04
Jun

Pedagogickí zamestnanci

Vedúci zamestnanci:

Riaditeľka školy
RNDr. PaedDr. Elena Volanská
ZRŠ pre I. stupeň: Bystrická Mgr. Jana Kučerková
ZRŠ pre I. stupeň: Bystrická
Mgr. Eliška Pavlíková
ZRŠ pre I. stupeň Dončova Mgr. Katarína Stanková
ZRŠ pre II. stupeň Dončova Mgr. Jana Horváthová Závacká

I. stupeň


Meno učiteľa

Mgr. Janka Beňová
Mgr. Martina Bachanová 
PaedDr. Eva Nováková 
Mgr. Nadežda Šlacká
PaedDr. Martina Panisová
PaedDr. Marianna Urbanová

Mgr. Lucia Mrvová

PaedDr. Marianna Síkelová 
Mgr. Viera Sleziaková
Mgr. Jana Kubáňová

Mgr. Katarína Hláčiková 
Mgr. Zuzana Bardyová
Mgr. Ingrid Matúšová
PaedDr. Mariana Hanková
Mgr. Anna Jakabová

PaedDr. Zuzana Vlkolínska

PaedDr. Zuzana Fileková

Mgr. Terézia Halamová

Mgr. Daniela Záhorcová - učiteľka náboženskej výchovy

II. stupeň

 
Meno učiteľa
Mgr. Martin Fabian
Mgr. Alžbeta Valihorová
Mgr. Ľubomíra Bartíková 
Mgr. Hedviga Demková

Mgr. Mária Štefáneková
Mgr. Eva Matejková Húsková
Mgr. Róbert. Maták 
Mgr. Jana Horváthová Zavacká
Mgr. Ivana Holbusová
RNDr. Libuša Vrbjárová
Mgr. Lenka Krasuľová 

Mgr. Martina Vozníková

Mgr. Eva Lamačová
Mgr. Daniela Babicová
Mgr. Ivana Nováková 

Mgr. Martin Tabak
Mgr. Darinka Jankovičová
  Mgr. Lucia Vieriková
Mgr. Tomáš Pažitka
  Mgr. Jana Hlačinová
PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD.
PaedDr. Lucia Hromadová
Mgr. Tadeáš Lacko
Ing. Anna Švecová
Mgr. Ladislav Šaffo
Mgr. Martina Priesolová
Mgr. Eva Matejková Húsková
Mgr. Katarína Sališová
Mgr. Alena Holbusová
Mgr. Vladimír Fedorek - učiteľ náboženskej výchovy
  Mgr. Zdenka Jendrisková - učiteľka náboženskej výchovy
Iveta Bieliková - tréner 1. triedy

Bc. Katarína Bírošová - asistent učiteľa

Mgr. Lucia Šupejová

Bc. Eva Likavcová

Mgr. Martina Kružliaková

Mgr. Jarmila Lauková

Mgr. Patrícia Hírešová

Bc. Mária Spišáková

Ing. Iveta Lukáčová

Odborní zamestnanci
PaedDr. Iveta Koreňová - špeciálny pedagóg - logopéd
Mgr. Anna Mydliarová - špeciálny pedagóg

ŠKD

1. oddelenie - Katarína Sliacka

2. oddelenie - Mgr. Silvia Filická

3. oddelenie - Mgr. Miroslava Drapáčová

4. oddelenie - Mgr. Ľudmila Mičudová

5. oddelenie - Mgr. Iveta Červeňová

6. oddelenie - Iveta Stolárová

7. oddelenie - Zuzana Kučerová

8. oddelenie - Alena Sviteková

9. oddelenie - Mgr. Diana Labudová

10. oddelenie - Bc. Tatiana Pagáčiková - vedúca ŠKD Ekonomickí zamestnanci:

 Martina Macková
 Veronika Janovcová
 Boris Pták - správca siete, informatik


Prevádzkoví zamestnanci:

Mikuláš Baranec - školník
Ivan Kubík - školník
Helena Mračková
Ľubica Mičánová
Miriam Zámečniková
Martina Jánošíková
Alena Kmeťová
Katarína Veselovská
Edita Dúhová
Viera Blchová
Viera Mariášová
Monika Šušová

Pracovníci školskej jedálne:

Ľubomíra Debnárová - vedúca ŠJ

Marta Kouřimská
Silvia Kutešová
Tatiana Ondrejková
Iveta Hatiarová
Eva Králiková
Elena Jesenská
Eva Kačalková
Anna Žuborová
Patrícia Pšenová
Silvia Sládeková
Alena Kurillová 

Učiteľ ské

Kto je online

We have 7 guests online