20
Jan

informácie pre deviatakov

www.Komposyt.sk – menu pre žiaka:
Čím chcem byť, Povolania pod lupou, Príbehy, Kto vie poradiť?, Ako riešiť problémy?, Hry pre chvíľu oddychu - testy Semafor, Vyberám si povolanie
www.nucem.skTestovanie 9 – špecifikácia testu z matematiky T9-2017,špecifikácie testov z vyučovacích jazykov T9-2017 , Testy z predchádzajúcich rokov
www.infoabsolvent.cz – video o povolaniach
www.svs.edu.sk – naplnenosť SŠ, Kritéria pre prijímanie
www.stredneskoly.eu.- informácie o stredných školách
www.icm.sk – menu Pracovný servis
www.istp.sk – internetový sprievodca trhom práce
konzultácie s výchovným poradcom
návštevy „Dní otvorených dverí“ na stredných školách
sledovanie webových stránok stredných škôl

Učiteľ ské

Kto je online

We have 14 guests online