Čo chystáme na október


Týždeň zdravej výživy.
( výchova k zdravému životnému štýlu )

Výstava ovocia a zeleniny.

Medzinárodný deň školských knižníc.


Rok Ľudovíta Štúra

L

07
Oct

Oznam

Multifunkčné ihrisko bude od 7.10. 2015 do odvolania otvorené nasledovne:

pondelok - piatok: 8:00 - 18:00 hod.

sobota - nedeľa: 13:00 - 17:00 hod.


V prípade nepriaznivého počasia bude MFI ZATVORENÉ.

05
Oct

Výstava ovocia a zeleniny

Milí rodičia,

JESEŇ nám klope na dvere, a preto Vás prosíme o spoluprácu. V dňoch 5.10. - 8.10. budeme mať v našej škole /pri jedálni/ „Výstavu ovocia a zeleniny“. Budeme radi, ak nám pomôžete pri jej realizácii. Prosíme Vás, aby Vaše dieťa 5.10. prinieslo do 4.A triedy ovocie a zeleninu. Ovocie a zelenina bude vystavená a v piatok 9.10.2015 sa rozkrája a rozdá žiakom školy. Ak chcete, aby sme Vám v piatok ovocie a zeleninu vrátili, podpíšte ho menom Vášho dieťaťa a označte triedou, ktorú navštevuje.

Ešte raz ďakujeme za ochotu a srdečne Vás pozývame na výstavu v dňoch 5.10 – 8.10. v čase 7:30 –16:00.

05
Oct

Návšteva z Prahy...

V stredu 30.septembra  v rámci návštevy vzájomného partnerstva mesta Ružomberok a časti mesta Praha 6  , našu školu navštívila česká delegácia z Prahy na čele so starostom Ondřejom Kolářom  a zástupcami škôl.  V kruhu pedagógov sme si vymenili skúsenosti a obe strany podporili výmenné pobyty medzi školami.

Navst

Fotoalbum

05
Oct

SPOZNÁVANIE KELTOV

Liptovské múzeum v Ružomberku pripravilo 16.9.2015 výchovno-vzdelávacie podujatie, ktoré žiakom priblížilo život obyvateľov osád pod Havránkom v dobe laténskej. Žiaci 3.A, 3.B, 4.A triedy mali možnosť vyskúšať si remeselnícke techniky spracovania vlny a výroby krúžkov na drôtené košele. Oboznámili sa so zvykmi v obetisku v keltskej svätyni a pracovníci múzea im predviedli dobové zbrane na stredovekom hrádku.

Kelti
Fotoalbum

02
Oct

Oznam školskej jedálne

Od októbra sa predlžuje predaj lístkov do 15:30 hod. v jeden predajný deň. Presný dátum predĺženého predaja lístkov bude upresnený na stránke školskej jedálne.
28
Sep

Štvrtáci na dopravnom ihrisku

Prvý školský mesiac bol veľmi zaujímavý pre všetkých žiakov štvrtých ročníkov, lebo sa zúčastnili dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku v Ružomberku, kde sa teoreticky oboznámili a prakticky precvičili zásady a pravidlá cestnej premávky.

Prajeme im veľa šťastných kilometrov!

di

Fotoalbum

28
Sep

Matka Zem a víla Jesienka

September na prvom stupni začal tradične netradičnou návštevou z veľkej diaľky. Našich najmenších navštívila Matka Zem a víla Jesienka.

Keďže Matka Zem nestíha robiť všetko sama, prišla našich žiakov poveriť dôležitou úlohou. Ste zvedaví akou? Žiaci sa od tohto milého stretnutia stali pomocníkmi Matky Zeme a sľúbili, že budú pomáhať separovať odpad.

Držíme im všetci prsty a kľudne sa k nim pripojme.

Tak nezabúdajte – SEPAROVANIE NÁS BAVÍ Laughing

Vila

Fotoalbum

21
Sep

Dar od MONDI SCP

V rámci rozvoja čiteateľskej gramotnosti žiakov v cudzom jazyku nám MONDI SCP darovalo 9 anglických titulov v celkovej hodnote 104,10 €.
Ďakujeme a tešíme sa na skvelé príbehy.

mondi

21
Sep

Slávnostná imatrikulácia piatakov

V pondelok 14. septembra sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia najmladíšch žiakov druhého stupňa - našich piatakov. Po splnení rôznych tradičných aj netradičných disciplín sa žiaci ,, preškriabali" medzi svojich starších spolužiakov a z rúk triednych učiteľov obdržali Imatrikuačné listiny, ktoré im tento deň budú dlho pripomínať.

