OZNAM o zvýšení príspevku za ŠKDNa základe VZN č. 20/2014 Mesta Ružomberok, oznamujeme

rodičom, že s účinnosťou od 1. 1. 2015 sa zvyšuje príspevok
za školský klub detí na 10 eur/mesiac.

VZN je k nahliadnutiu TU v prílohe !

Polročné prázdniny
Polročné prázdniny: 2.2.2015

Nástup do školy: 3.2.2015
26
Jan

Zimná čiapka

16. 1. 2015 boli žiaci prípravného ročníka na návšteve v Centre voľného času. V CVČ sa zoznámili s jednou zázračnou technikou. Pomocou zmizíka vyčarovali na zimných čiapkach zaujímavé vzory, za čo boli aj odmenení. Zmizíková technika sa všetkým veľmi páčila.

zimciap
Fotoalbum

19
Jan

Poďakovanie MONDI SCP

Ďakujeme spoločnosti Mondi SCP a. s., ktorá venovala do našej školskej knižnice odbornú literatúru a poukážku na nákup kníh podľa vlastného výberu v hodnote 105 eur.

IMG_1330

IMG_1331
16
Jan

Školské kolo geografickej olympiády

Dňa 13.1.2015 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 81 žiakov z druhého stupňa. Umiestnenie je nasledovné:

Kategória G: Pecník Andrej:
                      Babic Boris:
                      Cinkanič Richard

Kategória F: Demčák Filip
                      Gerecová Viktória
                      Husarčíková Viktória

Kategória E: Molnár Dominik
                      Lipničanová Zuzana
                      Duffková Kristína

Víťazom gratulujeme a ostatným žiakom ďakujeme za účasť.


DSC_0043
Fotoalbum

15
Jan

Veľké úspechy našich žiakov

         anglicka_vlajka-www.ucse.cz  vlajka-300x195
V tomto týždni sa uskutočnili okresné kolá jazykových olympiád.


Victoria Gerecová získala 1. miesto v kategórii 1A - nemecký jazyk.
Dominik Molnár sa umiestnil na 1. mieste v kategórii 1A - anglický jazyk.
Viktória Husarčíková s vysokým náskokom obsadila 1. miesto v kategórii 1B - anglický jazyk.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

02
Jan

Oznam

doc20141216120828-page-001
doc20141217135417-page-001
01
Jan

Oznamy školskej jedálne

                                OZNAM !

  

        Poukážky na stravu na mesiac FEBRUÁR 2015 vydávam:

        ŠJ BERNOLÁKOVA11

27 .01.2015 - UTOROK - od 09.00hod.- 15.00hod.

29. 01.2015 – ŠTVRTOK- od 08.00hod.- 15.00 hod.

ŠJ Bystrická cesta 14

28.01.2015 – streda –od 8.00 hod. – 15.00hod.

30.01.2015 – piatok- od 7.30 hod. - 15.00hod.

Stravníci budú platiť:

Roč.1-4: 14 obedov x 0,95€ = 13,30,15 € +2,00 réžia =

                                                   15,30 € k úhrade                    

Roč.5-9: 14 obedov x 1,01€ = 14,14 € +2,00 réžia =

                                                   16,14 € k úhrade

Zam. SZŠ a SZUŠ:   14 x 1,12 = 15,68 €

Zam .- dôchodci:     14 x 1,62 = 22,68€

Zamestnanci ZŠ:     14 x 1,00 = 14,00€

Bystrická cesta          

Zamestnanci  SŠ :   14 x 0,83 = 11,62€

Zamestnanci CVČ:   14 x 0,79 = 11,06€

Cudzí stravníci:      14 x 2,49 = 34,86€

Žiadam stravníkov, aby si po stravenky prišli

v uvedených termínoch.

