Deň otvorených dverí
Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás pozvať na Deň otvorených dverí , ktorý sa uskutoční dňa 27.11.2015 prvú a druhú vyučovaciu hodinu na oboch pracoviskách školy.


OznamVážení rodičia!

Základná škola pre Vás pripravila PRIEPUSTKU PRE ŽIAKA, ktorú si  môžete doma vyplniť a po Vašom synovi/dcére doručíte do školy, ktorá bude slúžiť ako ospravedlnenie z výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pre stiahnutie kliknúť SEM

26
Nov

Astrostop

Dňa 24.11.2015 sa na našej škole, tradične ako každý rok, uskutočnila súťaž Astrostop. Tejto súťaže z tajomného a pútavého vesmíru sa zúčastnili aj naši žiaci: Peter Vrbjár (6.A) Laura Mydliarová (9.A), Ondrej Pažítka(9.B) Veríme , že si zo súťaže odniesli zaujímavé informácie a hlavne dobrú náladu.

Astronomická vedomostná a trochu aj zábavná súťaž určená pre deti druhého stupňa základných škôl, členov astronomických a prírodovedných záujmových krúžkov, realizovaná prostredníctvom výpočtovej a multimediálnej techniky. Úlohou súťaže je preveriť vedomosti žiakov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied, naučiť ich individuálnemu presadeniu v konkurenčnej a súťažnej atmosfére. Súťaž má kvalitne spracovaný a stabilný scenár, ktorý sa už zásadne nemení, je o ňu značný záujem na všetkých školách regiónu.
 Na realizáciu viacerých súťažných kôl  sa používa systém diaľkového ovládania počítača pre každého súťažiaceho. Súťažiaci pomocou tlačidiel rieši rôzne úlohy, prihlasuje sa k odpovedi.

V prvom súťažnom kole riešia súťažiaci kvíz. Otázky sú premietané pomocou dataprojektora na plochu, súťažiaci vyberá z viacerých možností správnu odpoveď. V druhom súťažnom kole je dôležitá aj rýchlosť a pohotovosť. Súťažiacim je premietnutá animácia alebo fotografia nejakého astronomického úkazu alebo objektu. Kto najrýchlejšie zareaguje, má právo odpovedať. V prípade nesprávnej odpovede dostáva súťažiaci mínusové body. Do semifinálového kola postupuje päť súťažiacich, ktorí získali v predchádzajúcich kolách najväčší počet bodov. V tomto kole lúštia tajničku, ktorá skrýva nejaký astronomický výraz. Finálové kolo absolvujú dvaja najlepší súťažiaci. Toto kolo býva variabilné. Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý ako prvý vyrieši kvíz, zamaskovaný obrázok, doplňovačku alebo inú úlohu.


Pár prekrásnych okamihov z vesmíru nájdeme na:

https://www.youtube.com/watch?v=Qj9QkZeNkds

https://www.youtube.com/watch?v=iEiWtFow1Fg

https://www.youtube.com/watch?v=EEceC9bYcKA


Hviezdy_008
24
Nov

Marian Kováč majstrom okresu v šachu

Šachový klub v Ružomberku zorganizoval 16.novembra 2015 v športovej hale majstrovstvá okresu v šachu. V silnej konkurencii žiakov a žiačok ružomberských základných škôl sa nestratili ani žiaci našej školy. Najúspešnejším, spomedzi siedmich zástupcov našej školy, bol žiak 5.E Marián Kováč, ktorý v kategórii chlapcov 5.- 9.ročníka získal v dueloch so svojimi súpermi najviac bodov a zaslúžene si vybojoval prvenstvo, ktoré zároveň znamená účasť na krajskom kole.         

Nestratila sa  ani jediná zástupkyňa školy, žiačka 2.D Silvia Javorková, ktorá v kategórii dievčat 1. – 4. ročníka vybojovala po sympatickom výkone striebornú pozíciu.           

Družstvo školy okrem spomenutých žiakov ešte reprezentovali – Dominik Lišiak, Boris Babic, Matej Rusnák, Sebastián Gerec a Samuel Kotrík. Aj oni podali výborné výkony a sú prísľubom do ďalších rokov.

Všetkým našim žiakom chceme poďakovať za reprezentáciu a postupujúcemu Mariánovi popriať, aby sa mu podobne darilo aj na krajskom kole.


IMG_20151116_115737

24
Nov

POVEDZME DROGÁM NIE!

