04
Jun

Projekt ESF: Odkazy na súvisiace články

Na týchto internetových stránkach nájdete informácie týkajúce sa projektov s podporou Európskeho sociálneho fondu

Ministerstvo školstva:

 http://www.minedu.sk

Agentúra ministerstva školstva:

http://www.asfeu.sk

Európsky sociálny fond:

http://www.esf.gov.sk

Európska únia:

http://www.europa.eu

Štrukturálne fondy EÚ:

http://www.strukturalnefondy.sk

Ďaľšie dôležité internetové stránky

Základná škola - realizátor projektu:

http://www.zsbystricka.sk

Mesto Ružomberok - zriaďovateľ:

http://www.ruzomberok.eu

Učiteľ ské

Kto je online

We have 10 guests online