Imat

Fotoalbum

03
Sep

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko bude od 3.9.2015 otvorené nasledovne:

PONDELOK - PIATOK: 7:45 - 19:00 hod.
SOBOTA - NEDEĽA: 13:00 - 17:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia bude MFI ZATVORENÉ.

02
Sep

Začiatok školského roka

Školský rok 2015/2016 sme v našej škole slávnostne otvorili dňa 2. septembra 2015 za účasti zástupcu primátora mesta Ružomberok Oldricha Lauka na Bystrickej ceste a pani riaditeľky Eleny Volanskej na Dončovej ulici , členov Rady školy, vedenia školy, žiakov a rodičov, starých rodičov. Začiatok školského roka netrpezlivo a s  napätím očakávali najmä naši malí školáci, ktorí zasadli do školských lavíc po prvýkrát. Starších žiakov vítali triedni učitelia, ktorí ich oboznámili s tým, čo ich v tomto školskom roku čaká. A s úsmevom začíname...

za

Fotoalbum

02
Sep

Zoznam pomôcok potrebných do 1. ročníka

Milí rodičia, tento zoznam by Vám mohol pomôcť  uľahčiť nákup pre Vašich prváčikov

Zošity: 511-7ks bez pomocných čiar, 513-5ks, 5110-1ks, 644-1ks, 460-1ks
Ceruzky č.2/HB - 3kusy, strúhatko, guma, pastelky (najlepšie 3-hranné)
VV: nožnice, disperzné lepidlo, tyčinkové lepidlo, vodové farby (nie čínske), štetec hrubý aj tenký, umelohmotná nádoba na vodu, voskovky, plastelína, staré tričko, 20ks hrubých výkresov A4 a A3, farebné papiere, čierny tuš, PVC obrus na ochranu lavice. Všetky pomôcky podpísať a uložiť do krabice.
TV: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tenisky s bielou podrážkou, tepláky, náhradné ponožky, švihadlo. Veci podpísať a uložiť do pláteného vrecka.
Vrecko s prezúvkami (nie šľapky).

1404936725000-478153233
27
Aug

Športovci magistra Donča

V mesiacoch máj až august 2015 prebiehal na školskom dvore na na elokovanom pacovisku na Dončovej ulici projekt Športovci magistra Donča. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadačného fondu KIA Motors Slovakia v Nadácii PONTIS. Išlo o aktivitu, ktorej cieľom bolo upraviť školský dvor tak, aby sa na ňom mohli organizovať športové podujatia pre rodičov a ich školopovinné deti. Projekt okrem toho vytvoril podmienky pre deti, aby sa športové aktivity stali prirodzenou súčasťou ich pobytu v škole (napr. v školskom klube detí). Zároveň pripomínal historický odkaz magistra Donča, ktorý pôsobil v našom regióne a zaslúžil sa o jeho rozvoj.

            Zámerom projektu bolo najmä podporiť u detí pozitívny vzťah k športovaniu, aktívnemu tráveniu voľného času poukázaním na pozitívny príklad rodičov. Aktívni rodičia sa v spolupráci s pedagógmi školy dobrovoľníckou činnosťou zapojili aj do budovania multifunkčného ihriska, športovej lanovej dráhy a lezeckej steny.

            Keď bolo ihrisko pripravené, škola organizovala pre rodičov a deti rôzne športové podujatia, napr. Dončova Tarzaniáda, Futbal pre otcov a dcéry, Basketbalové rodiny, Lez! a pod. Celý projekt vyvrcholil 26. júna 2015 Športovým KIA dňom, ktorý predstavoval zakončenie školského roka v športovom duchu. Pre zúčastnených bol pripravený guláš, ktorý navarili rodičia spolu so žiakmi. Cieľom konaných aktivít bolo posilniť komunitu, vytvárať zážitky spolupatričnosti medzi rodičmi, deťmi a školou a podporiť vnímanie sociálneho rozmeru školy. Deti si osvojili nové vzorce správania sledovaním príkladu rodičov pri športových aktivitách, podporili sa zásady fairplay správania a športového ducha. Nemalým prínosom je i zlepšenie vzťahov v rámci komunity a rodín, ako aj posilnenie postavenia školy v živote rodín, ako miesta pre spoločné zážitky.

