Čo nás čaká

 

- konzultácie pre rodičov

- školské kolá olympiád

z odborných predmetov

- kultúrne podujatia

- športové podujatia


musical-clipart                  basketball  


Bleskovka...

Skvelý úspech našich žiakov!
Žiaci našej školy dosiahli vynikajúci
úspech, keď v regionálnom kole
MINIBASKETSHOW získali krásne
prvé miesto a postúpili do celoslovenského
kola, ktoré sa uskutoční 15.12.2016.

Gratulujeme !

13089-fast-girl-basketball-player-sticker

07
Dec

Ako Póla deťom poradila

V mesiacoch október a november sa všetci prváci našej školy zoznámili s Pólou, ktorá im radila, ako postupovať v rôznych životných situáciách. Naučila ich, ako sa správať na priechode pre chodcov, ako správne a bezpečne jazdiť na bicykli. Prváci sa dozvedeli prečo je závislosť taká nebezpečná. Teraz už vedia, čo je šikanovanie a ako sa mu vyhnúť. Zopakovali si dôležité telefónne čísla. Póla sa stala ich priateľkou. Za spoluprácu by sme sa chceli poďakovať Ing. Gabriele Tkáčovej, ktorá je s Pólou veľká kamarátka a prvákom trpezlivo odpovedala na všetky otázky. Dokonca im požičala svoje veci. Program prevencie bol pre deti veľmi zaujímavý o čom svedčia aj nasledujúce fotografie.

pla

Fotoalbum

07
Dec

Obchodovanie s ľuďmi

24. a 28. novembra 2016 sa deviataci zúčastnili besedy na tému Obchodovanie s ľuďmi. Lektorkou bola  pani kapitánka Gabika Tkáčová, ktorá premietla veľmi zaujímavý a poučný film. Dievčatá a chlapci sa dozvedeli, že obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto, najčastejšie do iného štátu, kde je zneužívaný na rôzne druhy vykorisťovania s cieľom ekonomického zisku. Žiakom bolo zdôraznené, že na zlákanie svojich obetí obchodníci často využívajú podvodné konanie a klamstvo a po príchode do krajiny násilím, zastrašovaním alebo vydieraním nútia osobu vykonávať rôzne druhy prác. Dozvedeli sa, že v prípade potreby musia volať telefónne číslo 112, kontaktovať políciu, slovenské veľvyslanectvo alebo konzulát. Pevne veríme, že žiaden z našich deviatakov takúto pomoc nebude potrebovať.

05
Dec

PROTIDROGOVÁ AKADÉMIA

Dnes sa V telocvični na Bystrickej chvíľu necvičilo. Prečo? Lebo sa tam konala PROTIDROGOVÁ AKADÉMIA. Pripravili ju žiaci šiestych a siedmych ročníkov. Siedmaci v prezentácii poukázali na škodlivé následky užívania drog, žiaci 6.C sa predviedli s básňou vlastnej tvorby, 6.A nám predviedla krátku scénku a dievčatá zo 6.B nám predstavili vlastnú choreografiu. Malá akadémia skončila s veľkým potleskom pre Dáriusa Betyara, ktorý predviedol malú ukážku ľudových tancov s valaškou. Ďakujeme, bolo to super.

DSC_2113a

Fotoalbum

05
Dec

SPÁJAME SA PRE ROZVOJ DOLNÉHO LIPTOVA

29. novembra 2016 v Synagóge v Ružomberku sa uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže pre materské a základné školy: Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova. V hudobných vstupoch si diváci vypočuli vystúpenia žiakov SZUŠ Jánoš . Vyhodnotenie súťaže prebiehalo za účasti odbornej poroty v zložení: Mgr. art. Mária H. Bodorová, Mgr. art. Vladimír Baran a Rudolf Likavčan zároveň bolo vernisážou k výstave prác poslaných do súťaže.

