Oznam

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka 2014 je Európskym týždňom boja proti drogám.

Škola v spolupráci so žiackou školskou radou pripravuje ,, Projektový týždeň " venovaný dannej problematike.

OZNAM 2

Multifunkčné ihrisko bude otvorené nasledovne:

pondelok - piatok:   8:00 - 18:00 hod.
( prednostne ZŠ a ŠKD )

sobota - nedeľa: 14:00 - 18:00 hod.

20
Oct

Piatkové poludnie s Pavlom Dobšinským

Dňa 17. októbra navštívili žiaci 5. A a 5. B triedy Mestskú knižnicu na Rovni, kde sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o slovenskom zberateľovi ľudovej slovesnosti – Pavlovi Dobšinskom. Oboznámili sa s jeho súkromným životom, literárnou tvorbou a prečítali si známe i menej neznáme rozprávky. Zapojili sa aj do súťaže, ktorej podmienkou bolo, priniesť čo najviac kníh od tohto významného spisovateľa. Vítazom sa stava : .... Lenka Bencková (5. A) a Dominik Pavlák (5.B).. Gratulujeme! Špeciálne ďakujeme Tomášovi Hudekovi (5.A) za aktivitu na besede.

IMG_1148

IMG_1149

20
Oct

Netradičná hodina občianskej výchovy

Netradičnú hodinu občianskej výchovy zažili dňa 17.10. 2014 žiaci 6. D a 6. E triedy. Výučba sa uskutočnila v súkromnej umeleckej škole ľudového tanca a  spevu, kde sa dozvedeli o živote ľudí v minulosti, o tradíciách, spôsobe práce a na vlastné oči videli rozdiely rozdiely v živote v súčastnosti a minulosti.

IMG_4896
                                                             Fotoalbum
20
Oct

Zdravé sladkosti

3. októbrový týždeň navštívili žiakov prvého stupňa 2 zdravé ovocné víly – víla SlivkaHroznová víla. Keďže sladkosti neodmysliteľne patria k detstvu a azda niet dieťaťa, ktoré by sladkosti nemilovalo, prišli víly deťom porozprávať niečo o zdravých sladkostiach. Žiaci spoznali 2 nové potraviny. Zoznámili sa s pohánkou a spoznali špaldu. Víly žiakom nielen o týchto potravinách porozprávali, ale žiaci ich mohli aj ochutnať, keďže priniesli so sebou pohánkové oblátkyšpaldové sušienky. V dnešnej dobe máme možnosť si vybrať, máme právo výberu, preto skúsme našim deťom dopriať zdravé sladkosti. „Nech jedlo je vaším liekom a liek vaším jedlom." Hippokrates

IMG_7270

Fotoalbum

20
Oct

Malá prírodovedná olympiáda

V piatok 17.10. 2014 sa žiaci prípravného ročníka v Centre voľného času zúčastnili malej prírodovednej olympiády. Rozdelili sa do štyroch skupín a začali súťažiť. Absolvovali 6 kôl, počas ktorých museli ukázať svoje vedomosti z oblasti kvietkov, pomáhali zvieratkám nájsť svoje obydlie a tiež určovali, čo do obrázku nepatrí. Na záver olympiády, bolo vyhodnotenie.

2 víťazné družstvá dostali diplomy a ceny, všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu.

Cieľom olympiády bolo vytvárať zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, upevňovať vedomosti z oblasti prírody a pestovať vzťah k prírode.

Prirod
                                                       Fotoalbum
20
Oct

Testovanie žiakov – projekt BUBO

Aj naša škola sa zapojila do testovania žiakov v rámci projektu BUBO. Športovo naladení s číslom na hrudi sa žiaci zapojili do série cvičení, aby sa zistila ich pohybová zdatnosť a celkový fyzický stav žiaka.

Vyskúšali si skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe, hod loptou, sed – ľah za 30 sekúnd či vytrvalostný člnkový beh. Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu motorickej a funkčnej zdatnosti a ovplyvniť základný pohybový potenciál detí a mládeže.

