Malá vedecká konferencia

Účasť žiakov z tried IND na
" Malej vedeckej konferencii"
dňa 12.júna 2015 Bratislava

Medzinárodný deň detí


1.6. 2015

,,Medzinárodný deň detí"

children


22
May

Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom

Žiaci 4.A a 4.B triedy si zašli na besedu s pánom spisovateľom, spevákom a aj hudobníkom Branislavom Jobusom. Na besedu s ním sa pripravili prečítaním si niektorých jeho diel na hodinách čítania. Hneď si deti získal svojou bezprostrednosťou a vtipom, a tak ich vtiahol do deja svojich úžasných kníh. Žiaci hltavo počúvali jeho slová, ktoré doplnil spevom, hudbou a hrou na trochu zvláštnom hudobnom nástroji.

DSC_0093
22
May

Darček pre rodičov

Žiaci zo 4.A triedy si 20. 5. 2015 vyskúšali, aké je to prezentovať sa pred publikom. Predviedli svojim rodičom a starým rodičom, čo pre nich pripravili na hodinách informatickej výchovy. Do svojich prezentácii vložili kus zo seba a hlavne svoje srdiečka.

Bez_nzvu
Fotoalbum

22
May

Dončov dvor je naše detské kráľovstvo!

Takýmto refrénom sa slávnostne otvorilo nové detské ihrisko, ktorého hlavnými iniciátormi boli naši aktívni rodičia. My deti sme im v tento deň zaspievali a zatancovali – takto sme sa chceli poďakovať za ich veľkú ochotu vybudovať nám nové ihrisko, na ktorom sa teraz cítime ako v raji. V tento výnimočný deň nechýbala na znak otvorenia ihriska prestrihnutá stuha. My deti sme si mohli dosýtosti pomaškrtiť na cukrovej vate, vyblázniť sa na skákacom hrade či zdolávať prekážky na novej „opičej“ dráhe. Keď sa nám sily trošku minuli, oddychovali sme pri tvorivej tete, ktorá nám svojim štetcom vyčarila krásne ozdoby na tvári.

Ak si smutný, nemáš sa kde hrať a smiať, neváhaj a poď sa s nami naháňať.

Smútok ako čierny vták hneď odletí, Dončov dvor je sviatok a raj pre deti.

Ak si sám a hľadáš nových kamošov, trafíš k nám ak pôjdeš rovno za nosom.

Dončov dvor nám ruky srdcia pospája, u nás zistíš, že si prišiel do raja.

U nás ti nik nezakáže smiech a krik, bláznovstvá a harašenie, všetky sny.

Dončov dvor je najveselšie kráľovstvo, ukryješ v ňom každé detské tajomstvo.

ĎAKUJEME Laughing

Otvorenie

Fotoalbum

22
May

Súťaž s časopisom Zvonček

„Na slnko sa podobá, šírych lánov ozdoba. Za slnkom sa točí, upiera naň oči“.
Čo je to?

Naši najmenší - žiaci prípravného ročníka rozlúštili aj takéto hádanky, odpovede na ne namaľovali a poslali do časopisu Zvonček. A oplatilo sa. Do školy im prišiel diplom za účasť v súťaži a tiež sladká odmena.

Gratulujeme

21
May

SVETOVÝ DEŇ MLIEKA

Svetový deň mlieka sme si pripomenuli v utorok 19. mája aj na našej škole.

Tematicky sme si vyzdobili nástenky a následne sme sa spolu zišli v telocvični, kde si členovia žiackej školskej rady pripravili prezentácie doplnené hovoreným a spievaným slovom, quiz – „Čo vieš o mlieku“ a „Milk challenge“ pre žiakov deviateho ročníka.

Víťazi súťaží boli ocenení syrom a chutným kozím či kravským mliečkom. Triedy, ktoré vytvorili najkrajšie nástenky, boli odmenené sladkými tortami.
Na Dončovej sa na prvom mieste umiestnila 5.E a na Bystrickej ceste sa z výhry tešili žiaci 5.A.

Víťazom gratulujeme.

Mlieko

Fotoalbum

21
May

Bezpečnosť na cestách....