Stravné môžete hradiť bankovým prevodom

na číslo účtu:

ŠJ Bystrická cesta : 8338813005/5600

ŠJ Bernolákova 11: 8338880005/5600

Pri úhrade zadajte variabilný symbol stravníka,

meno a triedu stravníka.

Po úhrade je potrebné prísť s dokladom o zaplatení /vytlačený príkaz o úhrade,ústrižok poštovej poukážky/do ŠJ si prevziať stravné lístky.

Len stravník, ktorý má stravné lístky má nahlásené obedy

v ŠJ.

Ďakujem za pochopenie

19
Dec

Pečenie s fyzikou...

Netradičným spôsobom sme si vyskúšali využitie fyzikálnych veličín. Pri príprave cesta sme využili poznatky z fyziky a zopakovali sme si meranie hmotnosti, objemu, ...Potom sme rozvaľkali cesto a vykrajovali rôzne tvary. Nastavili sme si správnu teplotu a s nedočkavosťou sme sledovali ako sa medovníčky pečú a zároveň zväčšujú. Upečenými medovníčkami sme potešili pani triednu učiteľku a svojich najbližších. Žiaci 6.B triedy

Peenie
Fotoalbum

19
Dec

Vianočné medovníčky

V piatok 19.12. 2014 si žiaci prípravného ročníka otestovali svoje „pekárske“ schopnosti. Piekli totiž vianočné medovníčky. Najprv si všetci vyskúšali ako sa robí cesto a potom sa rozdelili na tri skupiny. Jedna skupina mala na starosti vykrajovanie, druhá natieranie medovníčkov rozšľahaným vajíčkom a posledná skupina bola oriešková – tá zdobila vykrojené medovníky. Na plech tak pribúdali medovníkoví snehuliaci, vianočné hviezdičky, srdiečka či sladké hríbiky.

tuto_ako_prvu_na_stranku
Fotoalbum

19
Dec

BOHATSTVO VIANOC

10.12.2014- 12.12.2014 sa v našej škole uskutočnila interaktívna výstava Bohatstvo Vianoc. Žiaci sa oboznámili s históriou tohto sviatku, mali možnosť ochutnať nekvasený chlieb, ovoňať kadidlo, čítať Kumránske zvitky, spoznať olejovú lampu. Ďakujeme Mrg. Milošovi Masarikovi za obohacujúce informácie.

19
Dec

Školské kolo Pytagoriády

Tak ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku sa konalo na našej škole školské kolo Pytagoriády, kde si matematickú šikovnosť, bystrosť, rýchlosť a dôslednosť zmerali žiaci tretieho až ôsmeho ročníka. Všetkým účastníkom za odvahu bojovať na "poli matematiky" blahoželáme.

DSC_0976

Fotoalbum

18
Dec

Vianočná výzdoba

To, že sa blížia najkrajšie sviatky roka, cítiť zo všetkých kútov a tried. Stromčeky, svetielka a krásne nástenky doplnili anjelikovia, ktorých pod vedením p. učiteľky Mičudovej vyrobili šikovné ruky našich žiakov. Pred odchodom na prázdniny sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že priestory školy dýchajú vianočným duchom. Prvým miestom za najkrajšiu vianočnú výzdobu odmeňujeme kolektív 7. E triedy, druhým miestom kolektív 6. B triedy a o tretie miesto sa delí kolektív 6. A triedy a p. učiteľka Ružičková, ktorá pre svojich žiakov pripravila veľmi peknú nástenku. Na elokovanom pracovisku na Dončovej ulici najkrajšie vyzdobila triedu 5. D. Druhé miesto získala 5. E a tretie obsadila 8. D. Všetkým žiakom však patrí pochvala za kreatívny prístup a krásnu výzdobu.

Vzdoba

Fotoalbum

18
Dec

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Vo štvrtok 4. 12. sa uskutočnilo školské kolo anglickej olympiády, kde sa spomedzi štyridsiatich súťažiacich najlepšie umiestnili:

Kategória 1A (mladší žiaci) - Viktória Husarčíková zo 7.E (1. miesto), Lenka Krettová zo 7.B (2. miesto) a Viktória Kucháriková zo 7. A (3. miesto).

