Čo nás čaká


Zápis do 1. ročníka

sa uskutoční

7. 4. 2017

od 14,00 - 18,00 hod.

24
Mar

Okresné kolo matematickej Pytagoriády

Dňa 15. marca sa v priestoroch Kultúrneho domu A. Hlinku konalo okresné kolo matematickej Pytagoriády. Aj žiaci našej školy sa popasovali s náročnými úlohami a umiestnili sa nasledovne:

Kategória P5 – 1. miesto Damián KARNIŠ (5.E), úspešný riešiteľ Matúš ČIEŠKO (5.A)

Kategória P6 – úspešná riešiteľka Dorka JANKOVIČOVÁ (6.E)

Kategória P7 – 1. miesto Adam PODBREŽNÝ (7.E)

Náročnosť úloh potvrdzuje aj fakt, že v kategórii P8 nebol v okrese úspešný ani jeden riešiteľ a v kategórii P7 sa to podarilo iba jednému riešiteľovi (Adamkovi Podbrežnému).
Všetkým blahoželáme !

pytag2017

24
Mar

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 16. februára sa v priestoroch CVČ uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády – kategória C (žiaci 8 a 9. ročníka). Našu školu reprezentovala VERONIKA VOZÁROVÁ (8.E), ktorá obsadila 2.miesto a postupuje do krajského kola.Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!


bio2017

23
Mar

Exkurzia do Čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši

Dňa 21. marca 2017 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie v Čistiarni odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši. Vedúci pracovníci nám zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlili fungovanie danej čistiarne a názorne nám predviedli, ako sa vyčistená voda dostáva naspäť do rieky. Deti exkurzia veľmi zaujala a odniesli si veľa nových poznatkov.

cistiaren2017

Fotoalbum

23
Mar

GENERÁLNA SKÚŠKA ELEKTRONICKEJ SKÚŠKY TESTOVANIA 9

Dňa 22. marca 2017 prebehla na našej škole generálna skúška elektronickej formy Testovania 9, ktorej sa zúčastnili žiaci 9. ročníkov, ktorí vykonajú aj v riadnom termíne (5. apríla 2017) Testovanie 9- 2017 elektronickou formou. Túto možnosť využili 6 žiaci. Všetky informácie o elektronickej forme Testovania 9-2017 a jeho generálnej skúške v tomto školskom roku (E-T9- 2017) nájdete na http://www.etest.sk/e-testovanie- 9-2017/

test92017

Fotoalbum

21
Mar

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ MATEMATICKÝ KLOKAN

Dňa 20.3.2017 sa uskutočnila súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnili aj žiaci a študenti z vyše 60 krajín sveta. Z našej školy sa zúčastnilo 140 žiakov 1. aj 2. stupňa. Deti inšpirovali zaujímavé úlohy a samozrejme aj to, že ak sa na nich usmeje šťastie v žrebovaní, môžu vyhrať napríklad aj tablet. Súťaž Matematický klokan rozvíja logické myslenie, čítanie s porozumením a samostatnú prácu. Výsledky budú zverejnené 10.4. 2017 na stránke www.matematickyklokan.sk ( kódy pre prihlásenie sú u p. uč. Štefánekovej) a v máji prebehne žrebovanie účastníkov súťaže, ktorí získajú tablet.


klokan2017

Fotoalbum

21
Mar

Máš záujem o konzultačné hodiny ?

Ak ste boli chorí, reprezentovali školu, mali dlhodobejšie osobné problémy môžete si doplniť svoje vedomosti a prekonzultovať učivo zo slovenského jazyka a matematiky .

Slovenský jazyk

Mgr. Martina

Priesolová

v 6.B triede

13.10 – 14.00

pondelok

Matematika

Mgr. Ivana Nováková

v 5.B triede

13.10 – 14.00

utorok

Ponuka platí pre všetkých žiakov 2.stupňa. Ak nemôžeš, príď si termín dohovoriť. Neplatí ako doučovanie, to si dohovor so svojim vyučujúcim.