Naše umiestnenie :

Kategória II: žiaci prvého stupňa ZŠ

1.E Jakub Hrkeľ z 1.E 2. miesto

Kategória III: žiaci druhého stupňa ZŠ

Erik Kavenský z 5.B- 2. miesto

Dárius Betyar z 8.A- 3. miesto


vytv


02
Dec

Bájky – príbehy s poučením

Sklamal si sa v priateľovi? Nedarí sa ti v škole? Nie si vytrvalý? Niekto sa k tebe správa povýšenecky?
Aj na tieto otázky hľadali odpovede naši piataci. Prostredníctvom zvierat v bájkach spoznávali vlastnosti ľudí, ich spôsoby správania. V rámci celoročného projektu k čitateľskej gramotnosti vytvorili zaujímavé projekty, ktoré sami prezentovali. Ako sa im to podarilo? Hotové projekty si môžete prezrieť na výstavných plochách vo vestibule školy.


bajky

Fotoalbum

29
Nov

Olympiáda z nemeckého jazyka

Dňa 24. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov. Vedomosti súťažiacich boli veľmi vyrovnané, porota mala ťažkú úlohu, no nakoniec získané a pridelené body rozhodli o nasledujúcom poradí:

Kategória 1A:
3. miesto – T. Jakubjak zo 7.A, T. Klučka zo 7.E
2. miesto – A. Podbrežný zo 7.E
1. miesto – B. Babic zo 7.E

Kategória 1B:
3. miesto – V. Vozárová z 8.E
2. miesto – C. Hanulová z 9.E
1. miesto – V. Gerecová z 9.E

Do okresného kola postupujú prví dvaja súťažiaci z každej kategórie.
Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole.


NJ

Fotoalbum

28
Nov

Olympiáda z anglického jazyka

Na olympiáde z anglického jazyka, ktorá sa uskutočnila dňa 25.11. 2016 sa zúčastnili žiaci 6. - 9. ročníkov.
Spolu :     6. - 7. ročník: 14 žiakov
                8 - 9. ročník  26 žiakov
Školské kolo bolo zložené s písomnej časti a s počúvania , žiaci s najvyšším počtom bodov postúpili na ústnu časť.

Z kategórie mladších žiakov postúpili do ústnej časti:

Samuel Beňo 7.B /47 b/
Adam Podbrežný 7.E /48b/
Tomáš Klučka - 7.E /48b/
Karin Petráková - 7.E /53b/

Z kategórie starších žiakov postúpili do ústnej časti:

Kotlín  - 8.E /41b/
Švec - 8. E /40b/
Krettová - 9.A /40b/
Weissová - 8.E / 44b/
Hanulová - 9.E /40b

Na okresné kolo 14.1.2016 postupujú  K. Petráková a Frederika Weissová 
23
Nov

Poďakovanie

ZŠ Bystrická cesta 14 veľmi pekne ďakuje pánovi Róbertovi Hazuchovi za sponzorské dary pre naše budúce športové nádeje.

podakovanie
18
Nov

Aj takto to ide...

Žiaci 9.B a 9.E dostali zadanie domácej úlohy: Objavy a objavitelia  a takto to dopadlo:
- vypracovanie:  100 %
- dodanie načas: 100 %
- prezentácia:     100 %
- výslovnosť:      priebežne vylepšíme a chyby napravíme!
Hodnotenie  známkou: Výborný

Aj takto vedia žiaci skvele zapracovať a preto som veľmi hrdá na to, čo vedia a akí sú schopní. Základy už majú, tak môžu napredovať ďalej.


Videoalbum

16
Nov

pietna spomienka

Žiaci 9.B sa zúčastnili pietnej spomienky pri pamätníku padlých hrdinov 1. a 2. svetovej vojny na Mestskom cintoríne. Viaceré organizácie a zástupcovia mesta si pripomenuli koniec 1. svetovej vojny položením vencov k pamätníku. S prejavom vystúpil primátor mesta Ružomberok p. I. Čombor. Aj účasťou na takýchto podujatiach sa pripomínajú udalosti z našej histórie a formuje národné povedomie našich žiakov.