Kategória 1B (starší žiaci) - Dominik Molnár z 9.E (1. miesto), Leo Lofaj z 9.E (2. miesto) a Kristína Duffková z 9.E (3. miesto).

Víťazom srdečne gratulujeme!

IMG_20141209_0834431
IMG_20141209_0834261
17
Dec

Deň otvorených dverí

Vážení rodičia budúcich prvákov,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že Deň otvorených dverí sa koná len na pracovisku na Bystrickej ceste.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Den-otvorench-dver
17
Dec

Návšteva z „vláčikovej“ materskej školy

V utorok 16. 12. 2014 sme mali návštevu. Prišli k nám deti z „vláčikovej“ materskej školy – Materská škola A. Bernoláka. My prvostupniari – prípravný ročník, 1.D, 2.D sme si pre nich pripravili vianočný program. Našich malých kamarátov sme „pohostili“ bohatou nádielkou tanca, básní, vinšov i spevu. Ako nám to išlo, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

tuto_na_stranku_koly

Fotoalbum

17
Dec

Priniesli novinu

11.12.2014 žiaci 3.A triedy pozvali rodičov, súrodencov, dedkov a babky na Vianočné vystúpenie. Svojim tancom, spevom, flautami, divadielkom, básničkami všetkým priniesli VIANOČNÚ ZVESŤ o darčeku menom láska. Na záver žiaci obdarovali prítomných vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Po dlhom potlesku všetci spokojne odchádzali do tmy, no v srdciach im svietila radosť zo spoločne stráveného popoludnia.

besiedka2014_048

Fotoalbum

17
Dec

Žiaci 3.A vyhrali

Rádio Liptov chcelo nájsť šikovné deti z MŠ a ZŠ, aby ich obdarilo mikulášskou nádielkou. Vyhlásilo súťaž o plagát, /čím väčší, tým lepší/ so symbolmi zimy, do ktorého bolo potrebné vložiť logo Rádia Liptov. Žiaci 3.A triedy lepili, strihali, vyrábali a .....vyhrali. Srdečne im blahoželáme!

Vyhra

Fotoalbum

16
Dec

Oznamy školskej jedálne

Oznamujem stravníkom, že z dôvodu ročného vyúčtovanie je možné obedy odhlásiť do 17.12.2014 – streda- do 14,30 hod. Po tomto termíne obedy neodhlasujem! Stravníci, ktorí si neodhlásili obed, si ho môžu prísť prevziať do obedára v čase od 11,30-12,00 hod.

Preplatky za stravné sa prenášajú do mesiaca JANUÁR 2015. Stravné lístky na mesiac JANUÁR 2015 predávam v mesiaci JANUÁR 2015. Oznam o predaji lístkov bude včas vyvesený na stránke školy.

Za pochopenie ďakujem

400_F_22405323_ezq7vQhfwUzg40mzXC0rRQMLqGp81ADV

12
Dec

Vianočné predstavenie v Domove dôchodcov

Vianoce sú za dverami, veď na adventnom venci nám svieti už druhá sviečka. Preto si žiaci prípravného ročníka, 1.D a 2.D pripravili vianočné predstavenie, s ktorým v stredu 10.12. 2014 navštívili starých ľudí v Domove dôchodcov. Žiaci sa počas vystúpenia postupne menili na snehové vločky, malých vianočných šmolkov, či koledníkov. Do Domova dôchodcov zavítali aj Traja králi s darmi či pastieri. Tanečné pásmo bolo dopĺňané recitovaním vianočných básní i vianočných vinšov. Na záver si všetci spoločne zaspievali Tichú noc a tak sa naladili na blížiace sa Vianoce.