Žiaci našej školy veľmi dobre vedia, že závislosť môže mať rôzne podoby. Celý november sa o problematike závislosti a jej prevencii rozprávali medzi sebou, s triednymi učiteľmi a venovali jej hodiny občianskej i etickej výchovy. Potom žiaci tvorili projekty, prezentácie a nástenky, výsledkom čoho sú pekne vyzdobené triedy a chodby, ale aj zvýšené povedomie o rôznych závislostiach a poznanie ako im predchádzať. 
Súčasťou celomesačnej akcie bol aj 8. ročník žiackej protidrogovej konferencie, ktorý sa konal v utorok 10.novembra vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku. Spoločne s pedagógmi, žiakmi a študentmi základných a stredných škôl z okresu Ružomberok sme si povedali, že budeme "Hľadať dobro v druhých". Žiaci základných a stredných škôl celého okresu si pre divákov pripravili rôzne čísla - tanečné, hudobné i dramatické. Chceli tak upriamiť pozornosť na to, že voľný čas možno tráviť medzi priateľmi a zároveň veľmi zmysluplne. Našu školu reprezentovali žiaci pod vedením p. učiteľky Šlackej a prezentovali sa tancom proti drogám (country tanec a moderný tanec - futbal). Programu sa ako diváci zúčastnili žiaci z 5.E, 6.E a 7.E triedy.


Drogy

Fotoalbum

18
Nov

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 13.11.2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (8.-9.ročník ZŠ). Odborná porota preverila vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov v 3 častiach. Prvá časť pozostávala z vedomostného testu. V druhej časti mali súťažiaci v časovom limite pripraviť plagátik, ktorým mali verejnosť pozvať na ľubovoľnú akciu konanú pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, pričom porota hodnotila aj obsah, aj výtvarné stvárnenie. V poslednej časti súťažiaci predviedli svoje rečnícke schopnosti a po krátkej príprave predniesli úvodný slávnostný prejav na akcii spomínanej v 2.časti. Súťaž bola veľmi vyrovnaná, porota mala ťažkú úlohu, no nakoniec získané a pridelené body rozhodli o nasledujúcom poradí:

1.miesto – V.Husarčíková z 8.E (postup do okresného kola)

2.miesto – C.Hanulová z 8.E

3.miesto – V.Gerecová z 8.E

Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

uvodna_fotka

Fotoalbum

18
Nov

Deň otvorených dverí na SOŠ Ružomberok

Výchovný poradca upozorňuje rodičov žiakov 9. ročníka na možnosť navštíviť DEŇ OTVOENÝCH DVERÍ SOŠ polytechnická Ružomberok, ktorý bude 24.11.2015 (utorok) od 8.00 do 13.00 hod.

16
Nov

Oznam

Deň zdravia 19.11.2015 - škola bude zatvorená.

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že všetci pedagogickí zamestnanci na ZŠ Bystrická cesta 14 ( aj na elokovanom pracovisku Dončova ) v Ružomberku sa pripájajú k akcii DEŇ ZDRAVIA alebo UČITEĽSKÁ KVAPKA KRVI, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19.11.2015.

V tento deň nebude prebiehať výchovno - vzdelávací proces a škola bude zatvorená.

Ďakujeme všetkým rodičom za porozumenie.

Kvapka

16
Nov

Oznam

Multifunkčné ihrisko bude dňa 17.11. 2015 ZATVORENÉ.

12
Nov

Okresné kolo v stolnom tenise

Dňa 5. 11. 2015 sa konalo v Ružomberku  okresné kolo stolného tenisu žiačok.

Naše  dievčatá aj tento rok obhájili pekné 3. miesto.

Reprezentovali  nás:

Lenka Krettová

Monika Kačníková

Lucia Plášeková

Natália Uramová

Srdečne gratulujeme.

IMG_8833
11
Nov

ÚSPECHY VO FUTBALE

V októbri družstvá našich mladších žiakov úspešne reprezentovali školu v školských kvalifikáciách „Mc Donald´s Cup“ (žiaci 1.- 4. ročníka) a „Dôvera Školský pohár SFZ“ (žiaci 5. – 7. ročníka). Obe družstvá postúpili do okresného kola, kde im budeme držať palce, aby dosiahli čo najlepšie umiestnenie.