 

Ako testovanie prebiehalo si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Bubo

Fotoalbum

17
Oct

Kuchárky a kuchári z 9. A

Žiaci 9. A sa v predmete Vedenie domácnosti dozvedajú rôzne poučné zaujímavosti o chode domácnosti. A aby to nezostalo len v teoretickej rovine, rozhodli sa svoje vedomosti odskúšať aj v praxi. Dňa 16. 10. pripravovali v našej školskej kuchynke sebe a svojím kamarátom obľúbené palacinky s džemom a čokoládou. Príprava palaciniek sa páčila hlavne chlapcom, ktorí toto jedlo pripravovali po prvýkrát. Najlepšia časť hodiny bola, samozrejme, pri ochutnávaní výborných palaciniek.

kuh
Fotoalbum

17
Oct

Pozdravy pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Dňa 16. 10. vyrábali žiaci 7. B spolu so svojou triednou učiteľkou pozdravy pre svojich starých rodičov pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším. Každý žiak sa pri tejto príprave poriadne snažil, pretože sa chcel vyrobiť tie najkrajšie pozdravy pre svojich starkých.

Žiaci nemysleli len na svojich starých rodičov, ale aj na našich bývalých učiteľov, ktorým taktiež pripravili milé pozdravy.

IMG_8175                                                         Fotoalbum
17
Oct

Beseda so spisovateľkou Zuzkou Šulajovou

Dňa 16. októbra sa žiaci 7. B, 9. B, 9.D , 6.E a 9. E zúčastnili v Mestskej knižnici v Ružomberku besedy so spisovateľkou pre deti a mládež – Zuzkou Šulajovou. Žiakom sa beseda veľmi páčila, dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií o živote spisovateľky a jej literárnej tvorbe. Žiačky 7.B triedy si pre ňu pripravili aj malý darček – portrét samotnej spisovateľky.

296-large

Fotoalbum

17
Oct

Október – mesiac úcty k starším

Dňa 15. októbra sa žiačky 7. B (V. Kučerková, M. Mračková, D. Ladňáková) prihovárali prostredníctvom školského rozhlasu žiakom našej školy rozhlasovou reláciou pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším. Druhú októbrovú nedeľu, ktorá tento rok pripadla na 11. októbra, sme si pripomenuli aj Deň starých rodičov. V závere relácie žiačky zarecitovali peknú básničku od Milana Ferka pod názvom Darček.

Ivan spravil babke k sviatku dve figúrky maličké.

A ja čo dám na pamiatku svojej drahej babičke?

Dať jej ruže? Kvety zvädnú.

Brošňu? Tú si neželá.

Knihu? Málo jej dať jednu a dve hádam priveľa.

Nuž čo - kúpim čokoládu: hocikam ju možno skryť, veľa nestojí

a hlavne - dá sa ľahko rozdeliť.

304117_clanok_foto_620

17
Oct

Rozprávkový koberec našich piatakov

Kde bolo, tam bolo... Boli žiaci 5. A a 5. B triedy, ktorí veľmi radi trávili hodiny literárnej výchovy v školskej knižnici. Na žiakov tam každú hodinu čakajú rôzne knižné postavičky, s ktorými zažívajú veľké dobrodružstvá. A aby to bolo také pravé rozprávkové, žiaci putujú z triedy do školskej knižnice na čarovnom rozprávkovom koberci, ktorí si sami vyrobili. Ako? Žiaci si vybrali v našej školskej knižnici knižky, ktoré sa im páčili podľa titulného obalu. Ten potom prekreslili a zlepili do jedného celku. A nielen to... Prečítali si aj úryvok z knihy (niektorí aj celú knihu) a svojim spolužiakom podali "správu" o knihe. A tak si žiaci zároveň navzájom odporučili, ktorú knihu si majú prečítať.