16
Nov

98.výročie ukončenia 1.svetovej vojny

Dňa 10.11.2016 sa žiaci 9.B triedy Marek Olos a Filip Hajdóci zúčastnili vedomostnej súťaže pri príležitosti 98.výročia ukončenia 1.svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov. Súťaž pozostávala z 3 kôl, v ktorých si súťažiace dvojice vyberali otázky z dejín 1.svetovej vojny a slovenských i svetových udalostí, ktoré 1.svetovej vojne predchádzali. Na záver súťažiaci vystúpili s vopred pripravenou prezentáciou. Po napínavom "rozstrele" sa naši chlapci mohli tešiť z krásneho 1. miesta. Blahoželáme!

dip_1sv_vojna
16
Nov

Okresné kolo v stolnom tenise

Dňa 9.11.2016 sa konalo okresné kolo žiačok v stolnom tenise. Naše dievčence opäť nesklamali a prebojovali sa do finále, kde obhájili pekné 3. miesto. Ďakujeme: Lenka Krettová, Monika Kačníková, Lucia Plášeková a Zuzana Hrabušová.


stolny_tenis

Fotoalbum

16
Nov

ASTROSTOP

Dňa 15.11.2016 sa na našej škole, tradične ako každý rok, uskutočnila súťaž Astrostop. Tejto súťaže z tajomného a pútavého vesmíru sa zúčastnili aj naši žiaci: zo 7.A, Matej Balabán ( 11.miesto), Peter Vrbjár (7.miesto) a z 9.E Paulína Šebeková (10.miesto), Veríme , že si zo súťaže odniesli zaujímavé informácie a hlavne dobrú náladu.
Astronomická vedomostná a trochu aj zábavná súťaž určená pre deti druhého stupňa základných škôl realizovaná prostredníctvom výpočtovej a multimediálnej techniky. Úlohou súťaže je preveriť vedomosti žiakov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied, naučiť ich individuálnemu presadeniu v konkurenčnej a súťažnej atmosfére. Súťaž má kvalitne spracovaný a stabilný scenár, ktorý sa už zásadne nemení, je o ňu značný záujem na všetkých školách regiónu.

 Na realizáciu viacerých súťažných kôl  sa používa systém diaľkového ovládania počítača pre každého súťažiaceho. Súťažiaci pomocou tlačidiel rieši rôzne úlohy, prihlasuje sa k odpovedi.
V prvom súťažnom kole riešia súťažiaci kvíz. Otázky sú premietané pomocou dataprojektora na plochu, súťažiaci vyberá z viacerých možností správnu odpoveď. V druhom súťažnom kole je dôležitá aj rýchlosť a pohotovosť. Súťažiacim je premietnutá animácia alebo fotografia nejakého astronomického úkazu alebo objektu. Kto najrýchlejšie zareaguje, má právo odpovedať. V prípade nesprávnej odpovede dostáva súťažiaci mínusové body. Do semifinálového kola postupuje päť súťažiacich, ktorí získali v predchádzajúcich kolách najväčší počet bodov. V tomto kole lúštia tajničku, ktorá skrýva nejaký astronomický výraz. Finálové kolo absolvujú dvaja najlepší súťažiaci. Toto kolo býva variabilné. Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý ako prvý vyrieši kvíz, zamaskovaný obrázok, doplňovačku alebo inú úlohu
.


