06
Dec

Zaujímavosti z IT Akadémie

V rámci aktivít národného projektu IT Akadémia, do ktorého sú zapojení žiaci a pedagogickí zamestnanci na Bystrickej ceste, sa realizoval v mesiacoch október a november krúžok "3D tlač", ktorý navštevovali vybraní žiaci 8., 9.ročníka a žiak 5.A triedy Samuel Vozník. 

Žiaci mali možnosť nahliadnúť do tajov moderných technológií, ktoré už určujú smer vývoja ľudstva. Spolu s Ing. Majherovou z Centra vedecko-technických informácií Liptovský Mikuláš, ktorá zastrešovala metodické vedenie krúžku, si naprogramovali rôzne telesá, ktoré si následne pomocou zapožičanej 3D tlačiarne "vytlačili".
V krátkom čase bude zrealizovaná dodávka 3D tlačiarne spolu s ďalšou IKT technikou aj priamo na našu školu, a tak aj ostatní žiaci kmeňovej školy získajú možnosť sa naučiť pracovať s novinkami v oblasti IKT.

3Dtlac2

3D tlac1

Učiteľ ské

Kto je online

We have 7 guests online