04
Jun

Konzultačné hodiny

PRE RODIČOV A ŽIAKOV:

Utorok: 09:00 – 11:00, po 15:00

Streda: 13:45 – 15:00

Štvrtok: 13:45 – 14:30

Je možné konzultovať aj medzi 7:10 – 7:40 (okrem stredy)

Záujem o konzultáciu je potrebné oznámiť vopred : žiaci osobne, rodičia na t.č. 0903 450 923, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PRE ŽIAKOV:

Po dohode aj cez moje voľné hodiny (pozri rozvrh na www stránke školy, edupage, na dverách kancelárie VP)

Konzultácie cez iné termíny po vzájomnej dohode.


Učiteľ ské

Kto je online

We have 10 guests online