IMG_1122

17
Oct

Športom proti obezite

Dňa 13.októbra v pondelok ráno sme začali nový týždeň netradične! Pohybom, športom, hudbou a dobrou náladou. 60 škôlkárov z MŠ Štiavnička a z MŠ Za Dráhou cvičilo na multifunkčnom ihrisku na ZŠ Bystrická cesta v duchu ,,Športom proti obezite“ s pánom učiteľom Tabakom, pani učiteľkou Lukáčovou, pani učiteľkou Podobovou a pani trénerkou Bielikovou. Škôlkári za pomoci deviatakov a pod vedením učiteľov plnili menej aj viac náročné športové discilíny s pomôckami ,,Bubo“. Nikomu nechýbala radosť z cvičenia a spokojní škôlkári sa samozrejme so zlatými medajlami  ponáhľali vyhladnutí  a vysmädnutí na obed.

Obezita
Fotoalbum

17
Oct

Zavítali k nám okchranári dravých vtákov

Dňa 10.10. 2014 k nám zavítali ochranári dravých vtákov z Českej republiky. Žiaci dostali zaujímavé informácie o spôsobe života, lovení koristi a o pôvode dravcov. Všetkých nás zaujala praktická ukážka letu a spôsobu lovu. Malí aj väčší žiaci si zasúťažili a boli odmenení peknými pohľadnicami. 

Niektorí odvážlivci si mohli vyskúšať aj sokoliarske umenie.
Dravce
                                                            Fotoalbum
14
Oct

VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY

6.10. je medzinárodný deň jabĺk, tak sme si pekné, krajšie a najkrajšie jablká pozvali do školy. A nielen to, my sme si pozvali aj iné ovocie a zeleninu. Všetci sa stretli na 15. ročníku VÝSTAVY OVOCIA A ZELENINY, ktorá sa uskutočnila 6.10. až 10.10.2014. Počas týždňa chodili žiaci, rodičia, starkí, kamaráti z MŠ obdivovať a spoznávať to, čo sa vám urodilo. Najkrajší deň bol piatok, lebo žiačky 9.A triedy ovocie a zeleninu rozkrájali a rozdali všetkým v škole prítomným. Takto posilnení vitamínmi určite odolajú chorobám. Rodičom a starkým ďakujeme za spoluprácu.

DSC_0484

Fotoalbum

14
Oct

Zober loptu nie drogy

Reprezentanti našej školy sa 1.októbra v Liptovskom Mikuláši zúčastnili úspešného projektu ZOBER LOPTU NIE DROGY. Žiaci súťažili v štyroch disciplínach: futbal, florbal, streetbal a vybíjaná. Turnaj prebiehal v športovom duchu,fair- play a naša škola v konkurencii obsadila výborné druhé miesto. Naším žiakom ďakujeme a gratulujeme.

Lopta
10
Oct

Najlepší čitateľ triedy

V priebehu mesiaca september žiaci druhého stupňa súťažili na hodinách literatúry o najlepšieho čitateľa triedy. Hodnotila sa rýchlosť a bezchybné prečítanie textu v rozsahu jednej minúty.

Víťazmi sa stali:

5. A   Štefan Mrnčo   171 slov
5. B   Veronika Mišatová   137 slov
5. E   Vanessa Vargovčíková  222 slov
5. D   Šimon Šaling 144 slov
6. A    Erika Šefránková 198 slov blue2
6. B   Daniel Kováč   156 slov
6. D   Nina Matulová  143 slov
6. E   Adela Almášiová   206 slov
7. A   Viktória Kucháriková   200 slov
7. B   Vanda Kučerková   158 slov
7. D   Barbora Dittrychová   171 slov
7. E   Paulína Šebeková   193 slov
8. A   Aneta Ondríková    156 slov
8. B   Marek Glemba   174 slov
8. D   Sauli Hakkarainen  187 slov
9. A   Marek Uram   216 slov
9. B   Tatiana Hýlová   189 slov
9. D   Júlia Prílepková  226 slov
9. E   Nikola Resutíková  225 slov
         Leonard Lofaj   225 slov

                                              Víťazom GRATULUJEME!
10
Oct

GUMIČKOMÁNIA JE VŠADE NAOKOLO

Aj do našej školy zavítala chytľavá choroba šikovných rúk. Jej názov je výstižný ,,GUMIČKOMÁNIA“.

