04
Jul

Zoznam tried


0.ročník

Mgr. Beňová Janka

1. A

Mgr. Mrvová Lucia

1. B

Mgr. Matisová Eva 

1. D

PaedDr. Vlkolínská Zuzana

1. E

PaedDr. Fileková Zuzana

2. A

Mgr. Bachanová Martina 

2. B

PaedDr. Nováková Eva

2. D

Mgr. Šlacká Nadežda

2. E

PaedDr. Panisová Martina

3. A

Mgr. Urbanová Marianna

3. B

Mgr.  Jakabová Anna

3.D

Mgr. Halamová Terézia

3. E

Mgr. Sleziaková Viera

4. A

Mgr. Kubáňová Jana 

4. B

Mgr. Hláčiková Katarína

4. D

Mgr. Bardyová Zuzana

4. E

Mgr. Matúšová Ingrid

4. G

PaedDr. Hanková Mariana

5. A

Mgr. Tabak Martin 

5. B

Mgr. Holbusová Alena

5. D

Mgr. Lacko Tadeáš

5. E

Mgr. Nováková Ivana

6. A

Mgr. Fabian Martin 

6. B

Mgr. Valihorová Alžbeta 

6. D

Mgr. Bartíková Ľubomíra

6. E

Mgr. Demková Hedviga

7. A

Mgr. Štefáneková Mária 

7. B

Mgr. Húsková Matejková Eva

7. D

Mgr. Maták Róbert

7. E

Mgr. Jankovičová Darina

8. A

Mgr. Vieriková Lucia

8. B

RNDr. Vrbjárová Libuša 

8. E

Mgr. Krasuľová Lenka

9. A

 Mgr. Vozníková Martina 

9. B

Mgr. Lamačová Eva 

9. E

Mgr. Babicová DanielaUčiteľ ské

Kto je online

We have 13 guests online