Otvorenie školského roka 2015/2016


Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 na Bystrickej ceste a Dončovej ulici bude 2. septembra 2015 o 8:00 hod.


Rodičovské stretnutie

Dňa 8.9.2015 sa uskutoční rodičovské stretnutie:

Bystrická cesta o 16:00 hod.
elokované pracovisko Dončova o 16:15 hod.

Stretnutie výboru Rady rodičov bude v školskej jedálni Bystrická cesta o 15:00 hod.

03
Sep

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko bude od 3.9.2015 otvorené nasledovne:

PONDELOK - PIATOK: 7:45 - 19:00 hod.
SOBOTA - NEDELA: 13:00 - 17:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia bude MFI ZATVORENÉ.

02
Sep

Začiatok školského roka

Školský rok 2015/2016 sme v našej škole slávnostne otvorili dňa 2. septembra 2015 za účasti zástupcu primátora mesta Ružomberok Oldricha Lauka na Bystrickej ceste a pani riaditeľky Eleny Volanskej na Dončovej ulici , členov Rady školy, vedenia školy, žiakov a rodičov, starých rodičov. Začiatok školského roka netrpezlivo a s  napätím očakávali najmä naši malí školáci, ktorí zasadli do školských lavíc po prvýkrát. Starších žiakov vítali triedni učitelia, ktorí ich oboznámili s tým, čo ich v tomto školskom roku čaká. A s úsmevom začíname...

za

Fotoalbum

02
Sep

Zoznam pomôcok potrebných do 1. ročníka

Milí rodičia, tento zoznam by Vám mohol pomôcť  uľahčiť nákup pre Vašich prváčikov

Zošity: 511-7ks bez pomocných čiar, 513-5ks, 5110-1ks, 644-1ks, 460-1ks
Ceruzky č.2/HB - 3kusy, strúhatko, guma, pastelky (najlepšie 3-hranné)
VV: nožnice, disperzné lepidlo, tyčinkové lepidlo, vodové farby (nie čínske), štetec hrubý aj tenký, umelohmotná nádoba na vodu, voskovky, plastelína, staré tričko, 20ks hrubých výkresov A4 a A3, farebné papiere, čierny tuš, PVC obrus na ochranu lavice. Všetky pomôcky podpísať a uložiť do krabice.
TV: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tenisky s bielou podrážkou, tepláky, náhradné ponožky, švihadlo. Veci podpísať a uložiť do pláteného vrecka.
Vrecko s prezúvkami (nie šľapky).

1404936725000-478153233
27
Aug

Športovci magistra Donča

V mesiacoch máj až august 2015 prebiehal na školskom dvore na na elokovanom pacovisku na Dončovej ulici projekt Športovci magistra Donča. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadačného fondu KIA Motors Slovakia v Nadácii PONTIS. Išlo o aktivitu, ktorej cieľom bolo upraviť školský dvor tak, aby sa na ňom mohli organizovať športové podujatia pre rodičov a ich školopovinné deti. Projekt okrem toho vytvoril podmienky pre deti, aby sa športové aktivity stali prirodzenou súčasťou ich pobytu v škole (napr. v školskom klube detí). Zároveň pripomínal historický odkaz magistra Donča, ktorý pôsobil v našom regióne a zaslúžil sa o jeho rozvoj.

            Zámerom projektu bolo najmä podporiť u detí pozitívny vzťah k športovaniu, aktívnemu tráveniu voľného času poukázaním na pozitívny príklad rodičov. Aktívni rodičia sa v spolupráci s pedagógmi školy dobrovoľníckou činnosťou zapojili aj do budovania multifunkčného ihriska, športovej lanovej dráhy a lezeckej steny.