astrostop1

Fotoalbum

09
Nov

Plávame už ako rybičky

V týždňoch od 24.10. 2016 do 3.11.2016 sa žiaci 3.D. našej školy zúčastnili základného plaveckého kurzu v areály Aquarelaxu v Dolnom Kubíne. O deti vo vode sa postarali skúsení plaveckí inštruktori Jakub a Zuzka . Cieľom kurzu bolo naše deti pripraviť a adaptovať na vodné prostredie, prekonať strach z vody a naučiť ich zvládnuť základné plavecké zručnosti. Deti sa naučili vo vode správne dýchať, ponárať sa a splývať. Okrem dvoch plaveckých spôsobov ( kraul, znak) zvládli aj skoky do vody. Jeden celý deň bol venovaný šanteniu na tobogánoch. Na záver kurzu už všetci preplávali 25m bazén.
Ich odmenou bolo vodné vysvedčenie so sladkou odmenou, vstupenka na 3-hodinový vstup do Wellness centra. Na pamiatku našej triede ostane video z plaveckého kurzu. Touto cestou chcem poďakovať rodičom, ktorí bezplatne zabezpečili náš dennodenný odvoz do Dolného Kubína mikrobusom.

plaveck_vcvik


08
Nov

beseda s doc. Ing. Miroslavom Sanigom, CSc.

Dňa 24.10.2016 sa na našej škole uskutočnila beseda s doc. Ing. Miroslavom Sanigom, CSc. - znalcom a milovníkom prírody. Besedy sa zúčastnili žiaci piatych a šiestych ročníkov. P. Saniga nám porozprával príbehy zo stretnutí s divou zverou, vyskúšal nás, či poznáme zvieratá našich lesov. Za príjemné a poučné spestrenie hodín biológie mu veľmi pekne ďakujeme a veríme, že aj v budúcnosti príjme pozvanie medzi nás.

beseda

Fotoalbum

02
Nov

Šarkaniáda

K jeseni neodmysliteľne patrí púšťanie šarkanov. A preto sa v utorok 25. 10. 2016 konala tradičná ŠKD Šarkaniáda. Školský dvor sa zaplnil radostnými pobehujúcimi deťmi a pestrofarebnými šarkanmi. Mali sme možnosť vidieť mnoho krásnych kúpených, ale aj ručne vyrobených šarkanov.  A keďže nám počasie prialo a vetrík fúkal, našim šarkanom sa podarilo vyletieť vysoko nad zem.


sarkany

Fotoalbum

02
Nov

Medzinárodný deň školských knižníc

Knihy či samotné knižnice otvárajú dvere do života, slúžia ako emocionálny základ pre život. V pondelok 24. októbra sme oslávili Medzinárodný deň školských knižníc a pripomenuli si ich význam a prínos pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu detí ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Spomienky na to, ako si starý rodič vezme dieťa na kolená, alebo ako si spolu sadnú do pohodlného kresla, patria medzi tie najkrajšie, ktoré si z detstva uchovávame. Keďže mesiac október je aj mesiacom Úcty k starším, zavolali sme si aspoň na chvíľu našich starkých, aby nám kúsok toho hrejivého tepla priniesli do našich tried. Krásne sa zhostili svojej úlohy čitateľov a dozvedeli sme sa od nich aj pár zaujímavých informácií, ktoré spísali so svojimi vnúčatkami do dotazníka. Medzi ich najobľúbenejšie knihy patrili Winnetou a Biblia a pripomenuli im akú radosť z čítania im knihy dávajú dodnes.


den_kniznic

Fotoalbum

27
Oct

Akčantyrok

18.10. žiaci prvých a štvrtých ročníkov cestovali rýchlikom za kultúrou. Cieľ cesty bolo Bábkové divadlo v Žiline. Čakala na nich rozprávka Akčantyrok. Čo je to za názov? Treba čítať odzadu! Bol to príbeh o strastiplnej ceste korytnačiek a ľudí k láske. A ako to už v rozprávkach býva, láska samozrejme zvíťazila! Povieme vám tajomstvo: láska zvíťazila preto, že naši diváci radili hlavnému hrdinovi!


divadlo_korytnaka

Fotoalbum

27
Oct

Opäť sme boli úspešní!