Ako sa prejavuje? Nakazený človek pobieha po škole vyzdobený kopou pestrofarebných náramkov z gumičiek.

Chytili ju nie len decká na druhom stupni, ale aj naši najmenší. Najskôr si väčšina z nich skúšala svoje prstíky doma. Potom jeden z našich super ocinov – MUDr. Javorka, dostal skvelý nápad. Keďže poznal podobne šikovne nakazené slečny na strednej zdravotníckej škole, priviedol ich do nášho ŠKD. A nielen to, nakúpil asi tonu krásnych gumičiek pre všetky deti. Mali ste vidieť tie šťastné očká vašich detí, keď podľahli tejto chorobe. Začalo sa pletenie, prestali hádky, všetci si navzájom pomáhali.

Bola som na svoje deti v oddelení hrdá. Výsledkom bolo veľmi veľa nádherných náramkov, ktoré začali zdobiť rúčky detí, rodičov, ale i pani učiteľky a vychovávateľky.

Aby ste mali predstavu, čo sa u nás v ŠKD deje v piatok popoludní, pripájam pár fotografií.

 

Zároveň chcem touto cestou poďakovať MUDr. Javorkovi s manželkou za úžasnú spoluprácu. Ďakujem im za záujem o našu prácu s deťmi, za materiálne a finančné zabezpečenie triedy i oddelenia ŠKD. Dúfam, že tento trend záujmu a vstupu rodičov do života tried, oddelení ŠKD a školy samotnej sa rozšíri ďalej, tak ako choroba šikovných rúk. Prvými lastovičkami sú rodičia v 1.D. triede. Mnohí sa nielen informujú ako prosperujú ich deti v novom prostredí, ale sa i zapájajú do tvorby prostredia príjemného pre deti i pre nás. Verte, že pre nás pedagógov je takáto spolupráca veľmi povzbudzujúca.

Ďakujem Alena Sviteková – vychovávateľka.


Gumky
                                                               Fotoalbum
09
Oct

Hokej je OK

O tom, že učiť sa anglický jazyk, športovať, nevzdávať sa, pracovať na sebe je cesta do budúcnosti sa dozvedeli žiaci 3.A triedy na besede s bývalým žiakom našej školy Tomášom Vargom. Na zimnom štadióne všetkým ukázal, že korčuľovať vie naozaj veľmi dobre a na besede v triede porozprával o tom, čím ho hokej očaril, ktoré radosti a starosti tento šport prináša. Trpezlivo žiakom odpovedal na zvedavé otázky, ukázal svoje trofeje. Po skončení príjemného posedenia odletel za svojimi hokejovými povinnosťami do Nórska. Tomášovi ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa úspechov.

Hokej
                                                            Fotoalbum
09
Oct

I keď nám počasie nepraje, nevzdáme sa!“ povedali si žiaci

3.A triedy a 2.10.2014 pod dáždnikmi veselo kráčali na Detské dopravné ihrisko v Ružomberku. Presvedčili sa, že vytrvalým šťastie praje, pretože po teoretickej príprave prestalo pršať, a tak si mohli požičať bicykle, kolobežky a prakticky si osvojovať pravidlá cestnej premávky. Ďakujeme Mgr. Jankovičovi za spoluprácu.

doprava

Fotoalbum

07
Oct

Výstava TUTANCHAMON 2014

Zájazd do Bratislavy na výstavu TUTANCHAMON 2014 sa koná 10. októbra 2014. Nástup je o 6:15 hod. na parkovisku pred OD LIDL, odchod 6:30 hod. Predpokladaný návrat z Bratislavy je cca 21:00 hod. Každý žiak, musí mať originálnu kartičku poistenca.

tutanchamon

07
Oct

Mesiac úcty k starším...

3.10. 2014 v  mesiaci úcty k starším sa naša škola v spolupráci s mládežníckou organizáciou Domka  po  prvý krát v Ružomberku zapojila do zbierky Lienka pomoci- staroba sa nás dotýka. Členom žiackej školskej rady sa podarilo vyzbierať 257,07 eur, za čo darcom veľmi ďakujeme. Výťažok zbierky je venovaný na podporu sociálnych služieb pre osamelých a chorých ľudí v mieste ktoré majú najradšej - doma.