„Radostné Vianoce, šťastný Nový rok, božieho požehnania na každý ďalší krok“ Vám želajú žiaci prípravného ročníka 1.D a 2.D
ibh4BDOyZsQCWJ

Fotoalbum

12
Dec

Ružomberská vianočná latka

Dňa 10.12.2014 sme sa zúčastnili na "RUŽOMBERSKEJ VIANOČNEJ LATKE", na ktorej sa nám zúčastnilo 8 pretekárov ktorí zdatne reprezentovali našu školu. V kategórii mladší žiaci sme získali pekné 3. miesto, ktoré pre nás vybojoval Matej Jamsila.
Gratulujeme

SkokViano

12
Dec

Oznam školskej jedálne

Oznamujeme stravníkom, že dňa 12.12.2014 (piatok) z organizačných dôvodov obedy vydávame do 13.00 hod.

Ďakujem za pochopenie.
                                                                                                      Vedúca ŠJ: Debnárová

11
Dec

Mikuláš v hopilande

Naše DONČIATKA s pani učiteľkami Šlackou a Birkovou boli pozvané na Mikulášsky deň v HOPILANDE. Pripravili si zaujímavý program, z ktorého boli všetci nadšení. Za krásne vystúpenie dostali veľké poďakovanie a aj sladkú odmenu.

DSCF4642

Fotoalbum

10
Dec

Mikuláš

Dňa 5. 12. zavítal sv. Mikuláš aj na našu školu. Spolu s anjelikmi obdarovali všetkých žiakov sladkými dobrotami. Čerti si zas poradili s huncútmi a uhlím im pomaľovali tváre.  Po veľkej prestávke sa odohral volejbalový zápas medzi učiteľmi a žiakmi, ktorí sme si užili v dobrej nálade. Krásny deň sme zavŕšili diskotékou v mikulášskych čiapkach.

Mikul
10
Dec

Prvá pomoc

V stredu 3. decembra zavítali na 1. stupeň na Dončovej ulici študentky 3.ročníka Strednej zdravotníckej školy. Pod vedením PhDr.M. Totkovičovej a Mgr. M. Marcinovej predviedli poskytovanie prvej pomoci. Žiaci si okrem teoretických informácii odniesli aj praktické skúsenosti. Vyskúšali si ako zastaviť krvácanie z nosa, čo robiť keď niekomu zabehne cukrík, ako sa zachovať, keď sú účastníkmi nehody, naučili sa pravidlá, ktoré platia pri umelom dýchaní, masáži srdca a pod.Deťom sa aktivity veľmi páčili, dozvedeli sa mnohé cenné rady.
Žiaci 1. - 4. E,F ďakujú SZŠMTŠ v Ružomberku.

Prva_pom
03
Dec

"Povedz drogám nie!!"

Dňa 25.11.2014 sa uskutočnilo v Bjornsonovom dome vyhodnotenie okresnej výtvarnej súťaže ,, Povedz drogám nie! " Spomedzi 12 ZŠ okresu Ružomberok dosiahli naši žiaci výborné umiestnenia:

II. kategória : 2 miesto: Matej Hric, Sebastián Veselovský 2.A
                       3 miesto: Matúš Mrnčo, Soňa Šulíková, Tamara Letková 1.A

III. kategória : 2 miesto: Kristián Kaprál 4.B

Ostatní žiaci, ocenení diplomami:

2. ročník: Roman Jamsila, Peter Dančo
3. ročník: Barbora Hykelová, Nikola Ištoková, Alexandra Horváthová
4. ročník: Bianka Pondušová, Matúš Škoda
5. ročník: Štefan Mrnčo, Daniel Kolár
6. ročník: Daniel Kurajda
7. ročník: Viktória Kucháriková

Víťazom srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy.
Pani učiteľkám: Kubáňovej, Hláčikovej, Vierikovej a Mičudovej ďakujeme za odborné vedenie.
drogy-nie-dakujem-ar