V kvalifikácii „McDonald´s Cup“ reprezentovali školu: Ivan Baláž, Milan Ištók, Samuel Zelnický, Matúš Čieško, Lukáš Švichký, Patrik Tomčík, Adam Hatiar, Marek Puška, Sebastián Slivoň. Porazili družstvá zo ZŠ Lisková a ZŠ Liptovská Teplá a postúpili z 1. miesta.

V kvalifikácii „Dôvera Školský pohár SFZ“ nás reprezentovali: Lukáš Janovec, Daniel Kurajda, Samuel Kudlička, Matej Balabán, Nikolas Procházka, Marek Ďurči, Štefan Mrnčo, Patrik Cao, Daniel Hudek. Porazili družstvá zo ZŠ Sládkovičova, ZŠ Liptovské Sliače a prehrali zo ZŠ Sv. Vincenta. Do okresného kola postúpili z 2. miesta.

uvodna_foto
20151023_114705
09
Nov

4.B pátrala po minulosti Liptova

   Trieda 4.B predstavila žiakom našej školy projekt „Pátranie po minulosti Liptova". Na projekte pracovali štvrtáci na hodinách vlastivedy, slovenského jazyka a výtvarnej výchovy.

V skupinách vypracovávali témy:

     Zvyky a tradície Liptova

     Ako sa Liptáci obliekali

     Čo Liptáci jedli

     Ako Liptáci rozprávali

Zozbierali 100 vecí od svojich rodičov, starých rodičov a prastarých rodičov z Liptova. Vytvorili „Žiacke múzeum", v ktorom si vystavené exponáty mohli žiaci nielen prezrieť, ale aj ohmatať. Svojim spolužiakom predstavili práce na tému „Keď bol starký/á ako ja". Nechýbali ani liptovské pesničky. Na záver prezentácie zdramatizovali trh z Ružomberka „Na Rýnku". Medovnikárka, hrnčiarka, kováč, predavač čokolády, fazuliek, zaváranín rôznymi pokrikmi lákali kupujúcich na svoj tovar.

    Žiaci pátranie doviedli do úspešného konca. Cez projekt nadobudli úctu k minulosti, k našim predkom a tiež oživili už pomaly zabudnuté liptovské nárečie.

Liptov
Fotoalbum

05
Nov

Záložka do knihy spája školy

Naša škola sa zapojila do obľúbeného česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Tento rok sa prihlásilo do akcie 202 českých a 642 slovenských základných škôl. Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. V mesiaci október sa žiaci na prvom aj druhom stupni s nadšením pustili do práce. Ich úlohou bolo navrhnúť záložky do kníh, ktoré venujeme vybranej škole. Našou partnerskou školou sa stala Základná škola Komenského v Senici.

Veľká VĎAKA patrí všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto akcie.

Zalozka
Fotoalbum

05
Nov

Každým slovom krok k umeniu

V októbri sa konal 2. ročník okresnej literárnej súťaže pre základné školy „Každým slovom krok k umeniu“. Táto akcia bola organizovaná Centrom voľného času Elán. Do súťaže sa zapojilo sedem základných škôl a hodnotených bolo 31 prác v I. - III. kategórii, ktoré postúpili zo školských kôl. Žiaci našej školy dosiahli veľmi pekné výsledky:

I. kategória (3. - 4. ročník)

3. miesto: Diana Gejdošová 4. A

 

II. kategória (5. - 7. ročník)

3. miesto: Veronika Vozárová 7. E

 

III. kategória (8. - 9. ročník)

1. miesto: Klaudia Huntošová 8.A

3. miesto: Matej Jamsila 8.E
 

Oceneným autorom blahoželáme.

ocen
Fotoalbum

02
Nov

Oznam

Multifunkčné ihrisko bude od 2.11.2015 do odvolania otvorené nasledovne:

pondelok - piatok: 8:00 - 16.00 hod.

sobota - nedeľa: 13:00 - 16:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia bude MFI ZATVORENÉ.