21
Mar

Hviezdoslavov Kubín

O tom, že krása umeleckého prednesu je blízka aj dnešným deťom sme sa presvedčili tento týždeň na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch vekových kategóriách, v žánroch poézie a prózy.
V I. kategórii súťaže (žiaci 2. – 4. ročníkov), ktorá sa konala dňa 15. marca na pracovisku Bystrická sa žiaci umiestnili nasledovne:

I. kategória Poézia:

1. miesto: Andrea Krajčiová (3.B)
2. miesto: Matej Mach (4. B)
3. miesto: Karolína Kmeťová (2. A)

Próza:

1. miesto: Soňa Šulíková (3.A)
2. miesto: Lenka Grejtáková (2.C)
3. miesto: Miroslav Margorín (2.C)

V I. kategórii súťaže (žiaci 2. – 4. ročníkov), ktorá sa konala dňa 15. marca na elokovanom pracovisku Dončova sa žiaci umiestnili nasledovne:

I. kategória Próza:

1.miesto : Liana Resutíková( 2.E)
2.miesto: Gréta Matejová (3.F)
3. miesto : Karin Klukošová( 4.E)

Poézia:

1. miesto :Liliana Legerská (4.E)
2. miesto: Lenka Klučková (3.D)
3. Miesto: Lukáš Rakučák( 3.F)

V II. kategórii súťaže (žiaci 5. – 6. ročníkov), ktorá sa konala dňa 16. marca sa žiaci umiestnili nasledovne:

II. kategória Poézia:

1. miesto - Paulína Podobová (7. E)
2. miesto - Ingrid Oravcová (7.E)
3. miesto - Alexandra Kotlínová (5. E)

Próza:

1. miesto - Desiree Julia Ault ( 5. E)
2. miesto - Dorota Jankovičová (6. E)
3. miesto - Barbora Hykelová (5. B)

V III. kategórii súťaže (žiaci 7. – 9. ročníkov), ktorá sa konala dňa 16. marca sa žiaci umiestnili nasledovne:

III.kategória Poézia

1.miesto : Hanulová Carmela (9.E)
2.miesto : Almašiová Adela  (8.E)
3.miesto : Rybárová Viktória (9.B)

Próza

1.miesto : Sokolská Paulína (8.B)
2.miesto : Beneková Tatiana (9.A)
3.miesto : Dorniaková Laura (9.A)

Súťažiacim ďakujeme, víťazom blahoželáme a prvým umiestneným, ktorí postupujú do okresného kola súťaže, želáme veľa ďalších úspechov v reprezentácii našej školy!

HK2017

Fotoalbum

17
Mar

Stop alkoholu

V pondelok 13. marca žiaci šiesteho ročníka absolvovali preventívny program FAS, ktorý odprezentovala pani Oľga Okálová, riaditeľka Dobrého centra SCŠPP a SCPPPaP Nosko Health Prevention. Cieľom programu bolo poukázať na problematiku požívania alkoholu, čiže na to, čo spôsobuje alkohol, ako ovplyvňuje naše telo a čo dokáže robiť s našim mozgom. Pomocou pokusov a hodiny plnej dynamiky sa nenásilnou formou smerovali deti k poznaniu, že hoci je alkohol súčasťou našich životov, nie je to práve on, ktorý robí život krajším a pestrejším.

stopalkoholu2017

Fotoalbum


13
Mar

Detské práva

Odchod na jarné prázdniny sme si v piatok 24. februára 2017 spríjemnili projektovým dňom zameraným na detskú prácu,  otroctvo a dodržiavanie detských práv v rôznych štátoch, ako i na rôznych kontinentoch. Interaktívnym spôsobom sme si zopakovali poznatky z histórie, geografie, občianskej náuky a etiky. Ozrejmili sme si, čo sú detské práva a zamerali sa na druhy detskej práce. Oboznámili sme sa tiež s krajinami, kde sú deti oberané o dôstojnosť. Predstavili sme si spôsoby pomoci a organizácie, ktoré pomáhajú. Zároveň sme sa dozvedeli množstvo nových informácií a zaujímavostí, ktoré obohatia naše životy na dlhý čas.

DP2017

Fotoalbum

13
Mar

OKRESNÉ KOLO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE: VESMÍR OČAMI DETÍ

VESMÍR OČAMI DETÍ, výtvarná súťaž, ktorú každoročne vyhlasujú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. Je určená deťom a žiakom materských, základných a základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Tento rok sa uskutočnil už jej XXXII. ročník.  Gratulujeme našim oceneným žiakom:

2. kategória – 1.–4. ročník ZŠ
- Soňa Šulíková, ZŠ Bystrická

3. kategória – 5.–9. ročník ZŠ
- Anna Gállyová, ZŠ Bystrická – Dončova

Cena poroty:
- Nadine Khan, ZŠ Bystrická

Postupujúce práce budú zaslané do celoslovenského kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, kde ich vyhodnotí odborná porota. Držíme palce našim účastníkom.

vesmir2017

Fotoalbum

09
Mar

gratulujeme

dakujeme2017

gratulujeme

09
Mar

Detské práva

Dohovor o právach dieťaťa je medzinárodný zákon o zabezpečení zdravia, šťastia a bezpečia detí. Žiaci z prvého stupňa mali v piatok pred prázdninami projektové vyučovanie. So svojimi triednymi pani učiteľkami sa venovali článku o práve na meno. Krásne práce detí už zdobia vestibul obidvoch škôl . Krásne srdiečka s menami detí sú ozdobou a vizitkou dobrých vzťahov medzi spolužiakmi. Prostredníctvom vzdelávacieho portálu Kozmix riešili žiaci aj úlohy, kde interaktívne získavali poznatky o práve na zdravie. Teraz už žiaci vedia, čo tvorí prevenciu pred chorobami. A tak veríme, že choroby budú všetkých obchádzať.


detskeprava2017

Fotoalbum


08
Mar

Ďakujeme...

