vzdelanie, resp.vyskokoškolské vzdelávanie, ovládanie podvojného účtovníctva
Ďalšie požiadavky
• Riadiaca a koordinačná činnosť ekonomiky školy
• Účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady,
odberateľské dodávateľské faktúry a pod.)
• Vyúčtovanie pracovných ciest
• Posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a
účtovného hľadiska
• Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek
• Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
• Zostavovanie rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel , vyhodnocovanie
plnenia rozpočtu
• Styk s bankou, bankové operácie
• Znalosť zákonov súvisiacich s prácou ekonóma/účtovníka vo verejnej správe

Ďalšie zručnosti
- komunikácia (jednanie s ľuďmi);
- komunikácia s úradmi;
- kultivovaný písomný prejav;
- finančná a ekonomická gramotnosť;

20
Feb

EXPERT GENIALITY SHOW

Aj tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Expert Geniality Show.

Táto súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí na začiatku súťaže.

Zo všetkých súťažiacich sa najlepšie umiestnila Desiree Ault (8.E) - v téme Do you speak English? získala 10. miesto medzi súťažiacimi na celom Slovensku.

Blahoželáme !

expertsutaztitulna

 

Učiteľ ské

Kto je online

We have 13 guests online