28
Oct

Medzinárodný deň školských knižníc

Ani tento rok sme nezabudli na Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa slávi vždy posledný októbrový pondelok, čiže 26. októbra 2015. Náš program sme začali na prvej vyučovacej hodine, a to čítaním v šk. rozhlase. Naše pozvanie, čítať všetkým žiakom našej školy prostredníctvom šk. rozhlasu, prijali riaditeľka školy Elena Volanská, riaditeľka mestskej knižnice Tatiana Babincová, vedúca oddelenia OSSaZ Dagmar Majeríková a vedúca Bjornsonovho domu Alexandra Stašová. Celý program dnešného dňa bol zameraný na život a tvorbu liptovských spisovateľov, preto aj hostia čítali ukážky z knižky ružomberského spisovateľa Benjamína Tináka - Neuveriteľné dobrodružstvá kocúrika Mňauka. Počas ďalších vyučovacích hodín čakali na našich žiakov zábavné disciplíny. Žiaci prvého stupňa pokračovali v čitateľskom maratóne, ilustrovali reklamné letáčiky, ktorými žiaci ŠKD informovali okoloidúcich o našej akcii, prezentovali sa v kostýmoch rozprávkových hrdinov pred deťmi z materskej školy, zúčastnili sa besedy v školskej knižnici, ktorú si pre nich pripravili žiačky 8. B a pod. Na druhom stupni pracovali žiaci na mnohých zaujímavých projektoch (výroba mapy regiónu, v ktorej vyznačili rodné obce liptovských autorov, projekt o ružomberských uliciach, ktoré nesú mená významných spisovateľov, maľované čítanie ako pomôcka pre našich najmenších, tvorba prezentácií o liptovských autoroch, ale aj návšteva mestskej knižnice spojená s anketou o čítaní a pod.). A to najlepšie na záver – denný program vyvrcholil besedou, na ktorú prijala pozvanie dcéra spisovateľa Benjamína Tináka, pani Tatiana Dudrová, ktorá si s našimi žiakmi zaspomínala na detstvo so svojím otcom. Počas celého dňa boli na chodbách vytvorené čitateľské kútiky, ktoré mohli žiaci využívať počas prestávok.

Ale to ešte nie je všetko !

Naša oslava Medzinárodného dňa školských knižníc pokračovala aj večerným programom, ktorý sa začal našou televíznou reláciou pod názvom Pondelňajšia chvíľa prózy a poézie. Do našej školskej papierovej televízie prijali pozvanie významné osobnosti, ktoré si prišli s nami zaspomínať na svoje detstvo a vzťah k čítaniu. Bolo nám cťou znovu privítať v našej škole pani učiteľku Zuzanu Halmovú, riaditeľa KDAH Jána Pavlíka a šéfredaktora MTR Ladislava Hámora. Veľmi si vážime, že naše pozvanie prijali aj rodičia našich žiakov a zúčastnili sa čítania v našej televízii. Po televíznom programe bolo pre žiakov pripravené výborné občerstvenie. Po sladkom dezerte už na žiakov čakali rozprávkové (a hlavne strašidelné Wink) disciplíny spojené s čítaním. Po krásnom dennom a večernom programe si žiaci rozložili v školskej knižnici spacie vaky a veľmi rýchlo zaspali. Tí žiaci, ktorým sa ešte nechcelo spať, si čítali knižky zo školskej knižnice s baterkou v ruke.

Akcia Medzinárodný deň školských knižníc patrí do zoznamu akcií, ktoré sa v našej škole organizujú pravidelne. Týmto programom sa zároveň prihlasujeme do súťaže o Najlepšie podujatie školskej knižnice. Jedno prvé miesto však už získalo. Tým myslíme to naše – školské! Znovu sme si dokázali, že naši žiaci a učitelia tvoria jeden veľký tím, ktorý zažije spolu veľa zábavy Wink! A už teraz sa tešíme na ďalší ročník Smile.

Za spoluprácu pri tejto akcii ĎAKUJEME: pani zástupkyni Eliške Pavlíkovej (za výbornú večeru a dezert) pani učiteľke Ľudmile Mičudovej (za krásne ceny, ktoré vyrobila našim hosťom), organizátorkám projektu - pani učiteľke Eve Novákovej a pani učiteľke Zuzane Salvovej, ale hlavne, našim žiakom, ktorí sa s veľkou chuťou zapojili do všetkých disciplín.

sk

Fotoalbum

Ďakujeme Terezke Haluškovej (5.) a Jakubovi Stopiakovi (8.A) za knihy, ktoré venovali našej školskej knižnici. Všetky knihy, ktoré sme od našich žiakov dostali sú u čitateľov našej školskej knižnice veľmi obľúbené.

IMG_8827

28
Oct

Spomienka na Ľudovíta Štúra

On zobudil zo sna národ svoj
a zoral úhor neúrodný,
ku cti priviedol jazyk rodný
a šiel za rodu spásu v boj.
On padol - ale zvíťazil.
On zomrel - aby večne žil.