            Keď bolo ihrisko pripravené, škola organizovala pre rodičov a deti rôzne športové podujatia, napr. Dončova Tarzaniáda, Futbal pre otcov a dcéry, Basketbalové rodiny, Lez! a pod. Celý projekt vyvrcholil 26. júna 2015 Športovým KIA dňom, ktorý predstavoval zakončenie školského roka v športovom duchu. Pre zúčastnených bol pripravený guláš, ktorý navarili rodičia spolu so žiakmi. Cieľom konaných aktivít bolo posilniť komunitu, vytvárať zážitky spolupatričnosti medzi rodičmi, deťmi a školou a podporiť vnímanie sociálneho rozmeru školy. Deti si osvojili nové vzorce správania sledovaním príkladu rodičov pri športových aktivitách, podporili sa zásady fairplay správania a športového ducha. Nemalým prínosom je i zlepšenie vzťahov v rámci komunity a rodín, ako aj posilnenie postavenia školy v živote rodín, ako miesta pre spoločné zážitky.

            Veríme, že v novom školskom roku sa môžme tešiť na športové aktivity na školskom dvore. Prinášame aj zopár fotiek na pripomenutie si týchto pekných spoločných chvíľ.

donc

Fotoalbum

02
Jul

...a takto sme sa lúčili...

Na konci školského roka sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi. Bolo veselo aj smutne, padla nejedna slzička. Cena riaditeľky školy za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy  bola v tomto roku udelená Veronike Kováčovej. Všetkým prajeme veľa úspechov na stredných školách a VESELÉ PRÁZDNINY všetkým žiakom a zamestnancom školy.

DSC_0200

rozlu

Fotoalbum

01
Jul

Nové tituly v školskej knižnici

Redakcia školského časopisu Bonzák pod vedením pani učiteľky Zuzany Salvovej už tradične venovala svoj zisk z predaja časopisu a ročenky našej školskej knižnici. Knižnica sa tak rozrástla o ďalších 24 nových kníh. Zároveň chceme poďakovať našim čitateľom za priazeň a všetkým prajeme krásne a slnečné prázdniny.
Do...čítania, priatelia:) !

IMG_1756
25
Jun

Oznam

Multifunkčné ihrisko bude počas letných prázdnin otvorené nasledovne:

1.7. - 31.8. 2015 pondelok - piatok: 9:00 - 17:00 hod.

1.7. - 31.8.2015 sobota - nedeľa: 13:00 - 17:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia bude multifunkčné ihrisko ZATVORENÉ.

23
Jun

Oznam ŠKD

V utorok 30.6.2015 školský klub detí nebude v prevádzke iba ranné schádzanie.

Výdaj obedov len do 10:30 hod.

23
Jun

Beh olympijskeho dňa

Dňa 23.6. 2015 sa naši atléti zúčastnili na školských okresných pretekoch pod názvom Beh olympijskeho dňa, ktoré sa konali na Námestí Andreja Hlinku. Pretekalo sa vo viacerých vekových kategóriách, v ktorých naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu.

Kategória : 1-2 ročník:

Ivanka Šarajová - 2. miesto (1.B)

Katergória: 4-5 ročník:

Nicolas Procházka - 2. miesto (5.A)
Nikola Slivoňová - 3. miesto (5.E)

Ďakujeme našim reprezentantom a medailistom gratulujeme.

IMAG1361

IMAG1366

IMAG1362

23
Jun

Malá vedecká konferencia Bratislava

Dňa 12. júna 2015 sa v Bratislave konala Malá vedecká konferencia žiakov Programu edukácie nadaných detí APROGEN. V celoslovenskej konkurencii sa naši traja žiaci: Matúš Gromnica, Viktória Husarčíková, Kristína Duffková prezentovali na veľmi vysokej úrovni. Výberom tém Ročníkových prác zaujali a výrazne vynikli.

Ďakujeme

Diplom_2569

23
Jun

Deň matiek a Deň otcov

Druhá májová nedeľa patrí mamičkám a tretia júnová nedeľa zase otcom, preto sa 3.A trieda rozhodla, že svojich rodičov prekvapí a do svojej triedy 26.5.2015 na svoje vystúpenie pozve.

Za lásku, trpezlivosť, starostlivosť, obetavosť rodičia dostali hrané a spievané piesne, básne, vyznania. Nechýbalo divadelné predstavenie Ako je svet zariadený, ktoré rozosmialo i poučilo prítomných. Na záver vystúpenia žiaci, majitelia cestovných kancelárií, prezentovali svoje práce, aby sa všetci dozvedeli množstvo zaujímavostí o krásnych mestách Slovenska.