...včera žiak, dnes rodič... ďakujeme pani učiteľky, tety kuchárky , tety upratovačky ...

MDZ2017

07
Mar

2 % z daní

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť činnosť  Občianskeho združenia Slniečka pre všetky deti darovaním 2% (3%) z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!
Finančné prostriedky budú použité na:
- skvalitnenie činnosti a spoluprácu pri organizovaní voľno časových aktivít,
- na materiálne zabezpečenie akcií organizovaných v spolupráci s našim združením.

 

SLNIEČKO PRE VŠETKY DETI

Občianske združenie

 Smiley_Suncute

Aj v tomto roku môžete

2% (3%)

z vašej dane z príjmu roku 2016 odviesť našej neziskovej organizácii

na podporu mimoškolskej činnosti, voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Na to, aby sme mohli aktívne pracovať potrebujeme aj vašu pomoc, morálnu aj vecnú.

Vopred Vám ďakujeme.


Vyhlásenie na stiahnutie tu!!!!


Názov účtu:  
Slniečko pre všetky deti

Adresa:          Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok

IČO:               42070881

Číslo účtu:     8350893001/5600

Kontakt

+421 44 435 31 85
02
Mar

Aj naša škola KOZMIXuje

V mesiacoch november a december vyhlásil vzdelávací portál Kozmix Hviezdnu súťaž. Žiaci, ktorí vyriešili úlohy, získavali postupne nálepky do svojich hracích kariet. Týmto spôsobom si zaujímavou formou opakovali učivo, a nie len to! Karty boli zlosovateľné. Z celého Slovenska sa do súťaže zapojilo vyše 30 000 súťažných kariet. Z našej školy šťastie v súťaži skúšali žiaci z 1.A, 1.E, 3.A, 3.B, 3.E, 3.F, 4.E, 4.D, 5.A, 5.B triedy. Každá snaha býva ocenená. Tak tomu bolo aj teraz. Všetci získali KOZMIX CERTIFIKÁTY a nálepky. Dvom žiakom našej školy Timkovi Baníkovi a Šimonkovi Bražinovi z 1.A triedy šťastie prialo a získali KOZMIX tričko. Všetkým srdečne blahoželáme!


kozmix_2017

27
Feb

Úspešné krasokorčuliarky

Na X. ročníku Veľkej ceny Ružomberka v krasokorčuľovaní  úspešne reprezentovali aj  žiačky našej školy. V silnej konkurencii krasokorčuliarok z celého Slovenska sa im podarilo získať krásne umiestnenie:

Karolína Javorková (1.D) - 1. miesto v kategórii N7
Silvia Javorková (3.D) - 6. miesto v kategórii N9
Tereza Supíková - 6. miesto v kategórii Staršie žiačky 
Sára Vozárová - 10. miesto v kategórii N10

Dlhodobo dosahované výborné výsledky Karolíny Javorkovej z 1.D boli dôvodom na to, aby bola vyhlásená za "Športový talent mesta Ružomberok za rok 2016". Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

kraso2017

Fotoalbum


27
Feb

Skauti v ŠKD

Vo štvrtok 23.02.2017 prežili deti  v ŠKD popoludnie plné zábavy a hier. Aj tento rok medzi nás zavítali ružomberskí skauti, ktorí sa s nami podelili o svoje zážitky a zažili sme s nimi kopu zábavy. Dozvedeli sme sa nové informácie a niečomu sme sa aj priučili. O tom , že nám bolo skutočne veselo sa presvedčíte na fotografiách.


skautivskd

Fotoalbum


20
Feb

Projektový deň v 7. B.