Zapojili sme sa do 3. ročníka okresnej literárnej súťaže pre ZŠ „Každým slovom krok k umeniu“. Do súťaže zaslali pedagógovia práce našich žiakov (ZŠ Bystrická cesta a Dončova), v ktorých mali možnosť ukázať svoje spisovateľské nadanie. Súperilo 12 škôl z okresu Ružomberok a hodnotených bolo 46 prác v troch kategóriách.

Uspeli :

II. kategória (5.-7. ročník ZŠ)

2. miesto:                               Nikola SLIVOŇOVÁ            ZŠ Bystrická cesta RK, el. p. Dončova

Práca ocenená porotou:       Paulína PODOBOVÁ             ZŠ Bystrická cesta RK, el. p. Dončova                                                      

III. kategória (8.-9. ročník ZŠ)

3. miesto:                               Laura DORNIAKOVÁ         ZŠ Bystrická cesta RK

Práca ocenená porotou:       Klaudia HUNTOŠOVÁ         ZŠ Bystrická cesta RK

Z úspechu sa tešíme a nádejným autorom blahoželáme .


20161025_130644-1

Fotoalbum

26
Oct

Ružomberok spoznal najlepších šachistov medzi školákmi

Vo štvrtok 20. októbra sa v Športovej hale Koniareň odohralo okresné kolo základných škôl. Súťaže sa celkovo zúčastnilo až 50 hráčov. Z našej školy to bolo 8 hráčov. Najlepším žiakom sa stal náš žiak Marián Kováč, ktorý neprehral ani jednu partiu a umiestnil sa na 1.mieste. Jedinú remízu v poslednom kole uhral s druhým umiestneným Tiborom Chylom zo ZŠ Sládkovičova. Ďalej postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude hrať 3. novembra v Čadci.  Medzi žiačkami prvého stupňa získala Silvia Javorková  2.miesto.

Ďakujeme všetkým hráčom za úspešnú reprezentáciu školy !


ach_1

Fotoalbum


25
Oct

EXKURZIA OSVIENČIM

Dňa 20.10.2016 žiaci deviatych ročníkov a niekoľko žiakov ôsmeho ročníka navštívili koncentračný tábor v poľskom Osvienčime. Domov si odniesli zážitky, ktoré aj pre mladú generáciu znamenajú veľké memento. Bola s nami aj pani sprievodkyňa, ktorá nám dlhú cestu krátila pútavým rozprávaním histórie nielen z obdobia vojny, ale aj zaujímavosti o miestach, ktorými sme v upršanom jesennom počasí prechádzali.
Mesto Osvienčim, ktorého predvojnový počet obyvateľov bol okolo 12 000 sa nachádza 40 km od mesta Krakov v oblasti Horné Sliezko.Tábor vznikol 27. apríla 1940 pod vedením veliteľa Rudolfa Hossa. Jeho zajatcami boli najskôr poľskí politickí väzni a inteligencia. Neskôr sa jeho využitie rozšírilo a začali sa pristavovať nové časti – Auschwitz II a III. Ak by sme však chceli porovnať tábory čo do počtu ľudských obetí, žiadny by sa nevyrovnal Auschwitzu II, tiež známemu pod názvom Brezinka, po nemecky Birkenau. Auschwitz predstavuje vo všetkých smeroch utrpenie a smrť. Ak
väzni neboli zabití v plynových komorách za pomoci jedovatého plynu Cyklonu B, potom zomierali od rozšírených chorôb, hladu a celkového vyčerpania z namáhavej práce v neľudských podmienkach. Deportovaní do Auschwitu boli ľudia z celej Európy vrátane neprispôsobivých Nemcov, sovietskych vojnových zajatcov, Rómov, Poliakov, kňazov a mníchov, francúzskych partizánov, Slovanov a najviac zo všetkých - Židov. Asi 1 a pol milióna ľudí zahynulo na tomto mieste, ktoré sa stalo najväčším cintorínom na svete. V tomto „tábore smrti“ sme si vypočuli výklad sprievodcov, v ktorom nechýbali pútavé a smutné príbehy o osudoch ľudí umučených nielen v plynových komorách. Uvedomili sme si, že celý tábor je jeden veľký cintorín plný ticha, smútku a nezodpovedaných otázok. Deti nechápali prečo a ako sa niečo také mohlo diať. Je veľmi ťažké predstaviť si hyenizmus fašistov a otrasný život väzňov. No aj vďaka tejto exkurzii viacerí pochopili veľa z histórie 2. svetovej vojny, ale hlavne si uvedomili, čo znamená slovo mier a aký slobodný a skvelý život máme a že si máme vážiť a byť vďační za každú chvíľu v mieri s najbližšími.