Ucta

Fotoalbum

03
Oct

Obvodné kolo v cezpoľnom behu...

26.septembra sa naša škola zúčastnila na obvodnom kole v cezpoľnom behu, ktorý sa konal v areáli oddychu Hrabovo, kde naši chlapci skončili na 3. mieste a dievčatá na peknom 2. mieste. Našim úspešným bežcom gratulujeme.

cezpol

01
Oct

Ako husle k tretiakom prišli

24.9.2014 prišla Sárka Vozárová, žiačka 3.B triedy, do školy s čarovným puzdrom. Keď ho otvorila, žiaci 3.A, 3.B a 3.C triedy z blízka uvideli, pochytali, počúvali a dozvedeli sa, čo všetko je potrebné na to, aby tento krásny sláčikový hudobný nástroj zanôtil. Žiaci pátrali, spoznali, chytili, ovoňali kolofóniu, bez ktorej by sa sláčiku po strunách zle kráčalo. Stretnutie Sárka zakončila hrou ľudových piesní, ktoré sme si s ňou s radosťou zaspievali.

Rodine ďakujeme za spoluprácu.

Hulse
                                                           Fotoalbum
30
Sep

Nezvyčajná návšteva v chovateľskej stanici

V septembri boli žiaci 3.A triedy pozvaní do rodiny, ktorá sa v auguste obohatila o 8 malých labradorov. Na návšteve sa dozvedeli všetko, čo prináša starostlivosť o osem malých a troch dospelých psov. Teraz už žiaci vedia aké podmienky pre život potrebujú, čím sa živia, kde spia, s čím a ako sa hrajú, prečo majú šteniatka obojky s rozličnými farbami... Najnáročnejšie bolo zapamätať si ich mená: Cookie, Coral, Caramelle, Coquette, Caliber, Capuccino, Clayton, Captain. Lukáško Schmidt im šteniatka požičal, a tak si všetci mohli vyskúšať, aké je veselo ťažké sa s nimi hrať. Po náročnej starostlivosti, mali žiaci pripravené tematicky prispôsobené občerstvenie. Rodine Schmidtovej ďakujeme za spoluprácu. Viď foto

chov

Fotoalbum

29
Sep

Imatrikulácia

Vo štvrtok 25. septembra sa naši piataci za prítomnosti starších spolužiakov oficiálne zaradili medzi žiakov druhého stupňa. Splnili všetky disciplíny, prezentovali svoju triedu pesničkou alebo básničkou a obdržali imatrikulačné listiny, ktoré im tento výnimočný deň budú pripomínať. Tak vitajte na druhom stupni ...

Imatrik
Fotoalbum

26
Sep

Matka Zem a víla Jesienka na návšteve u našich najmenších

Žiaci prípravného a prvých ročníkov majú za sebou netradičnú a veľmi dôležitú návštevu. Navštívila ich Matka Zem so svojou pomocníčkou vílou Jesienkou. Obidve im prišli porozprávať o dôležitosti separovania, naučili ich kde patrí papier a kde zasa plasty. Žiaci im prisľúbili, že budú ich malými pomocníkmi a budú zodpovedne separovať. Držíme im preto prsty a veríme, že sa k nim pridáme aj my ostatní. Do separovania priatelia.

zem

Fotoalbum

24
Sep

Zájazd do Anglicka

V tomto školskom roku má naša škola záujem zorganizovať zájazd do Anglicka s návštevou miest ako Londýn, Greenwich, Cambridge (alebo Windsor) a Canterbury. Zájazd je určený pre žiakov 8. a 9. ročníkov, prípadne i pre žiakov 7. ročníka (ale len v sprievode rodiča alebo staršieho súrodenca). Cena 6-dňového zájazdu je približne 300€.
Bližšie informácie poskytne Mgr. Salcburgerová

England_flag-7