Spomienkou na tento deň budú aj vlastnoručne zhotovené darčeky: vizitky a kvety, ktoré neodkvitnú.

den_om
23
Jun

Oznam školskej jedálne

Z dôvodu ročného vyúčtovania je možné odhlásiť obedy do 26.06.2015-piatok do 7.45 hod. Po tomto termíne obedy neodhlasujem! Preplatky za stravné vyplácam:

ŠJ Bystrická:

26.06.2015 – piatok – od 11,30- 13,30hod.

29.06.2015- pondelok-od 11,00-14,30hod.

ŠJ Bernolákova11:

25.06.2015 – štvrtok- od 11,30-14,00hod.

30.06.2015- utorok-   od 08,00- 10,30hod.

Preplatky, ktoré si neprídu stravníci prevziať, sa presúvajú do budúceho školského roka.


Výdaj jedál

od 23.-29.06.2015

     11,00 - 14,00hod.

30.06.2015

     9,30 – 11,30 hod.


22
Jun

Premeny Liptova

Žiačka 8. D triedy Zuzana Gállyová sa zúčastnila regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných práca detí a mládeže Liptov 2015 na tému Premeny Liptova. Umiestnila sa na krásnom 3. mieste. K úspechu jej srdečne blahoželáme.

gallyov-page-002
22
Jun

Tralaland

V dňoch 7.6.-12.6.215 sa žiaci 3.A a 4.B triedy zúčastnili alternatívnej školy v prírode v krásnom prostredí Trnavej Hory. Tralalande si zlepšili telesnú kondíciu na umelom, basketbalovom ihrisku, trampolíne, v bazénoch a člnkovaním na vodnej ploche. Niektorí odvážlivci zo 4.B si dokonca vyskúšali adrenalínové lanové centrum. Prírodovedné vzdelávanie bolo spríjemnené pozorovaním živočíchov v ZOO, kde na deti čakali poníky, kozy, lama, jašteričky, králiky a veľa iných živočíchov.

Počas pobytu súťažili, tvorili, smiali sa, tancovali, spievali, hrali sa, učili tralalandské pesničky. Rozlúčkový večer získali z rúk guvernérov certifikát absolventov AŠvP Tralaland, ktoré im udelila prezidentská kancelária.

svp

Fotoalbum

22
Jun

Rázusovie Vrbica

Dňa 27. 5. 2015 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Rázusovie Vrbica. Súťažiaci si pekným prednesom básní z pera liptovských básnikov Milana Rúfusa a Márie Rázusovej - Martákovej pripomenuli ich tvorbu pre deti. Výkony našich recitátorov boli veľmi vyrovnané a porota mala neľahkú úlohu určiť víťazov. Na 1. mieste sa umiestnil Šimon Balaban z 1. B, druhé miesto patrilo Tamare Vrábovej z 2. B a na treťom mieste skončila Barbora Hykelová z 3.A triedy.

Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcemu Šimonovi prajeme ešte veľa úspechov.

IMG_8740
22
Jun

Detský čitateľský maratón „Čítajme si 2015“

Dňa 18. júna 2015 sa v našej škole organizoval čitateľský maratón pod názvom Čítajme si 2015. Na Slovensku sa konal už 8. ročník, no v našej škole po prvýkrát. Organizátorom akcie je Linka detskej istoty. Bolo nám cťou, že náš prvý ročník čitateľského maratónu odštartovali naši ružomberskí spisovatelia – Radislav Kendera a Bohumil Motejlek. Pani učiteľka Eva Nováková privítala hostí a presne o 9.00 hod. začali naši milí hostia čítať z knihy. Po nich nasledovali ďalší žiaci, ktorí sa po prečítaní jednej strany slávnostne zaregistrovali do prezenčnej listiny a získali záložky do knihy. Takto to prebiehalo až do 15.00 hod. Na našej škole sa čitateľského maratónu zúčastnilo spolu 380 žiakov.

