Deň narcisov

Dňa 11.4.2014 sa zúčastníme
ako spoluorganizátori Dňa narcisov,
kde žltý narcis - kvietok jari a nádeje
vyjadrí solidaritu s osobami postihnutými
rakovinou.

Výskyt vší u detí ( pedikulóza )

Vážení rodičia, nakoľko bol v škole zistený výskyt pedikulózy (zavšivenie), je nevyhnutné vykonať dezinsekciu naraz u všetkých členov domácnosti.

Bližšie informácie o pedikulóze TU.
16
Apr

Vlastiveda v múzeu

Pri opakovaní tematického celku Tradície a zvyky na hodine vlastivedy sa žiaci 4.E a 4.F  zúčastnili na vzdelávacom programe Šaty robia človeka v Liptovskom múzeu. Pri spoznávaní ľudovej kultúry Liptova sa názorne oboznámili s ľudovými krojmi a prezreli si expozíciu odievania našich predkov.

vlas
                                                        Fotoalbum
16
Apr

Biologická olympiáda

Dňa 15. apríla sa v priestoroch CVČ Elán na Dončovej ulici konalo obvodné kolo biologickej olympiády – kategória E . Našu školu reprezentovala Zuzana Gállyová (7.D), ktorá súťažila v odbornosti Botanika – rastliny vôd a ich okolí. Olympiáda je zložená z prakticej časti (zostavenie herbáru), poznávania predpísaných druhov rastlín a testu. Zuzka sa umiestnila na 2. mieste a postupuje do krajského kola. Blahoželáme a držíme jej palce!


Foto


16
Apr

TVORIVÉ VEĽKONOČNÉ DIELNE V ŠKD

Veľká noc je za dverami, preto sme v ŠKD nezaháľali a vyrábali sme rôzne výrobky s veľkonočnou tematikou. Kreativita nám je všetkým blízka, radi tvoríme, používame všelijaké materiály, ktoré premieňame na krásne výrobky. Že nám to skutočne v ŠKD ide, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Želáme Vám všetkým tvorivú a farebnú Veľkú noc. 

vajcia
16
Apr

Deň zeme - 24.4. 2014

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. 22. apríl teda môžeme považovať za výročie vzniku moderného environmentálneho hnutia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a to prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť poklady Zeme pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na našej modrej planéte. Dnes oslavuje Deň Zeme viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Deň Zeme sa tak stal najväčším sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť. Aj my sa tradične pripájame k tejto iniciatíve a vyhlasujeme na našej škole symbolický Zelený týždeň. Mohli by sme skôr hovoriť o zelenom mesiaci, pretože okolo našej školy to žije. Okopáva sa, hrabe, presádza, seje... Menovite chceme pochváliť žiakov, ktorých prácu v okolí školy si ceníme. Sú to žiaci: Maslo, Kendera, Paprčka, Dvorský, Uram, Sekan, Horváth, Kostolný, Sliacky, Herbst, Kubera, Dorniak, Mojš, Hýlová, Capeková Kopanicová a ďalší, ktorí robia naše najbližšie okolie krajším. Netreba zabudnúť na separovanie odpadov, ktoré „fičí“ už dlhšie ako rok na 1. stupni pod ochrannými krídlami Katky Olosovej. Keď sa to naučíme ako malí, určite do budúcnosti pridáme našej Zemi na kvalite.

Súťažné separovanie: ZBER PET FLIAŠ S LIDLOM- už zverejnilo svoje výsledky. S ľútosťou oznamujeme, že sme neobsadili žiadne hodnotené miesto a nové ihrisko mať nebudeme, ale napriek tomu môžeme mať dobrý pocit, pretože na recykláciu sme vrátili úctyhodný počet PET fliaš- a to 44 458 a týmto sme v celoslovenskej súťaži obsadili 39. miesto. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do tejto súťaže. Vzhľadom na to, že Deň Zeme je v tomto roku počas VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN, vyhlasujeme fotografickú prázdninovú súťaž pre jednotlivcov a jej téma je: NAJKRAJŠÍ KÚT V ŠÍROM SVETE. A čo máte urobiť? Zaslať fotografiu s motívmi slovenskej prírody, z vášho rodinného albumu na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - do 22.4.. K tomu pridajte svoje meno, priezvisko a triedu. Podmienkou je, že fotografia nebola doteraz publikovaná (ani na internete).