Osvienc
Fotoalbum

25
Oct

Netradičné jablko

Znova sme bodovali vo výtvarnej súťaži "Netradičné jablko" Naši žiaci ročníkov 0. - 4. boli opäť úspešní v VIII. ročníku populárnej súťaže.

V maľbe sa darilo:     1. miesto - Marcel Dúbravec 4.D
                                                     Martin Kmeť 4.D
                                  2. miesto - Klaudia Kermascheková 2.B

V počítačovej grafike: 2. miesto - Tamara Labajová 3.B

V kombinovanej technike: 1. miesto - kolektív 2.D
                                          3. miesto - kolektív 1.B 

Za kreativitu v príprave žiakov ďakujeme pani učiteľkám Hláčikovej, Jakabovej, Urbanovej, Vlkolínskej, Halamovej.

njab

Fotoalbum

20
Oct

Koho zjedla Mikimyška?

V ZŠ Bystrická cesta 14 odštartovali celoročný projekt zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti Rozhýbme myseľ, lebo myslenie je pohyb, žiaci 1.A a 1.B triedy. Počúvali poéziu Kristy Bendovej: Rozpovie ti táto knižka, koho zjedla Mikimyška. Urobili nádherné ilustrácie. Tie pomôžu pochopiť dej rozprávky všetkým, ktorých kroky dovedú do vestibulu školy. A prváci? Tí vám radi celý príbeh rozpovedia.

Miki
Fotoalbum

18
Oct

Beseda s Martou Hlušíkovou

Dňa 17. októbra 2016 sa žiaci 7.A zúčastnili besedy so slovenskou spisovateľkou Martou Hlušíkovou, ktorej hlas mnohí z nás poznajú z rozhlasu. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií nielen o jej tvorbe, ale aj o záľubách a zážitkoch z detstva. Nakoniec sa žiaci mohli započúvať do autorského čítania.

Marta
12
Oct

Beseda

Dňa 10. 10. 2016 sme v našej škole privítali pani doktorku  Ľubicu Benkovú ,ktorá si pre žiakov siedmych a ôsmych ročníkov pripravila v rámci prevencie a boja proti drogám prezentácie: Nadmerné užívanie alkoholu a Nikotín – droga v cigaretovom dyme. Cieľom týchto prezentácií bolo priblížiť žiakom možné devastačné účinky alkoholu/nikotínu na ľudský organizmus, a tým ich odradiť od možného začatia užívania návykových látok.

bes

Fotoalbum

12
Oct

Rodina

Dňa 5. 10. 2016 sa žiaci 8. E triedy zúčastnili literárneho pásma Rodina - chlieb náš každodenný, ktoré organizovala Mestská knižnica v Ružomberku. Poetka Jozefína Hrkotová-Hladká spolu s prozaičkou Máriou Pomajbovou pripravili pre deti výber z ich tvorby, ktorý zaujímavou a poučnou formou zdôrazňuje význam rodiny v súčasnej dobe. Pani Hrkotová-Hladká sa pri svojej tvorbe výrazne inšpirovala dielom Milana Rúfusa, pani Pomajbová zasa čerpala zo skutočných príbehov ľudí, s ktorými sa stretla počas svojej praxe. Deti odchádzali z knižnice spokojné a obohatené o nové dojmy a zážitky.

pani