Upozornenie !


 Od 24.10.2016 budú prebiehať v

areáli základnej školy výkopové

práce potrebné pre montáž 

optických káblov.

Žiadame Vás o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v areáli základnej školy.

caution-hazard-warning-alert-carefulness-danger

Testovanie 5. ročníkov 2016


Testovanie T5 - 2016

 23. 11. 2016


penclchk


20
Oct

Koho zjedla Mikimyška?

V ZŠ Bystrická cesta 14 odštartovali celoročný projekt zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti Rozhýbme myseľ, lebo myslenie je pohyb, žiaci 1.A a 1.B triedy. Počúvali poéziu Kristy Bendovej: Rozpovie ti táto knižka, koho zjedla Mikimyška. Urobili nádherné ilustrácie. Tie pomôžu pochopiť dej rozprávky všetkým, ktorých kroky dovedú do vestibulu školy. A prváci? Tí vám radi celý príbeh rozpovedia.

Miki
Fotoalbum

18
Oct

Beseda s Martou Hlušíkovou

Dňa 17. októbra 2016 sa žiaci 7.A zúčastnili besedy so slovenskou spisovateľkou Martou Hlušíkovou, ktorej hlas mnohí z nás poznajú z rozhlasu. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií nielen o jej tvorbe, ale aj o záľubách a zážitkoch z detstva. Nakoniec sa žiaci mohli započúvať do autorského čítania.

Marta
12
Oct

Beseda

Dňa 10. 10. 2016 sme v našej škole privítali pani doktorku  Ľubicu Benkovú ,ktorá si pre žiakov siedmych a ôsmych ročníkov pripravila v rámci prevencie a boja proti drogám prezentácie: Nadmerné užívanie alkoholu a Nikotín – droga v cigaretovom dyme. Cieľom týchto prezentácií bolo priblížiť žiakom možné devastačné účinky alkoholu/nikotínu na ľudský organizmus, a tým ich odradiť od možného začatia užívania návykových látok.

bes

Fotoalbum

12
Oct

Rodina

Dňa 5. 10. 2016 sa žiaci 8. E triedy zúčastnili literárneho pásma Rodina - chlieb náš každodenný, ktoré organizovala Mestská knižnica v Ružomberku. Poetka Jozefína Hrkotová-Hladká spolu s prozaičkou Máriou Pomajbovou pripravili pre deti výber z ich tvorby, ktorý zaujímavou a poučnou formou zdôrazňuje význam rodiny v súčasnej dobe. Pani Hrkotová-Hladká sa pri svojej tvorbe výrazne inšpirovala dielom Milana Rúfusa, pani Pomajbová zasa čerpala zo skutočných príbehov ľudí, s ktorými sa stretla počas svojej praxe. Deti odchádzali z knižnice spokojné a obohatené o nové dojmy a zážitky.

pani
11
Oct

Výstava ovocia a zeleniny

V dňoch od 3.10. do 7.10. sme sa mohli potešiť milou výstavou ovocia a zeleniny, ktorú pripravili pedagógovia a žiaci v priestoroch obidvoch pracovísk našej školy. Aj keď sa táto výstavka stáva už tradičným spestrením októbrových dní, opäť sme sa potešili z pekných kúskov zeleniny a ovocia, objavili sme so žiakmi niektoré nepoznané, či menej známe plody a všetci sme si na nich aj pochutili. Výstavku dopĺňali výtvarné diela našich žiakov, čím ju tematicky dotvárali. Ďakujeme žiakom a tiež rodičom, ktorí do výstavky prispeli a tak nám ju pomohli zrealizovať.

044

Fotoalbum

11
Oct

Týždeň zdravej výživy

V prvý októbrový týždeň sa na našej škole uskutočnila akcia Týždeň zdravej výživy. Potrebu zdravého stravovania sme poňali naozaj zodpovedne. Začali sme besedou s pani doktorkou MUDr. Závackou o  zdravých raňajkách ako základe zdravého životného štýlu. Pani doktorka ukázala prváčikom ako majú zdravé raňajky vyzerať a spoločne ich s nimi aj pripravila, za čo jej veľmi ďakujeme.

Okrem raňajok si žiaci spolu s učiteľmi a vychovávateľmi pripravovali zdravé desiaty, ovocné šaláty, jablkové koláče aj ovocné šťavy. Na triednických hodinách sa žiaci oboznámili s pyramídou zdravých potravín, v triedach si vytvorili tematické nástenky, maľovali a modelovali ovocie a zeleninu, pripravili si triedne mini –výstavky, besedovali o zdravom životnom štýle. Naši najmenší - prváci sa naučili, čo všetko obsahuje vitamín A, prečo je taký potrebný a naučili sa pripraviť si mrkvičkový šalát. Vydarený bol aj jabĺčkový deň, na ktorom žiaci prelúskali jablkové príklady na matematike, prečítali si jabĺčkové rozprávky, objavili silu a moc tohto ovocia, a za odmenu za správne vypracovaný kvíz o jablku získali cenu: krásne sladké jabĺčko. Tento týždeň sme aj zdravo ukončili. Z prineseného ovocia a zeleniny, ktoré sme cez týždeň obdivovali na výstave, nám pán Mrva prišiel namiešať úžasné zdravé smoothie, ktoré sme potom s chuťou vypili.