Ani žiaci našej školy nezabudli na oslavu narodenia Ľudovíta Štúra a svojím programom si dňa 28. októbra 2015 pripomenuli 200. výročie od jeho narodenia. Počas štvrtej vyučovacej hodiny si žiaci vypočuli krátku rozhlasovú reláciu o živote nášho slovenského velikána, žiaci Lenka Krettová a Marek Olos (8. B) oboznámili žiakov s najdôležitejšími udalosťami v živote Ľudovíta Štúra prostredníctvom PowerPoint prezentácie. Žiaci si vo svojich triedach pripravili aj nástenky s touto tematikou a videli krátku ukážku z filmu Štúrovci.

Ludovit_Stur_adj2
Fotoalbum

28
Oct

A opäť sme zvíťazili v Netradičnom jablku

Naši žiaci boli úspešní aj v 7. ročníku výtvarnej súťaže ,, Netradičné jablko ". Porota v zložení: Doc. akademický maliar Pavol Rusko, ArtD., PaedDr. akademický maliar Marta Bošelová, Phd. a Mgr. Jurij Backov ocenili našich kreatívnych výtvarníkov. V maľbe 1. miesto získala Nikola Balážová (3.B), 2. miesto získala Linda Kuniaková (2.B), 3. miesto získal Radovan Marton (2.A).
V kombinovanej technike:
1. miesto získal koklektív 4.C a 2. miesto kolektív 4.B

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme. Wink

nt

Fotoalbum

26
Oct

Medzinárodný deň školských knižníc

Dnes, pondelok 26. októbra 2015, v našej škole oslavujeme Medzinárodný deň školských knižníc. A preto ...

Dnes si televíziu nepúšťame,
radšej sa do knihy začítame.
Ocko, starkí, milé mamy,
poďte čítať spolu s nami,
lebo dnes pekne spolu,
rozčítame celú školu!

Počas dňa na žiakov čaká zaujímavý program, rozprávkové disciplíny, návšteva vzácnych hostí, ktorí odštartujú náš čitateľský maratón, ale to najhlavnejšie na záver - Noc v školskej knižnici. Dočítania, kamaráti!

knihy
23
Oct

exkurzia v košiciach

Dňa 13.10.2015 sa žiaci 5.E a 6.E triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Navštívili expozíciu s názvom SIEŇ ELEKRICKÝCH VÝBOJOV. Mali jedinečnú možnosť zoznámiť sa s elektrostatikou a technikou vysokých napätí. Okrem klasických demonštrácií účinkov statickej elektriny videli až 80 cm iskrové výboje - umelé blesky. Žiaci navštívili aj moderné vzdelávacie VEDECKO- TECHNICKÉ CENTRUM, kde zábavnou a náučnou formou mohli porozumieť fyzikálnym, matematickým a chemickým javom. Prostredníctvom zaujímavých optických klamov a ilúzií 2D a 3D, hlavolamov, zmyslových vnemov, demonštrácií a názorných experimentov si vyskúšali 110 interaktívnych exponátov. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a plní dojmov zakončili zaujímavý deň.

kosice
Fotoalbum

21
Oct

Prevencia proti pedikulóze

V škole bol zistený výskyt pedikulózy (zavšivavenie), žiadame zákonných zástupcov žiakov o vykonávanie pravidelnej kontroly vlasov u svojich detí. Pedikulóza sa v škole vyskytuje opakovane, preto pristupujeme k tomuto kroku nasledovne: priebežne počas týždňa prosíme o kontrolu vlasov Vašej dcéry/ syna a svojím podpisom potvrdili do tabuľky v žiackej knižke, že ste spomínanú kontrolu vykonali. Podpisy zákonných zástupcov skontrolujú triedni učitelia na triednických hodinách. V prípade, že sa u žiaka vši vyskytnú, prosíme, aby žiak alebo zákonný zástupca žiaka informoval triedneho učiteľa a vedenie školy. Žiak môže nastúpiť do školy po predložení potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Odporúčame ,aby  problém riešili podľa lekárskych odporúčaní. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

 LEGISLATÍVA

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ustanovuje v § 51 povinnosti fyzických osôb a v § 52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods.2 písm. e) citovaného zákona medzi takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov.

Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy.

Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia.

Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku.

Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

vlasy-strihanie-vsi_dreamstime_1

21
Oct

Zapojiť sa oplatí!

Učitelia anglického jazyka tento rok pripravili pre všetkých žiakov tvorivú súťaž, ktorá sa skladá zo štyroch zadaní. Tým prvým bol list priateľovi o zážitkoch z prázdnin. Prvou odmenenou žiačkou je Mária Mračková (8.B). Srdečne gratulujeme.

Ďalšie zadania nájdete na nástenke, pri učebni anglického jazyka.
21
Oct

Pozdravy pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Dňa 16. 10. vyrábali žiaci 8. B spolu so svojou triednou učiteľkou pozdravy pre svojich starých rodičov pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším. Každý žiak sa pri tejto príprave poriadne snažil, pretože chcel vyrobiť tie najkrajšie pozdravy pre svojich starkých. Žiaci však nemysleli len na svojich starých rodičov, ale aj na našich bývalých učiteľov, ktorým taktiež pripravili milé pozdravy.

DSC_0370

20
Oct

Burza informácií a burza práce

Úrad práce . sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

pozýva na

BURZU INFORMÁCIÍ A BURZU PRÁCE

pre žiakov 9. ročníkov základných škôl, študentov stredných škôl, uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a širokú verejnosť

Termín konania: 22. október 2015

(10:00 hod. – 15:00 hod.)

Miesto konania:

Športová hala Koniareň – MBK Ružomberok

Burza bude zameraná na prezentáciu študijných a učebných odborov vybraných stredných odborných škôl, poskytnutie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce a ponuku voľných pracovných miest na území SR aEÚ
15
Oct

Prírodovedná súťaž v Centre voľného

Žiaci 1. E triedy navštívili v októbrový piatok 2.10. 2015 Centrum voľného času. Konala sa tu vedomostná súťaž s prírodovedným zameraním. Deti počas súťaže určovali rastliny a domáce zvieratá. Potrápil ich aj hlavolam či krížovka. Naši žiaci sú však veľmi šikovní, za čo ich pochválili aj „tety“ z CVČ a všetko hravo zvládli. Na záver dostali aj malý darček a sladkú odmenu.  Ďakujeme.

ps
Fotoalbum

15
Oct

Týždeň zdravej výživy

Druhý októbrový týždeň sme sa aj my zapojili do medzinárodného projektu "Týždeň zdravej výživy". Zdravo sme desiatovali, diskutovali o témach týkajúcich sa zdravia a športu, tvorili sme nástenky propagujúce zdravý životný štýl. Projektový týždeň vyvrcholil v piatok ochutnávkou zdravých sladkostí a vyhodnotením najkrajších násteniek. Zdravú a sladkú odmenu za svoje úsilie si napokon rozdelili kolektívy 8. B (1. miesto), 9. B (2. miesto) a 8. E (3. miesto).

zv

Fotoalbum

14
Oct

BIELA NÁVŠTEVA

28.9. je Svetový deň mlieka, preto mliečna hliadka zo 4.A triedy navštívila žiakov prvých a nultého ročníka. Našim najmenším porozprávala o význame mlieka a spoločnou piesňou si tento významný deň zaujímavo pripomenuli.

mlieko

12
Oct

EXKURZIA NA STREČNE

Zrúcanina rekonštruovaného stredovekého hradu Strečno dominuje nad Váhom ako symbol feudálnej moci na strednom Považí. Práve tento hrad 6. 10. navštívili žiaci 6.A a 7.A triedy. Na exkurzii sme sa dozvedeli o živote na stredovekom hrade. V priestoroch hradu sme si pozreli expozície z mladšej doby kamennej, doby bronzovej a železnej, slovanského obdobia a stredoveku. Vyhliadka z veže by určite bola krajšia, keby sa v okolí nerozprestierala hmla J, ale aj tak sme neboli sklamaní. Záver prehliadky hradu bol v hradnej kaplnke, kde sa nachádza figurína Žofie Bosniakovej – svätice zo Strečna a výtvarné práce rôznych súčasných umelcov. Pod hradom sme si ešte prezreli stredoveké chalúpky - rybára, pekára či bylinkárky a dozvedeli sme sa niečo zo života v podhradí. Pri odchode z hradu sme sa cez rieku Váh preplavili na kompe a domov sa vrátili v dobrej nálade a plní skvelých zážitkov.

Streno

Fotoalbum