Cieľom tejto akcie bolo nielen podporiť čítanie u detí a mládeže, ale aj prekonať slovenský rekord z minulého roka, kedy sa do čítania zapojilo 37 064 detí. Či sa nám to podarilo, uvidíme v najbližších dňoch, kedy budú zverejnené výsledky.

Touto cestou chceme poďakovať žiačkam Márii Mračkovej, Vande Kučerkovej, Dominike Ladňákovej a Natálii Pšenovej (7.B), ktoré ochotne spolupracovali pri organizovaní čitateľského maratónu.


cm

Fotoalbum

22
Jun

Slovania na školskom dvore

V utorok 16.6. 2015 sme na školskom dvore zažili návrat do dávnej histórie. Pri putovaní so Slovanmi sme sa stretli s franským kupcom Samom, ktorý ako správny obchodník ponúkal na predaj rôzne starodávne predmety. Zoznámili sme sa s kniežatami Mojmírom aj Pribinom. Kráľ Svätopluk nám zanechal odkaz, že musíme držať spolu ako legendárne 3 prúty, lebo práve v jednote je sila (a jednotu nemyslel ten obchod J). Spoznali sme slovanských bohov ako napríklad SvarogaPerúna a aj sme si s nimi zatancovali. So zatajeným dychom sme sledovali boje Slovanom s Avarmi, Húnmi či Turcami. Boli sme svedkami korunovácie kráľa Rastislava a nakoniec prišli aj Cyril a Metod, ktorí priniesli na náš školský dvor písmo hlaholiku. Ďakujeme za veľmi zaujímavý prierez našej slovanskej histórie.

slova

Fotoalbum

22
Jun

XXI. Rázusovie Vrbica 2015

Dňa 5.6.2015 sa žiačka 8.D triedy Zuzana Gállyová  zúčastnila v Liptovskom Mikuláši XXI.Rázusovie Vrbice 2015 - prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova. V III. kategórii prednesu poézie získala pamätný list za vynikajúci prednes. K úspechu jej srdečne blahoželáme.

pamtn_list-page-001
simon
22
Jun

Trojruža

Takmer  pred tromi rokmi sa Ružomberok rozlúčil s mladou ružomberskou poetkou Radkou Berešíkovou, autorkou piatich poetických zbierok plných  ľudskosti a rozhodnosti nepoddať sa osudu. A presne pred tromi rokmi vznikla myšlienka obnoviť tradície  literárnej a výtvarnej súťaže, ktorá dostala  meno podľa jednej z najkrajších slovenských rozprávok – Trojruža. Jej tohtoročným víťazom v kategórii ILUSTRÁCIA- 2.stupeň ZŠ a gymnázií je Matej Jamsila zo 7.E.

Gratulujeme.

Viac informácií o tejto súťaži sa dozviete na stránke:
http://www.kniznicark.sk/sk/slavnostne-vyhlasenie-sutaze-trojruza

unnamed

04
Jun

Medzinárodný deň detí

.... takto sme sa vyšantili, zjedli sladký koláčik a šťastní , unavení sme sa vrátili domov

mdd

Fotoalbum

02
Jun

Nové ihrisko pre ŠKD na Bystrickej ceste

Vo štvrtok 28.5.2015 mali deti zo ŠKD pri našej škole popoludní milú slávnosť – odovzdávanie detského ihriska. Na slávnostnom prestrihnutí pásky sa zúčastnilo vedenie školy, pani  učiteľky, vychovávateľky ,  rodičia a deti ,  pre ktoré sme toto ihrisko budovali. Hojdačky a preliezky sa nám podarilo vybudovať s podporou grantu z Nadácie VÚB ,  finančnou účasťou OZ Slniečko pre všetky deti a pomocou pani vychovávateliek. Deti si na túto príležitosť pripravili krátky veselý  program, na ktorý ich vyobliekala mamička Katka. Popoludnie si užívali všetky deti  .