Dúfajme, že deti si z tohto týždňa veľa zapamätali a  častejšie zaradenie zdravých potravín do ich jedálnička neskončí Týždňom zdravej výživy.        

TZD

Fotoalbum

07
Oct

Testovanie 5. ročníkov 2016

Informácie o testovaní 5. ročníkov 2016 nájdete tu:

Klikni sem

05
Oct

Viedeň

"Nastrašil nás dinosaurus!" "Tie kostry boli obrovské!" Také a podobné ohlasy u mladších žiakov vyvolala návšteva Prírodovednohistorického múzea vo Viedni dňa 29.09.2016. Starší si prezreli obrazy od svetoznámych umelcov ako napríklad: Raffael, Tizian, Rubens, Klimt, Cranach, Velasquez, tiež artefakty z Egyptu a Orientu v Kultúrnohistorickom múzeu. Žiakov nadchli aj pompézne stavby cisárskeho dvora v Hofburgu, či gotická katedrála Dómu Svätého Štefana. Exkurzia do hlavného mesta Rakúska pomôže žiakom pri osvojovaní si geografických poznatkov na hodinách nemeckého jazyka.

vied

Fotoalbum

04
Oct

Pasovanie v ŠKD

V piatok 30.09. 2016 sa v školskom klube detí konala veľká slávnosť. Ako každý rok zavítal medzi deti kúzelník Mágio a jeho pomocník Šašo Jašo z čarovnej krajiny Klubákovo  aby preverili odvahu a šikovnosť nových členov školského klubu - prvákov a nulťákov. Deti boli veľmi šikovné a všetky disciplíny bez problémov zdolali. Kúzelník Mágio a Šašo Jašo ich slávnostne pasovali za nových členov školských klubov. Na deti čakala sladkosť, darček, kopa zábavy, maľovanie na tvár a diskotéka. Nových členov medzi nami vítame a prajeme im veľa pekných zážitkov prežitých v školskom klube detí.

pas

Fotoalbum

29
Sep

Imatrikulácia 2016

V pondelok 26.9.2016 sa naši piataci slávnostne zaradili medzi žiakov druhého stupňa. Predstavili sa nám triedy-5.A,5.B,5.C a 5.E. Na úvod odprezentovali  svoju triedu vtipnou básničkou alebo pesničkou.Veľkú pochvalu si zaslúži Desiree Júlia Ault za krásny prednes piesne Love of my life. Prechod medzi starších žiakov nebol jednoduchý. Museli splniť rôzne úlohy ako napríklad šikovnosť či obratnosť preliezaním kruhu bez pustenia rúk alebo beh s vajíčkom na lyžičke. Chlapci zapletaním vlasov dievčatám zas dokázali svoju šikovnosť aj v tejto ,,dievčenskej práci",pri ktorej sme sa veľa nasmiali. Po splnení všetkých disciplín boli slávnostne imatrikulovaní. Imatrikulačné listy,ktoré získali sú právom zaslúžené. Týmto sme potvrdili,že celý obrad prebehol regulérne a podľa pravidiel. Vitajte medzi nami!

rema

Fotoalbum

29
Sep

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov, ktorý sa každoročne uskutočňuje 26.09.2016, si žiaci našej školy pripomenuli premietaním filmu Zdeňka Svěráka Tři bratři. Tohto roku sme si vybrali český jazyk, pretože Česká republika a reč našich susedov je nám jazykovo a srdcom najbližšia. Pred premietaním filmu sa dievčatá a chlapci dozvedeli najvýznamnejšie udalosti z dejín Čiech, ale spomenuli sme aj českých spevákov, hercov, spisovateľov a názvy firiem, ktorých výrobky sú našou každodennou súčasťou. Žiaci sa venovali aj rozdielom medzi českým a slovenským jazykom. Akcia sa vydarila a keďže úlohou samotného ED je motivovať žiakov k štúdiu cudzích jazykov, už teraz sa tešíme na jazyk, ktorým si pripomenieme EU v nasledujúcom školskom roku.

den_jazykov

Fotoalbum

21
Sep

Nemčina hravo a chutne

Aj sladko, aj slano môže chutiť nemčina. Na úvodných hodinách nemeckého jazyka si žiaci 8.E zamaškrtili na dobrotách, ktoré sami pripravili. Suroviny na výrobu dobrôt ako aj postup práce prezentovali (ako inak) po nemecky. Takto hravo a tvorivo s chuťou vykročili k novým vedomostiam.