Ďalšie podrobnosti o Zelenom týždni nájdete na stránke Prevencie v sekcii Pripravujeme, na školských nástenkách žiackej školskej rady a prípadne sa môžete informovať u svojich triednych učiteľov a členov žšr.

http://prevenciaok.webnode.sk/pripravujeme/

 

Koordinátorka prevencie: Mgr. Mičudová
11
Apr

Školský výlet za pár centov...

Aj tento rok sme sa zúčastnili akcie „ Vlakom do múzeí a galérií 2014“

 Dňa 9.4.2014 sa žiaci 9.B, 8.E, 7.A, 7. B zúčastnili novootvorenej expozície v SLOVENSKOM TECHNICKOM MÚZ EU v Košiciach . Zábavno-náučnou formou si žiaci osvojili základy vedy a techniky založené na interaktivite a experimentovaní. Vo vedecko technickom centre boli zastúpené prírodné vedy, fyzika, mechanika, z optiky rôzne optické klamy a ilúzie, hlavolamy, zmyslové vnemy, elektrina a magnetizmus. Žiaci si formou hry odskúšali rôzne prírodné javy, princípy a zákonitosti. V centre bolo vyše 110 interaktívnych exponátov, zameraných na zmyslové vnímanie, presnosť a koordináciu pohybu, medzi zaujímavosti patria najmä 3D odtlačky svojho tela, plazmové gule, Bernoulliho vznášajúca sa lopta, premena svetelnej energie na mechanickú, generátor na ručný pohon, magnetická kvapalina, zvukové pexeso a množstvo ďalších edukatívnych a atraktívnych exponátov na doplnenie vzdelávacích osnov základnej školy. O tom ako sa žiaci zapájali do experimentovania svedčia nasledujúce fotografie.

Koice

Fotoalbum

11
Apr

Dopravné ihrisko

Začiatkom apríla v rámci dopravnej výchovy si naši tretiaci doplnili vedomosti získané na vyučovacích hodinách v škole na ružomberskom dopravnom ihrisku . Boli to najmä základné pravidlá, ako sa správať v úlohe chodcov i cyklistov. Najskôr im Kpt. Ing. Gabriela Tkáčová v učebni pripravila teoretické i praktické úlohy, neskôr ich pán policajt usmernil v jazde na bicykli i kolobežke. Deťom sa páčila najmä praktická jazda s využitím semaforov.

Dopravn_ihrisko

Fotoalbum

11
Apr

Exkurzia v Liptovskom Hrádku

Dňa 9. 4. 2014 sa žiaci 6. D, 5. D, 5. E a 5. F spolu s pani učiteľkami Lukáčovou, Demkovou, Húskovou a Páterkovou zúčastnili na exkurzii v rámci akcie „Vlakom do múzeí a galérií“. Navštívili Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, kde sa im venovali erudované lektorky. Žiakov oboznámili s jarným zvykoslovím – teda s tradíciami, ktoré naši predkovia spájali nielen s Veľkou nocou, ale aj s prvými jarnými dňami. V inom oddelení sa zoznámili s históriou modrotlače, kde vo svojich rukách mohli poťažkať originálne formy na jej tlačenie. V poslednom oddelení spoznali pomôcky, ktoré používajú ovčiari pri výrobe syra, žinčice a iných výrobkov. Najväčším zážitkom pre deti bolo trúbenie do veľkej trumpety (zakrivená píšťala väčšia než fujara), zvlášť, keď silákov chlapcov pretromfli útle dievčinky. Milým zážitkom bola samotná cesta vlakom. Počasie síce neveštilo príjemný deň, ale žiaci ho v „útrobách“ múzea prežili zaujímavo a pútavo.