Deťom na novom ihrisku prajeme veľa príjemne strávených chvíľ .

sdv
Fotoalbum

29
May

Súťaž s Rádiom Liptov

Žiaci 7. B triedy sa spolu s triednou učiteľkou Zuzanou Salvovou zapojili do súťaže s Rádiom Liptov. Úlohou bolo nakresliť plagát, na ktorom bude zobrazené LETO. Víťazný kolektív získa exkluzívny darček od OKAY – minisystém (veža). Dúfame, že vyhráme !

11348863_10204686689592527_1362353715_o

29
May

Kráľ detských čitateľov

Dňa 28. mája 2015 sa v Mestskej knižnici v Ružomberku organizovala čitateľsko-vedomostná súťaž Kráľ detských čitateľov. Tento rok reprezentovali našu školu traja žiaci: Martin Kucík (4. E), Vanda KučerkováLenka Krettová (7. B). Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách: I. kategória (4. – 6. ročník) a II. kategória (7. – 9. ročník). Žiaci súťažili v troch náročných disciplínach – vedomostný test o prečítaných knihách, vedomostný test o spisovateľoch a propagácia obľúbenej knihy v ľubovoľnej forme. Žiačky 7. B triedy propagovali obľúbenú knihu formou divadielka o Pipi Dlhej Pančuche, za ktorý získali od poroty a ostatných súťažiacich veľký potlesk. A nielen to! Martin Kucík sa umiestnil na 3. mieste a Kráľovnou detských čitateľov sa stala naša žiačka LENKA KRETTOVÁ! Gratulujeme!

Kral

Fotoalbum

29
May

Don Bosco RK-up 2015

Dňa 29.mája  2015 sa na našej škole konal futbalový turnaj Don Bosco RK-up 2015, organizovaný Nízkoprahovým  denným centrom pre deti a rodinu. Vládla  športová atmosféra a všetci si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

DSC_0896
29
May

Obhajoba ročníkových prác

Tak ako každý rok, aj tento školský rok v máji sme my žiaci z projektu Intelektovo nadaných detí obhajovali ročníkové práce. Témy ktoré sme spracúvali a obohacovali o ďalšie informácie boli rôzne, od tém geografických, spoločenských, politických až po práce vlastného výskumu. Každý zo žiakov z projektu IND bol povinný pripraviť prezentáciu v programe Power Point v rozsahu 8-10 slidov o svojej práci, o jej výsledkoch. Konzultanti určili termín, kedy žiak odprezentuje svoju prácu pred žiakmi inej triedy. Predpokladaná doba prezentácie žiaka bola 15-20 min. Žiak na začiatku obhajoby krátko predstavil prácu, jej náplň, obsah práce a jej výsledky. Predmetom hodnotenia prezentácie bola obsahová prehľadnosť, pútavosť, vhodná forma, úroveň ústneho prejavu a reakcie na položené otázky, dodržanie časového limitu a vlastný prínos. Zvláštny ohľad pri prezentácii sa bral na jazykovú stránku práce a ústny prejav žiaka pri obhajobe. Prezentácia práce bola súčasťou celkového hodnotenia RP. Najlepšie práce boli vybrané do Prezentačného dňa v Bratislave, kedy sú práce prezentované pred verejnosťou. Nás budú reprezentovať

Viktória Husarčíková 7.E- Diabetes melitus

Kristína Duffková      9.E- Arabská kultúra, postavenie moslimskej ženy

Matúš   Gromnica     3.F- Programovanie pre deti

Všetkým želáme veľa šťastia

rp

Fotoalbum

29
May

Zdravotníci uspeli

Ani sychravé, chladné počasie nezabránilo našim mladým zdravotníkom podať pri svojej súťažnej premiére dňa 28.5.2015 výborné výkony. Žiaci Natália Šarišská z 5.D, veliteľ družstva Adam Podbrežný, Tomáš Klučka, Dominik Lišiak a Simon Džavan z 5.E získali v súťaži Hliadok mladých zdravotníkov I. stupňa Slovenského červeného kríža 3. miesto. K úspechu im gratulujeme.

Zdravotnic

Fotoalbum