nem
16
Sep

Oznam

Dňa 21.9.2016 o 16:00 hod. sa uskutoční plenárna schôdza Rady rodičov a Výbor Rady rodičov bude o 15:30 hod. v školskej jedálni na Bystrickej ceste.
13
Sep

Milá návšteva z Anglicka

Dnes sme na našej škole privítali hostí Sayeedu, Mattewa a Paula z anglického mesta  Manchester. Pani učiteľka Ružičková ich spolu s deťmi "vyskúšala" zo slovnej zásoby a po milom stretnutí sme im popriali krásny pobyt na Slovensku.

aj
aj2
13
Sep

Deň finančnej gramotnosti

Deň finančnej gramotnosti -  si pripomíname 8. septembra.Ako dospelí platíme účty, využívame rôzne bankové produkty, narábame s platobnými kartami, máme rôzne poistenia. Vyznať sa v ponuke produktov rôznych finančných inštitúcií nie je jednoduché. Pod pojmom finančná gramotnosť chápeme všeobecné znalosti a vedomosti ľudí v peňažnej oblasti. Dôležité je rozumieť peniazom, vedieť ako ich zarobiť, ale aj naučiť sa, ako šetriť a investovať a ako ochrániť svoj majetok. To je našim cieľom na hodinách finančnej gramotnosti v deviatom ročníku.

fg

fg2
13
Sep

Úspech našich žiačok

Žiačky našej školy Vanda Kučerková, Mária Mračková a Natália Pšenová (všetky z 9.B) sa pod vedením p. uč. Dorníkovej zapojili do celoslovenskej ekologickej súťaže Krajina bez tieňa - návrh časopisu. Zo svojím časopisom sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Žiačky boli ocenené vecnými cenami. Za reprezentáciu školy im ďakujeme a želáme veľa ďaľších úspechov.

20160907_1020571
09
Sep

Štrajk

Vážení rodičia a žiaci,

vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom našej školy, že 13. 09. 2016 (utorok) sa naša škola do štrajku nezapojí.

Ďakujeme za Vašu podporu a vopred sa ospravedlňujeme za problémy, ktoré Vám týmto mohli vzniknúť.


31
Aug

Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017

Bystrická cesta: 5. 9. 2016 o 8:00 hod.

Dončova: 5. 9. 2016 o 8:30 hod.

Drevena-skola

Tešíme sa na Vás.

11
Jul

koniec školského roka

Rozlúčka so školou...

ROzl

Fotoalbum

11
Jul

Knihy

Redakcia školského časopisu Bonzák pod vedením pani učiteľky Zuzany Salvovej už tradične venovala svoj zisk z predaja časopisu a ročenky našej školskej knižnici. Knižnica sa tak rozrástla o ďalších 29 nových kníh. Zároveň chceme poďakovať našim čitateľom za priazeň a všetkým prajeme krásne a slnečné prázdniny.
Do...čítania, priatelia:) !

DSC_1796
04
Jul

oznam

Dopravné žiakom za obdobie február-jún 2016 sa vypláca od 04.07.- 08.07.2016 v čase od 8.00-11.00 hod. Kontakt: 0918/782 423 alebo 044/435 31 85.

29
Jun

Z vďačnosti a lásky

12. mája 2016 bolo v 4.A triede veľmi zaujímavo. Pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov si žiaci pre svojich rodičov pripravili program Z vďačnosti a lásky, plný piesní, vyznaní, krásnych slov, ktorými potešili, rozplakali, rozosmiali srdcia svojich najmilších. Nechýbalo divadelné predstavenie Splnené túžby, ktoré prítomných viedlo k zamysleniu sa nad rodičmi, nad tým, že nie každé rozhodnutie je také jednoduché, ako sa zdá. Na záver prekvapili žiaci rodičov prezentáciami, na ktorých tajne pracovali na hodinách informatickej výchovy. Nechýbali darčeky, objatia a vlastnoručne zhotovené občerstvenie.

IMG_9400

Fotoalbum

29
Jun

Športom ku deťom

Deti zo Školského klubu pri ZŠ Bystrická cesta 14 sa tešia z nového športového vybavenia.  OZ Slniečko pre všetky deti, ktoré pôsobí pri základnej škole, zakúpilo vďaka získanému grantu nové kolobežky, florbalové súpravy, lopty a mnoho ďalších športových pomôcok. Toto rozšírenie a oživenie športového vybavenia sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej  podpore Nadácie Kia Motors Slovakia prostredníctvom Nadácie Pontis. Deti zo školského klubu si nové športové  vybavenie vyskúšali na podujatí Letná olympiáda. Za poskytnutú finančnú pomoc ĎAKUJEME .

13555655_10206698071396927_839239559_o
13517969_10206698070956916_2060288350_o