03
Jun

Prázdniny

Vyučovanie v šk. r. 2019/ 2020:
Školský rok 2019/2020 sa začína 2. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2019. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2019. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

 

PRÁZDNINY

Posledný deň vyuč. pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné 

29. október 2019
(utorok)

30. - 31. október 2019

4. novembra 2019
(pondelok)

vianočné

 20. december 2019
(piatok)

23. december 2019 - 7. január 2020

 8. január 2020
(streda)

polročné

31.január 2020
(piatok)

3. február 2020 (pondelok)

 4.február 2020 
(utorok)

jarné

21. február 2020
(piatok)

24. - 28. február 2020

2. marec 2020
(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020 
(streda)

9. - 14. apríl 2020

15. apríl 2020
(streda)

letné

30. jún 2020
(utorok)

1. júl - 31. august 2020

2. september 2020
(streda)

 

Environmentálny kalendár svetových dní:

22.3.

Svetový deň vody

23.3.

Svetový meteorologický deň

1.4.

Medzinárodný deň vtáctva a začiatok Mesiaca lesov

7.4.

Svetový deň zdravia

18.4.

Medzinárodný deň pamiatok a sídiel

22.4.

Deň Zeme

22.5.

Medzinárodný deň biodiverzity

5.6.

Svetový deň životného prostredia

8.6.

Svetový deň oceánov

17.6.

Svetový deň zamedzenia dezertifikácie a sucha

6.8.

Deň Hirošimy

16.9..

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

3.10.

Svetový deň zvierat

14.10.

Medzinárodný deň redukcie katastrof

16.10.

Svetový deň výživy

17.10.

Medzinárodný deň odstraňovania chudoby

Učiteľ ské

Kto je online

We have 9 guests online