23
Nov

HLAVNÉ ČINNOSTI VÝCHVNÉHO PORADCU

- poradenská činnosť:

poradenstvo v otázkach profesijnej oblasti, monitorovať záujmy vzdelávania žiakov so vzdelávacími problémami, napomáhať žiakom so vzdelávacími problémami pri výbere strednej školy, včas informovať žiakov a ich rodičov o nových odboroch vzdelávania na jednotlivých stredných školách

- konzultačná činnosť:  
zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom o formách štúdia na stredných školách a možnostiach výberu budúceho povolania 
včas informovať zákonných zástupcov žiakov o možnostiach návštevy stredných škôl počas „Dní otvorených dverí“

- koordinačná činnosť: 
sprostredkovanie spojenia školy s inými  poradenskými a odbornými  zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o vzdelávanie žiakov po ukončení základnej školy, spolupracovať s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny s účelom  získať informácie o pracovných miestach, spolupracovať s CPPPaP v Ružomberku.

Učiteľ ské

Kto je online

We have 12 guests online