P4090438

Fotoalbum

10
Apr

Vedecká hračka

Dňa 9. apríla 2014 žiaci 6.B a 8.A spolu so svojim triednymi učiteľkami navštívili interaktívnu výstavu pod názvom Vedecká hračka, ktorá sa konala v Hopilande. Žiaci mali možnosť vidieť viac ako 100 hračiek, hier, hlavolamov, kaleidoskopov z viac ako 20 krajín. Po sprostredkovaní niekoľkých tajomstiev vedy, prírody a techniky sa žiaci vyšantili aj v detskom centre. Už teraz vieme, že sa tam čoskoro vrátime :).

Ved._hracka

Fotoalbum

09
Apr

Popoludnie v ŠKD

V ŠKD trávime popoludnia s pani vychovávateľkami rôznymi spôsobmi. Hráme sa, spievame, maľujeme, tvoríme, športujeme, pripravujeme sa na vyučovanie... My, žiaci 5. oddelenia, sme strávili 2 popoludnia v školskej dielni. Pozrite sa ako sme pracovali, a čo sme dokázali.
dielne

Fotogaléria

04
Apr

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „ Čarovný Liptov “

Cieľom súťaže je rozvíjať nadanie, cit, tvorivosť a invenciu umeleckej tvorby detí a mládeže predškolského a školského veku a zároveň prehlbovať a rozvíjať ich vzťah k rodnému regiónu Liptov a to prostredníctvom poznávania a sledovania netradičných zaujímavostí regiónu Liptov, hlavne menej známych oblastí, obcí, miest, prírodných krás, prípadne zvykov v zmysle témy - v čom je pre mňa osobne Liptov čarovný. Na VIII. ročníku výtvarnej súťaže SZUŠ Jánoš s názvom „ ČAROVNÝ LIPTOV “ v  súťažnej kategórii „Základné školy“ získali ocenenia práce týchto žiačok:

2. kategória (9 - 12 rokov) 1. miesto: Anna Gállyová- 4.D

3. kategória (13 - 16 rokov) 1. miesto: Zuzana Gállyová- 7.D

                                             2. miesto: Veronika Gerátová- 8.A

 

Dievčatám gratulujeme

Diplom_Liptov

Fotoalbum

02
Apr

SPOZNALI SME ZLATÉ KVAPKY NA KONCI MODRÉHO TÝŽDŇA

Počas projektového týždňa sa žiaci celej školy aktívne venovali problematike vody- konkrétne problematike:

 • pitnej vody,
 • znečisťovania a ochrany pitnej vody,
 • vody ako energie...
 • šetrenia vodou,
 • kolobehu vody v prírode ...

Dozvedeli sme sa, že voda je neoddeliteľnou súčasťou ,,Modrej planéty“ – je podmienkou pre život všetkého na našej planéte, diskutovali o tom, ako práve my môžeme ovplyvniť a zachrániť množstvo pitnej vody pre budúce generácie... a to počas ranných aktivít, vyučovacích predmetov, triednických hodín i krúžkovej činnosti a to formou rozhovorov, diskusií, príbehov, maľovania a tiež formou tvorby básničiek, projektov, power- pointových prezentácií či násteniek.

Vytvorili sme ,,veľavravné“ kvapky, aby sme odkázali kreslené posolstvá o potrebe ochrany vody tým, ktorí ich diela uvidia v budove či na oknách školy. Žiačky z hudobno-dramatického krúžku spríjemnili ostatným žiakom prvého stupňa na Bystrickej týždeň vody tancami o oslave dažďa. Nástenky v triedach i spomínané projekty kvapiek poukázali na to, že žiaci vedia ako sa k vode máme správať... pretože voda je energia a energia je život.


V závere týždňa sme vyhodnotili a ocenili 18 najkrajších kvapiek bez určenia poradia:
Bystrická cesta 1. stupeň

 • Monika Šindlériová 3.A
 • Tamara Herbstová 4.B
 • Brunmo Krasuľa 4.A
 • Nika Janovcová 2.A
 • Nultý ročník

. Bystrická cesta 2. stupeň

 • Karolína Ševčíková 6.A
 • Vanda Kučerková 6.B
 • Andrea Capeková 8.A
 • Katarína Bakošová 9.E
 • Paulína Sokolská 5.B

Dončova 1. stupeň

 • Karin Hlačinová 2.E
 • Tereza Kyselová 1.D
 • Dorota Jankovičová 3.E
 • Daniela Koreňovská 1.E
 • Anna Gállyová 4.D

Dončova 2. stupeň

 • Laura Sivoňová 5. E
 • Dominika Krajníková 9. D
 • Barbora Dittrychová 6. D.