Žiaci dostali za úlohu vytvoriť si svoju vlastnú banku - vymyslieť názov, logo, produkty a následne ju prezentovať na hodine matematiky. Žiaci prijali výzvu a niektorí sa jej zhostili veľmi svedomito. V multimediálnej učebni tak odzneli slová ako banka, úrok, vklad, pôžička, internetbanking, SMS notifikácia a iné. Skupina chlapcov prekvapila aj pohostením - koláčiky boli naozaj vynikajúce. Na záver nám sme si užili krátke folklórne vystúpenie.


projekt_den_7B

Fotoalbum


16
Feb

obvodné kolo v basketbale

Naše dievčatá sa minulý týždeň zúčastnili obvodného kola v basketbale. Na turnaji sa zišli 4 najlepšie školy z celého Ružomberka a okolia. V prvom zápase sme porazili Liptovskú Osadu, v druhom sa nám podarilo vyhrať nad gymnáziom sv. Andreja.  Dievčatá skončili na peknom druhom mieste , gratulujeme ...


basketbalOA2017


16
Feb

OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 7.2.2017 sa konalo OK geografickej olympiády na ZŠ Sládkovičova. Žiaci súťažili v troch kategóriách, kde si v každej kategórii zmeralo svoje vedomosti a praktické zručnosti na mape cca 28 súťažiacich. Najúspešnejší žiak našej školy bol v kat. F / 6.-7. roč./ Boris Babic, ktorý sa umiestnil na 3. mieste, úspešní boli aj žiaci Štefan Mrnčo – 5. miesto a Andrej Podbrežný – 7. miesto v tej istej kategórii. V kategórii G / 5. roč./ sa veľmi dobre umiestnil Matúš Gromnica – 5. miesto. Našim úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
globus

15
Feb

Fyzikálne predpoludnie v Martine

Dňa 10.2.2017 sa triedy 9.A, 9.E a 6.B s pani učiteľkami Štefánekovou a Vozníkovou vybrali dobrodružnou cestou vlakom za fyzikou na Gymnázium V.P. Tótha v Martine, kde majú úžasné Centrum popularizácie fyziky. Tu nám na jednoduchých, no veľmi zaujímavých experimentoch, vychádzajúcich z bežného života ukázali, že fyzika dokáže byť krásna a zaujímavá a že mnohé činnosti, ktoré denne vykonávame, ale aj tie najzložitejšie prístroje sú vlastne založené na úplne jednoduchých fyzikálnych princípoch. Deti si mohli experimenty sami vyskúšať, boli veľmi zvedavé a aktívne a pán profesor PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. im pútavo a jednoducho vysvetlil podstatu každého experimentu. Naše deti boli určite s týmto nevšedným fyzikálnym zážitkom spokojné a ťažko sa im po 1,5 hodinovom "predstavení" s Centrom popularizácie fyziky lúčilo.


fyzika2017

Fotoalbum

14
Feb

OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 24.1.2017 prebehlo Okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z5, Z9. Našim najúspešnejším žiakom sa stal Matúš Čieško z 5.A triedy, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Matúšovi gratulujeme k tomuto matematickému úspechu a prajeme veľa chuti do ďalších súťaží.


mat2017


13
Feb

H ako harmonika

Naši prváci v poznávaní písmeniek už zase pokročili. Objavili nové písmeno H. Šikovný harmonikár FILIPKO ONDREJKA z 1.B triedy predstavil svojim spolužiakom obľúbený hudobný nástroj. Pomocou veselých pesničiek a rozprávania prváci hravo zvládli aj túto úlohu.


harmonika2017

Fotoalbum

07
Feb

Rozprávkový slovníček

Žiaci z 3.A a 3.B pracovali na úlohách v rámci celoročného projektu k čitateľskej gramotnosti. V ľudových rozprávkach od zberateľov Pavla Dobšinského a Boženy Němcovej našli mnoho slov, ktorým nerozumeli. Vytvorili maľovaný komix so slovníčkom, ktorý im pomohol porozumieť celému textu. Pozývame aj vás, ostatných, na výstavku tretiackych projektov vo vestibule školy.


Rozpravkovy_slovnicek_2017

Fotoalbum

07
Feb

Úspešní Všetkovedkovia

Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Súťažilo 45 žiakov z klasických tried aj z tried pre intelektovo nadaných žiakov. Spomedzi všetkých zúčastnených titul „Všetkovedko školy“ získal Marek Fúra z 3.A triedy, ktorý vybojoval 203 bodov z 210 možných, čím sa zaradil medi 35 najúspešnejších riešiteľov z celého Slovenska. Blahoželáme aj Hugovi Eliášovi z 2.E, ktorý sa v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími umiestnil na krásnom 6.mieste. Okrem nich titul „Všetkovedko“ získalo 12 žiakov a zvyšní súťažiaci boli odmenení titulom „Všetkovedkov učeň“. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme k úspechom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Vás, ostatných, pozývame do budúceho ročníka súťaže.


vsevedko2017

Fotoalbum