Prijímcie skúšky na stredné školy9. máj 2016 a 12.máj 2016


Ulang_dan_Latih_Semula

ČO CHYSTÁME NA MÁJ?

Deň slušného oblečenia
Deň mlieka

deti_mliekoM28
Apr

2% z dane 2015

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť činnosť  Občianskeho združenia Slniečka pre všetky deti darovaním 2% (3%) z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!
Finančné prostriedky budú použité na:
- skvalitnenie činnosti a spoluprácu pri organizovaní voľno časových aktivít,
- na materiálne zabezpečenie akcií organizovaných v spolupráci s našim združením.

 

SLNIEČKO PRE VŠETKY DETI

Občianske združenie

 Smiley_Suncute

Aj v tomto roku môžete

2% (3%)

z vašej dane z príjmu roku 2015 odviesť našej neziskovej organizácii

na podporu mimoškolskej činnosti, voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Na to, aby sme mohli aktívne pracovať potrebujeme aj vašu pomoc, morálnu aj vecnú.

Vopred Vám ďakujeme.


Vyhlásenie na stiahnutie tu!!!!


Názov účtu:  
Slniečko pre všetky deti

Adresa:          Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok

IČO:               42070881

Číslo účtu:     8350893001/5600

Kontakt

+421 44 435 31 85
28
Apr

Štúrov Zvolen

27.07.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike ŠTÚROV ZVOLEN. V prvej kategórii sa žiaci umiestnili nasledovne :

1. Barbora Hykelová (4.A)

2. Timea Veselovská (5.B)

3. Erik Kavenský (4.A) a Melanie Heider (4.C)

Víťazke blahoželáme a držíme palce v regionálnom kole .

sz

Fotoalbum

28
Apr

Divadelné predstavenie Bahno

Dňa 25. apríla 2016 sa žiaci 8. a 9. ročníkov zúčastnili v KD AH divadelného predstavenia pod názvom Bahno. Nielen príbeh matky, ktorá bojovala o záchranu svojej existencie a o česť svojej dcéry sa žiakom veľmi páčil, ale aj výborné herecké výkony našich bývalých žiačok Evky Machovej, Vanesky Kapallovej a Paulínky Dittrychovej rozhodli o tom, že ďalšie predstavenie divadelného súboru Fireball si nenechajú ujsť.

DSC-0001
28
Apr

"Básničkovo alebo ... trochu poézie"

Keď raz budem veľký, budem spisovateľom, alebo básnikom...??? Možno aj s takouto dilemou sa bude "pasovať" žiak 4.E triedy Damian Karniš, ktorý sa zúčastnil I. ročníka súťaže vyhlásenej CVČ Elán v Ružomberku pod názvom "Básničkovo alebo ... trochu poézie". Napísal niečo zaujímavé, a tak trošku aj zábavné o svojej rodine a... umiestnil sa na krásnom 2. mieste vo svojej kategórii. BLAHOŽELÁME

Basnickovo

Fotoalbum

28
Apr

Ekologický deň v Liptovskom múzeu

Dňa  26.4.2016 sa žiaci 1.D z Dončovej ulice zúčastnili ekologického dňa v Liptovskom múzeu. Vypočuli sme si prednášku o lese a jeho obyvateľoch. Najviac sa nám páčilo určovanie stôp živočíchov. Potom sme vyrábali papier, ktorý sme si na pamiatku odniesli domov. Napokon sme si v tvorivej dielni vyrobili mimoňov a pozreli si expozíciu živočíchov. Veľmi sa nám dnešný deň páčil.

eko

Fotoalbum

22
Apr

Gymnastický štvorboj

14.4.2016 sme sa zúčastnili na gymnastickej súťaži družstiev vo štvorboji. Do súťaže boli zapojené naše 4 družstvá. Obsadili sme krásne dve 3. miesta vo svojich kategóriách a jedno krásne 1. miesto, ktoré obsadili naši najstarší chlapci a postúpili na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Zakamennom.

Gratulujeme.

IMG_20160414_150745
stvor

22
Apr

Okresné kolo vo vybíjanej

Po postupe z kvalifikačnej skupiny sa žiačky zúčastnili okresného kola vo vybíjanej, ktoré sa konalo na ZŠ Kľačno. Dievčatá bojovali zo všetkých síl a obsadili nakoniec po veľkom boji pekné druhé miesto. Ďakujeme dievčatám za dosiahnutý úspech.