Kvapky2

Fotoalbum

01
Apr

Chemická olympiáda

Dňa 27.3.2014 si žiačky našej školy - Lucia Magálová (9.E), Miroslava Demková (9.E) a Patrícia Tomajková (9.C) zmerali sily v obvodnom kole chemickej olympiády, ktorá sa konala na ZŠ Sládkovičova. Súťaž je náročná,  zložená z dvoch častí: praktickej a teoretickej. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa chuti do ďalšieho štúdia chémie. Pár momentov si môžete pozrieť na fotografiách.
images
chm._ol
28
Mar

Marec – mesiac knihy

Počas marca sa žiaci našej školy nielen učili, ale aj poriadne popasovali so súťažnými disciplínami, ktoré boli vyhlásené pri príležitosti mesiaca knihy. Pod záštitou našej školskej knižnice vyhlásila p. uč. Zuzana Salvová tri disciplíny:

 1. Navrhnúť obal knihy podľa vlastnej fantázie alebo obkresliť obal knihy, ktorú žiak práve číta.
 2. Priniesť čo najviac kníh, ktoré majú vo svojom názve slovo rozprávka.
 3. Požičať si knihu zo školskej knižnice a tým sa zároveň dostáva do zlosovania o naj čitateľa mesiaca.

Do prvej disciplíny sa zapojilo 92 žiakov. Z kníh, ktoré boli súčasťou druhej disciplíny, sme vytvorili výstavu, ktorú tvorilo 455 kníh. Žiaci 9. E triedy poukladali knihy podľa farby, ktorá dominovala na obale. Najviac kníh bolo s modrým obalom, druhá prevládala žltá farba a tretia zelená. Samozrejme, nechýbali ani najvzácnejšie knihy výstavy, medzi ktorými bola napríklad kniha so zlatým obalom, prípadne najmenšia alebo najstaršia kniha. Do tretej disciplíny sa zapojilo 128 žiakov.

Keďže každá disciplína bola zároveň súťažou, takže umiestnenie žiakov je nasledovné:

1. Návrh obalu knihy:

I. stupeň:                                                  II. stupeň:

1. miesto: Lea Leštinská                         1. miesto: Vanda Kučerková

           Matúš Čieško                                               Natália Pšenová

2. miesto: Deana Gejdošová                  2. miesto: Erika Šefránková

                 Ivona Brezinová                    3. miesto: Ján Dudek

                 Liliana Kubeková

3. miesto: Barbora Hykelová

                 Terézia Labajová

2. Najviac rozprávkových kníh priniesli:

1. miesto: Jasmína Nováková

                 Ema Šavrnochová

2. miesto: Terézia Labajová

3. Čitateľ mesiaca: Tadeáš Huraj

Vyhodnotenie súťaží školskej knižnice na elekovanom pracovisku Dončova 4

V súťažení nezaostávali ani žiaci na Dončovej a tiež sa aktívne zapojili do spomínaných aktivít. Z každej disciplíny bol vyžrebovaný jeden výherca.

Tu sú víťazi jednotlivých aktivít:

1. Návrh obalu knihy:

Paulína Matyašovská zo 4. D

2. Rozprávka v nadpise:

Marián Kováč z 3. E

3. Čitateľ mesiaca:

Juraj Halam z 3. F

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Želáme veľa pekných chvíľ strávených s knihou!


26
Mar

Deň učiteľov

Dnes sme v rámci Modrého týždňa absolvovali deň naopak . Čo to znamená?. Učitelia sedeli v laviciach a žiaci učili. Mali možnosť vyskúšať si, že odučiť hodinu nie je také jednoduché, ako to vyzerá na prvý pohľad. Do tejto aktivity sa zapojili takmer všetky triedy druhého stupňa. V rozhlasovom vysielaní sme si pripomenuli „Deň učiteľov“ a poďakovali sme pánom učiteľom a pani učiteľkám za ich záslužnú prácu, ktorú často vykonávajú nad rámec svojich povinností. Fotografie našich mladých učiteľov z tohto dňa nájdete vo fotogalérii.

