09
Oct

Rozmiestnenie konč. žiakov

Rozmiestnenie končiacich žiakov na SŠ v šk. roku 2018/2019

Druh školy

Žiaci 9.ročníka

Žiaci 8. ročníka

8.ročné gymnázium

(5.ročník)

4. ročný odbor

3.ročný odbor

Gymnázium štátne Rk

13

-

-

6

Gymnázium cirgevné Rk

6

-

-

4

Gymnázium Sučany

1

-

1

-

Gymnázium biling. LM

2

-

-

1

Gymnázium M.M.Hodžu LM

1

-

-

-

Obchodná akadémia Rk

2

-

-

-

Obchodná akadémia DK

1

.

-

-

ŠÚV RK

1

-

-

-

Spojená škola Rk

3

3

-

-

SOŠ vizážistiky Bratislava

1

-

-

-

SOŠ polytechnická Rk

6

3

-

-

SOŠ polytechnická DK

1

-

-

-

SOŠ elektrotechnická L. Hrádok

3

-

-

-

Stredná zdravotnícka škola   Lipt.Mikuláš

1

-

-

-

Stredná zdravotnícka škola   Ružomberok

2

-

-

-

SUŠ scénického výtvarníctva   Bratislava

1

-

-

-

SOŠ IT Banská Bystrica

1

-

-

-

SOŠ dopravná Martin

1

-

-

-

Hotelová akadémia LM

4

2

-

-

SOŠ veterinárna Košice

1

-

-

-

SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku Žilina

1

-

-

-

SOŠ stavebná LM

2

-

-

-

Stredná športová škola B.Bystrica

1

-

-

-

Konzervatórium B. Bystrica

1

-

-

-

Cudzinci

3

-

-

-

Spolu

60

8

1

11

 

80


Učiteľ ské

Kto je online

We have 12 guests online