            Veríme, že v novom školskom roku sa môžme tešiť na športové aktivity na školskom dvore. Prinášame aj zopár fotiek na pripomenutie si týchto pekných spoločných chvíľ.

donc

Fotoalbum

02
Jul

...a takto sme sa lúčili...

Na konci školského roka sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi. Bolo veselo aj smutne, padla nejedna slzička. Cena riaditeľky školy za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy  bola v tomto roku udelená Veronike Kováčovej. Všetkým prajeme veľa úspechov na stredných školách a VESELÉ PRÁZDNINY všetkým žiakom a zamestnancom školy.

DSC_0200

rozlu

Fotoalbum

01
Jul

Nové tituly v školskej knižnici

Redakcia školského časopisu Bonzák pod vedením pani učiteľky Zuzany Salvovej už tradične venovala svoj zisk z predaja časopisu a ročenky našej školskej knižnici. Knižnica sa tak rozrástla o ďalších 24 nových kníh. Zároveň chceme poďakovať našim čitateľom za priazeň a všetkým prajeme krásne a slnečné prázdniny.
Do...čítania, priatelia:) !

IMG_1756
25
Jun

Oznam

Multifunkčné ihrisko bude počas letných prázdnin otvorené nasledovne:

1.7. - 31.8. 2015 pondelok - piatok: 9:00 - 17:00 hod.

1.7. - 31.8.2015 sobota - nedeľa: 13:00 - 17:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia bude multifunkčné ihrisko ZATVORENÉ.

23
Jun

Oznam ŠKD

V utorok 30.6.2015 školský klub detí nebude v prevádzke iba ranné schádzanie.

Výdaj obedov len do 10:30 hod.

23
Jun

Beh olympijskeho dňa

Dňa 23.6. 2015 sa naši atléti zúčastnili na školských okresných pretekoch pod názvom Beh olympijskeho dňa, ktoré sa konali na Námestí Andreja Hlinku. Pretekalo sa vo viacerých vekových kategóriách, v ktorých naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu.

Kategória : 1-2 ročník:

Ivanka Šarajová - 2. miesto (1.B)

Katergória: 4-5 ročník:

Nicolas Procházka - 2. miesto (5.A)
Nikola Slivoňová - 3. miesto (5.E)

Ďakujeme našim reprezentantom a medailistom gratulujeme.

IMAG1361

IMAG1366

IMAG1362

23
Jun

Malá vedecká konferencia Bratislava

Dňa 12. júna 2015 sa v Bratislave konala Malá vedecká konferencia žiakov Programu edukácie nadaných detí APROGEN. V celoslovenskej konkurencii sa naši traja žiaci: Matúš Gromnica, Viktória Husarčíková, Kristína Duffková prezentovali na veľmi vysokej úrovni. Výberom tém Ročníkových prác zaujali a výrazne vynikli.

Ďakujeme

Diplom_2569

23
Jun

Deň matiek a Deň otcov

Druhá májová nedeľa patrí mamičkám a tretia júnová nedeľa zase otcom, preto sa 3.A trieda rozhodla, že svojich rodičov prekvapí a do svojej triedy 26.5.2015 na svoje vystúpenie pozve.

Za lásku, trpezlivosť, starostlivosť, obetavosť rodičia dostali hrané a spievané piesne, básne, vyznania. Nechýbalo divadelné predstavenie Ako je svet zariadený, ktoré rozosmialo i poučilo prítomných. Na záver vystúpenia žiaci, majitelia cestovných kancelárií, prezentovali svoje práce, aby sa všetci dozvedeli množstvo zaujímavostí o krásnych mestách Slovenska.

Spomienkou na tento deň budú aj vlastnoručne zhotovené darčeky: vizitky a kvety, ktoré neodkvitnú.

den_om
23
Jun

Oznam školskej jedálne

Z dôvodu ročného vyúčtovania je možné odhlásiť obedy do 26.06.2015-piatok do 7.45 hod. Po tomto termíne obedy neodhlasujem! Preplatky za stravné vyplácam:

ŠJ Bystrická:

26.06.2015 – piatok – od 11,30- 13,30hod.