Den_uitelov

Fotoalbum

26
Mar

MODRÝ TÝŽDEŇ - NÁSTENKY

Náš „MODRÝ TÝŽDEŇ“ pokračoval vyhodnocovaním násteniek. Už pred tromi týždňami bola zadaná téma a žiaci mali možnosť „vyšantiť sa“ pri ich nástenkovej tvorbe. Vznikli naozaj krásne výtvory a bolo veľmi ťažké rozhodnúť, kto sa stane víťazom. Udeľovali sme 4 ceny- štyri prvé miesta. Víťazi sa tešili z torty :-).

A aké sú výsledky?

Bystrická

1.stupeň - 1.miesto 2.A

2.stupeň - 1.miesto 6.E

Dončova

1.stupeň - 1.miesto 2.E

2.stupeň - 1.miesto 5.F

Ďalšie umiestnenie sme neudeľovali (dodatočne oceníme diplomom triedy, ktoré si to zaslúžili) , väčšina násteniek bola naozaj veľmi pekná. Môžete sa o tom presvedčiť na vlastné oči v našej fotogalérii.

vod

Fotoalbum

26
Mar

Výtvarná súťaž Voda a energia

Pri príležitosti Svetového dňa vody Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. organizovala detskú výtvarnú súťaž žiakov základných škôl okresu Ružomberok pod názvom Voda a energia. 1.miesto v 2. kategórii získala Zuzana Gállyová, žiačka 7.D. Srdečne gratulujeme.

Vedenie ZŠ Bystrická cesta 14 ďakuje Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. za poskytnutie finančného daru.

Kresby_voda

Fotoalbum

26
Mar

,,Čo vieš o hviezdach?"

Slovenská ústradná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, planetáriami a ostatnými astronomickými zariadeniami vyhlasuje každoročne vedomostnú astronomickú súťaž ,, Čo vieš o hviezdach?" Súťaž je určená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahovú náplň tvorili otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii. Okresného kola sa dňa 24.3.2014 zúčastnili i naši žiaci z 9.A triedy: Romana Moravčíková a Ján Krajči.star2
Hviezdy
                                                             Fotoalbum
25
Mar

Anglická riekanka

Dňa 24.3. 2014 CVČ zorganizovalo pre žiakov 1 - 4. ročníka okresnú súťaž v prednese anglickej riekanky ,, Carrol´s wonderland''.
Našu školu reprezentovali: Šarlota Kurlišová
                                       Matúš Kudlička
                                       Bronislava Slimáková - ktorá získala krásne 2. miesto.
Gratulujeme.

Diplom

Riekanka

25
Mar

Postúpili sme... :)

Dňa 21. marca 2014 sa naše žiačky s pánom učiteľom Martinom Tabakom zúčastnili krajského kola v basketbale žiačok. Družstvo dievčat v zložení: Miriam Adamčová, Katarína Bakošová, Barbora Benková, Kristína Fričová, Laura Kyselová, Stanislava Penciaková, Júlia Prílepková, Mária Šefránková a Natália Uramová pokračovalo vo svojom víťaznom ťažení. Umiestnili sa na 1. mieste a postúpili do celoslovenského kola.

Srdečne blahoželáme!

IMAG0200_BURST002_COVER

IMG_6812

IMG_6814

25
Mar

2% z dane

                            Aj v tomto roku môžete darovať  

                                              2 %

                                z Vašej dane za rok 2013.

                                  Občianskému združeniu
                                     GIFS_sun
                               Slniečko pre všetky deti,

                        na podporu mimoškolskej činnosti a
                      voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

                             Tlačivo na poukázanie 2%.

