02
Dec

Medzinárodný deň knižníc 2015

Medzinárondý deň knižníc 2012

Medzinárodný deň knižníc 2013

Medzinárodný deň knižníc 2014

Medzinárodný deň knižníc 2015


Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc bola vyhlásená dobrovoľná akcia: "Daruj knihu do knižnice, potešíš tak detské srdce." Touto cestou chceme poďakovať žiakom a vyučujúcim, ktorí venovali spolu 28 kníh do našej školskej knižnice a potešili tak našich čitateľov. Každý darca knihy/kníh dostal Ďakovný list a sladkú odmenu.

Knihy venovali: Natália Švedová (3. A), Diana Ladňáková (3. A), Karin Ondríková(3. A), Terezka Halušková (3. A), Karolína Jurgošová (3. A), Tamara Herbstová (4.A)Tamara Omastová (5. A), Dominika Ladňáková (6.B), Natália Pšenová (6.B), Vanda Kučerková (6.B), Viktória Husarčíková (6. E), René Praženica (6. E), Marek Guoth(7. A), Veronika Marečková (7. A), Miroslava Demková (9.A), pani učiteľky Mgr. Mária Kováčová a Mgr. Zuzana Salvová a ďalší žiaci, ktorí neuviedli svoje mená. 
Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM!!!
 


Učiteľ ské

Kto je online

We have 14 guests online