04
Jun

Kontakt

Pracovisko na Bystrickej ceste

Základná škola
Bystrická cesta 14            
034 01 Ružomberok

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Telefónny kontakt

Tel: (+421) 044 43 53 185, Fax: 044/432 22 07 Bystrická cesta
                 044/432 05 85 Dončova ulica

Mobil: 0918/782 423 - Bystrická cesta
          0911 174 342 - Dončova ulica

Školská jedáleň: 0911 353 185
                       

Informátor - vrátnica Bystrická: 0917 922 308
                  vrátnica Dončova : 0915 498 621

Vedúci zamestnanci:

riaditeľka školy: RNDr. PaedDr. Elena Volanská
ZRŠ pre I. stupeň Bystrická cesa: Mgr. Janka Kučerková
ZRŠ pre Dončova ul: Mgr. Katarína Stanková, Mgr. Jana Horváthová Závacká
ZRŠ pre II. stupeň: Mgr. Eliška Pavlíková
vedúca ŠKD: Bc. Tatiana Pagáčiková
výchovný poradca:  Mgr. Martin Fabian
vedúca ŠJ : Ľubomíra Debnárová
ekonómka ZŠ: Veronika Janovcová
PaM: Martina Macková
Informatik/správca sietí Boris Pták

Učiteľ ské

Kto je online

We have 12 guests online