01
Mar

Plán aktivít v školskej knižnici

Základná škola, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok

 

 

PLÁN AKTIVÍT V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

Školský rok 2018/2019

 

Koordinátorky:   Mgr. Martina Vozníková (Bystrická)

                           Mgr. Hedviga Demková (Dončova)

                          

 

Plán aktivít školskej knižnice bol schválený

na pedagogickej rade konanej v septembri 2018.

 

SEPTEMBER

-10 dôvodov prečo čítať – nástenky vo vestibule školy, pri knižnici

- Najlepší čitateľ triedy (vyhodnotenie – nástenka pri knižnici)

- česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy (21. 9 – 30. 9.)

OKTÓBER

- Medzinárodný deň školských knižníc

- čítanie so starými rodičmi (I.stupeň)

- besedy, exkurzie do mestskej knižnice a pod. (1. – 30. 10.)

- Výročie vzniku ČSR , M.R.Štefánik - projektové vyučovanie, rozhlasová relácia

(28. 10.)

NOVEMBER

-Výročie ukončenia 1. svetovej vojny – rozhlasová relácia

- súťaž o spisovateľoch a ich dielach (podľa aktuálneho výročia autora),

tematické nástenky (2. – 30. 11.)

DECEMBER

- Moja najkrajšia kniha - beseda o knihách (18. 12.)

JANUÁR

-anketa – Najobľúbenejšia kniha žiakov školy

10.výročie úmrtia Milana Rúfusa – nástenka, súťaž

FEBRUÁR

- 170. výročie narodenia P.O.Hviezdoslava – nástenka, súťaž

- príprava žiakov na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín (8. – 12. 2.)

MAREC

-školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

- Marec - mesiac knihy (celomesačná aktivita), súťaž

o najkrajší návrh poštovej známky o knihe

- Svetový deň poézie (21. 3.)

- Medzinárodný deň bábkového divadla (21. 3.)

- Týždeň školských knižníc (1. – 6. 3.)

APRÍL

- školské kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen

- Medzinárodný deň detskej knihy (2. 4.) – nástenka, súťaž

- Svetový deň kníh (23. 4.)

- Týždeň hlasného čítania (25. – 29. 4.)

MÁJ

- tvorivé dielne - výroba obalu na knihu (19. 5.)

- Čitateľský maratón (30. 5.)

JÚN

- divadielko - starší žiaci hrajú mladším (3. 6.)

- vyhlásenie výsledkov súťaže - Najlepší čitateľ školskej knižnice (10. 6.)

„upratovanie“ v knižnici

 

V Ružomberku 3. septembra 2018           Vypracovali: Martina Vozníková, Hedviga Demková


Učiteľ ské

Kto je online

We have 7 guests online