12968783_1082800565094616_1812820104_n
12935288_1082800248427981_35041327_n
20
Apr

1.E v knižnici

Naši prváci boli na prvej návšteve v Mestskej knižnici. Tety knihovníčky previedli deti po detskej časti knižnice, ukázali im bohaté regály plné zaujímavých kníh. Domov všetci odchádzali so svojím prvým čitateľským preukazom a prvou požičanou knihou. O tom, že sa všetkým páčilo, sa môžete presvedčiť vo fotogalérii.

kni

Fotoalbum

20
Apr

Návšteva zo strednej školy

Ako správne ošetriť zranenia? Ako sa zachovať pri krvácaní z nosa? Vieš, ako správne obviazať krvácajúcu ranu? Tak toto všetko sme sa my na prvom stupni naučili. Na našu školu zavítali staršie žiačky zo Strednej zdravotníckej školy MárieTerézie Schererovej, aby nám toto všetko ukázali. Naučili nás dôležitých 5T – ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti, transport a teraz už vieme, čo máme pri zraneniach robiť.

st

Fotoalbum

18
Apr

SLÁVIK SLOVENSKA 2016

Že vraj trinásteho je nešťastný deň! Ale v našej škole to bol deň plný radosti, lebo už od rána bolo počuť spev. Dňa 13.4. sa konalo školské kolo známej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2016. Prihlásilo sa až 26 žiakov. Všetci spievali veľmi pekne a s chuťou. Chcete vedieť, kto bol najlepší? Tu sú výsledky:

I.kategória:

1. miesto: Júlia Vrtichová 2.D

2. miesto: Karin Klukošová 3.E

3. miesto: Lukáš Rakučák a Sofia Lofajová 2.E,F

II. kategória:

1.miesto: Saskia Borovská 5.B

2.miesto: Natália Magová 6.E

3.miesto: Desiree Ault 4.E,F

III. kategória:

1.miesto: Paulína Sokolská 7.B

2.miesto Barbora Dittrychová 8.D

3.miesto: Dárius Betyar 7.A

Príďte si o rok aj vy s nami zaspievať.

slavo

Fotoalbum

18
Apr

Vyšlo nám to!

Spoločný cieľ dal tri triedy dokopy -8.B, 8.E a 6.A. Možno sa pýtate :"Čo to bol za cieľ?" Bola to chuť , dozvedieť sa čo najviac o nemecky hovoriacich krajinách. Naša snaha sa podarila. Výsledkom boli pútavé prezentácie v papierovej či elektronickej podobe, ktoré sme si užili.
Zistili sme, že nemčina nemusí byť len nudná gramatika a slovíčka.

prijo
13
Apr

Voľba zástupcov rodičov do Rady školy

Dňa 12.4.2016 prebehla voľba zástupcov rodičov do Rady školy na ZŠ Bystrická cesta 14.

Výsledky volieb:

Poradie                             meno rodiča                                   počet platných hlasov

1.                                        K. Javorka                                                  223

2.                                       M. Rusnáková                                             192

3.                                       J. Labajová                                                 171

4.                                       O. Konderik                                                151


                                                                                                    RNDr. Elena Volanská
                                                                                                           riaditeľ školy

13
Apr

Carroll's Wonderland

Dňa 6.4.  nás reprezentovali žiaci zo ZŠ Bystrická-Dončova na anglickej recitačnej súťaži Carroll's Wonderland za sprievodu pani učiteľky Podobovej.Dosiahli úspešné miesta :v 3. kategórii-2.miesto Liliana Legerská a v 5.kategórii-1.miesto Desiree Ault. Srdečne blahoželáme!

20160406_105205

Fotoalbum

13
Apr

Matematická súťaž PANGEA

Dňa 13.4. 2016 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž PANGEA. Do tejto súťaže zapojilo 18 žiakov našej školy. Súťažili žiaci 7., 8. a 9.ročníka . Ich úlohou bolo vyriešiť 25 príkladov. Pre tých, ktorí súťaž ešte nepoznajú ,cieľom súťaže je zjednotiť žiakov v názore, že matematika je zábavná a netreba sa jej vyhýbať. Hlavným cieľom je zdokolnaliť logické myslenie žiakov. Táto súťaž spája žiakov okrem Slovenska aj v ďalších 11 európskych krajinách. Najlepší žiaci postúpia do finále, ktoré sa uskutoční v júni v Bratislave. Držíme všetkým palce a tešíme sa na výsledky ,ktoré budú uverejnené v máji.

IMG_20160413_080155
13
Apr

Ďakujeme za podporu rodičia

Naše deti z 11.-teho oddelenia ŠKD /2.D a 3.D/ vytvorili mnoho krásnych jarných vecičiek. Svoje práce prezentovali na Veľkonočnom jarmočku oddelenia. Keďže mali cieľ – nové spoločenské hry, svoj biznis plán rozvinuli dokonale. Výťažok z jarmočku bol 135,-€ a všetky výrobky sa deťom minuli za 2 dni. Chceme poďakovať deťom za perfektnú prácu a rodičom, krstným a starým rodičom za úžasnú podporu. Naše oddelenie získalo nielen nové spoločenské hry, športové vybavenie na tenis, či futbal, ale i veľa výtvarných pomôcok.