29.06.2015- pondelok-od 11,00-14,30hod.

ŠJ Bernolákova11:

25.06.2015 – štvrtok- od 11,30-14,00hod.

30.06.2015- utorok-   od 08,00- 10,30hod.

Preplatky, ktoré si neprídu stravníci prevziať, sa presúvajú do budúceho školského roka.


Výdaj jedál

od 23.-29.06.2015

     11,00 - 14,00hod.

30.06.2015

     9,30 – 11,30 hod.


22
Jun

Premeny Liptova

Žiačka 8. D triedy Zuzana Gállyová sa zúčastnila regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných práca detí a mládeže Liptov 2015 na tému Premeny Liptova. Umiestnila sa na krásnom 3. mieste. K úspechu jej srdečne blahoželáme.

gallyov-page-002
22
Jun

Tralaland

V dňoch 7.6.-12.6.215 sa žiaci 3.A a 4.B triedy zúčastnili alternatívnej školy v prírode v krásnom prostredí Trnavej Hory. Tralalande si zlepšili telesnú kondíciu na umelom, basketbalovom ihrisku, trampolíne, v bazénoch a člnkovaním na vodnej ploche. Niektorí odvážlivci zo 4.B si dokonca vyskúšali adrenalínové lanové centrum. Prírodovedné vzdelávanie bolo spríjemnené pozorovaním živočíchov v ZOO, kde na deti čakali poníky, kozy, lama, jašteričky, králiky a veľa iných živočíchov.

Počas pobytu súťažili, tvorili, smiali sa, tancovali, spievali, hrali sa, učili tralalandské pesničky. Rozlúčkový večer získali z rúk guvernérov certifikát absolventov AŠvP Tralaland, ktoré im udelila prezidentská kancelária.

svp

Fotoalbum

22
Jun

Rázusovie Vrbica

Dňa 27. 5. 2015 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Rázusovie Vrbica. Súťažiaci si pekným prednesom básní z pera liptovských básnikov Milana Rúfusa a Márie Rázusovej - Martákovej pripomenuli ich tvorbu pre deti. Výkony našich recitátorov boli veľmi vyrovnané a porota mala neľahkú úlohu určiť víťazov. Na 1. mieste sa umiestnil Šimon Balaban z 1. B, druhé miesto patrilo Tamare Vrábovej z 2. B a na treťom mieste skončila Barbora Hykelová z 3.A triedy.

Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcemu Šimonovi prajeme ešte veľa úspechov.

IMG_8740
22
Jun

Detský čitateľský maratón „Čítajme si 2015“

Dňa 18. júna 2015 sa v našej škole organizoval čitateľský maratón pod názvom Čítajme si 2015. Na Slovensku sa konal už 8. ročník, no v našej škole po prvýkrát. Organizátorom akcie je Linka detskej istoty. Bolo nám cťou, že náš prvý ročník čitateľského maratónu odštartovali naši ružomberskí spisovatelia – Radislav Kendera a Bohumil Motejlek. Pani učiteľka Eva Nováková privítala hostí a presne o 9.00 hod. začali naši milí hostia čítať z knihy. Po nich nasledovali ďalší žiaci, ktorí sa po prečítaní jednej strany slávnostne zaregistrovali do prezenčnej listiny a získali záložky do knihy. Takto to prebiehalo až do 15.00 hod. Na našej škole sa čitateľského maratónu zúčastnilo spolu 380 žiakov.

Cieľom tejto akcie bolo nielen podporiť čítanie u detí a mládeže, ale aj prekonať slovenský rekord z minulého roka, kedy sa do čítania zapojilo 37 064 detí. Či sa nám to podarilo, uvidíme v najbližších dňoch, kedy budú zverejnené výsledky.

Touto cestou chceme poďakovať žiačkam Márii Mračkovej, Vande Kučerkovej, Dominike Ladňákovej a Natálii Pšenovej (7.B), ktoré ochotne spolupracovali pri organizovaní čitateľského maratónu.


cm

Fotoalbum