24
Mar

Modrý týždeň

Náš ,, MODRÝ TÝŽDEŇ,, je zameraný na vodu. S prípravami naň sme začali už skôr. Rozprávali sme sa o vode na triednických hodinách, prihlásili sme sa do výtvarnej súťaže ,, Voda a Energia,, kreslili sme a tvorili projekty ,, Kvapka,,. Tieto si môžete pozrieť na oknách školy, kde sme vytvorili dažďovú galériu. Najkrajšie kvapky budú vystavené v priestoroch školy.
Modrý týždeň sme začali MODRÝM DŇOM v pondelok 24.3. 2014. V tento deň žiaci aj učitelia - všetci tí, ktorým na vode záleží (a nezabudli :( ) prišli oblečení v modrom. V rozhlasovej relácii sme si pripomenuli vzácnosť tejto životodarnej tekutiny. Rozhlasové vysielanie každý deň bude zamerané na niečo iné. Zajtra budeme vyhodnocovať a oceňovať nástenky s vodnou tematikou. V stredu budú žiaci na druhom stupni učiť za učiteľov, vo štvrtok vyhodnotíme súťaže školskej knižnice a v piatok oceníme projekty ,, KVAPKA,,. V piatok tiež vyhodnotíme všetky aktivity modrého týždňa.


Voda


Fotoalbum

21
Mar

Opakovať možno aj netradičným spôsobom

Dňa 17.3 sa žiaci 6.D zúčastnili tvorivej dielne : Šitá pohľadnica, kde si museli spočítať, vynásobiť, podeliť čísla, narysovať úsečky potom ihlou a  farebnou niťou pospájať tvary,  aby  vytvorili zaujímavé pohľadnice.

Pohlad
20
Mar

pytagoriáda II

Dňa 19.3. 2014 si 18 žiaci 5., 6.,7. a 8. ročníka, ktorí postúpili v školskom kole Pytagoriády zmerali svoje matematické schopnosti v obvodnom kole vo Veľkej dvorane KD A. Hlinku . Spomedzi vyše 130 účastníkov boli úspešní riešitelia z našej školy :

v kategórii 7: Ondrej Pažítka – 3. miesto

v kategórii 8: Dominik Molnár – 1. miesto

Všetkým riešiteľom a najmä úspešným srdečne gratulujeme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu a prajeme veľa elánu a chuti do ďalších súťaží a objavovania krás matematiky.

Pytagor0001

Pytagor0002

20
Mar

Pytagoriáda

Dňa 18.3. 2014 si žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí postúpili v školskom kole Pytagoriády zmerali svoje matematické schopnosti v obvodnom kole. Úspešní riešitelia boli: v kategórii 3: Kirňak ŠimonBackov Richard a v kategórii 4: Nikola Slivoňová. Všetkým riešiteľom a najmä úspešným gratulujeme a prajeme veľa elánu a chuti do ďalších súťaží a objavovania krás matematikyLaughing

19
Mar

Deň v Liptovskom múzeu

Žiaci 4.E a 4.F boli stráviť hodinu výtvarnej výchovy v dielňach našej  Liptovskej galérie. Oboznámili sa s exponátmi výstavy ZUŠ a zároveň si precvičili šikovnosť svojich prstov pri výrobe veľkonočných barančekov ako symbolu prichádzajúcich sviatkov jari. Myslím, že práca sa nám vydarila a výsledok potešil... :o))

Muzeum

Fotoalbum

18
Mar

Fyzikálna olympiáda

Dňa 14. marca 2014 sa  uskutočnilo v priestoroch CVČ Elán v Ružomberku, ul. Dončova 1 obvodné kolo 55. ročníka Fyzikálnej olympiády kategória E a F. Celkove sa olympiády zúčastnili 4 základné školy okresu, medzi nimi aj naša škola. Podmienku úspešnosti bol celkový zisk najmenej 15 bodov a úspešné riešenie aspoň jednej úlohy za 5 bodov . Olympiády sa zúčastnili žiaci 8.A triedy , Nikolas Bukový (úspešný riešiteľ - 6.miesto ) a Jakub Jarina,  pod vedením pani učiteľky  RNDr. Vrbjárovej. Prajeme im veľa optimizmu pri štúdiu fyziky.

Fyz