Na celom Slovensku, 14.mája 2015 v okrese Ružomberok , prebehla dopravno-preventívna akcia JABLKO – CITRÓN. Organizátorom bol Policajný zbor v spolupráci poisťovňou Generali a žiakmi základných škôl. Na ružomberskom stanovišti boli žiaci 6.B triedy našej školy. Všetci spolu kontrolovali dodržiavanie maximálnej rýchlosti. Motoristov, ktorí porušili dopravné predpisy, boli pokutovaní detskými hliadkami netradičnou formou. Vodič, ktorý by inokedy za menej závažný priestupok musel zaplatiť finančnú pokutu, dostal od detí zo základných škôl ako upozornenie citrón a obrázok. Vodičov, ktorí jazdili predpisovo, deti odmenili jabĺčkom a maľovaný obrázkom. Napriek upršanému počasiu akcia prebehla bez problémov, deti popriali vodičom veľa kilometrov bez nehody .  Zmoknuté a šťastné sa vrátili späť do školy .

DSC_0614
11
May

Na bicykli bezpečne 2015

Dňa 11.5.2015 sa naši reprezentanti školy zúčastnili detskej dopravnej súťaže ,, NA BICYKLI BEZPEČNE 2015 ", ktorá sa konala na detskom dopravnom ihrisku. Naši žiaci boli statoční, zvládli všetky prekážky no nakoniec to na umiestnenie nestačilo, ale odniesli si zo sebou skúsenosti a dobrý pocit.

IMAG1348

11
May

Výtvarná súťaž HASIČI

V stredu 6.5. 2015 si naši žiaci – Oliver Balážprípravného ročníkaLukáš Mihaľov1.E boli prevziať na hasičskej stanici ceny. Boli totiž úspešní v okresnom kole výtvarnej súťaže, ktorá sa konala ku Dňu hasičov. Lukáš Mihaľov získal v kategórii žiakov prvého až piateho ročníka úžasné prvé miestoOliver Baláž získal špeciálnu cenu poroty. Chlapcom gratulujeme.

tuto_na_hlavnu_stranku

Fotoalbum

27
Apr

Oznam ŠKD

 V mesiaci máj budeme vyberať  v ŠKD poplatok za 2 mesiace naraz ( máj, jún).

 Sumu je potrebné uhradiť  do 15.05.2015.  Ďakujem

27
Apr

,,Čo vieš o hviezdach?"

Dňa 22.4.2015 sa Peter Vrbjár, žiak 5.A triedy zúčastnil krajského kola tejto súťaže v Žiline. Vedomostnú astronomickú súťaž vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, planetáriami a ostatnými astronomickými zariadeniami. Súťaž je určená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z  okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii.

Súťažiacemu blahoželáme .

IMAG1523

IMAG1514
23
Apr

FAIR PLAY DEŇ na ZŠ Bystrická cesta

Základná škola na Bystrickej ceste sa rozhodla zrealizovať myšlienku podujatia o putovný pohár pod názvom FAIR PLAY DEŇ. Športové dopoludnie sa v spolupráci s občianskym združením „Zober loptu, nie drogy“ uskutočnilo dňa 22. apríla 2015 v areáli základnej školy. Túto skvelú myšlienku podporilo aj ďalších päť základných škôl v Ružomberku – Základná škola A. Hlinku Černová, Základná škola Klačno, Základná škola Likavka, Základná škola sv. Vincenta a Základná škola Sládkovičova. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo viesť deti k pohybu, tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii závislostí a ďalších sociálno-patologických javov, a tým aj k podpore duševného zdravia. Organizátori akcie zvolili štyri disciplíny, a tak si 132 žiakov meralo sily vo vybíjanej, streetballe, florbale a futbale. Počas celej akcie vládla pravá športová atmosféra s úžasnou bojovnosťou všetkých hráčov. Víťazný putovný pohár získalo družstvo zo Základnej školy Klačno. Žiaci si domov odniesli nielen pekné darčeky, ale hlavne nezabudnuteľné zážitky. A že táto akcia mala pre žiakov i pedagógov veľký význam svedčí aj to, že už dnes sú rozhodnutí prihlásiť sa do akcie o rok. Za finančnú a materiálnu pomoc ďakujeme pani Husarčíkovej, Kloučkovej, pánovi Pavlíkovi, Graňákovi, Letkovi, Hykelovi, Saške Pavlíkovej, tete Katke a ujovi Peťovi a Občianskemu združeniu Zober loptu nie drogy.

FP
Fotoalbum

23
Apr

2% z dane 2014

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť činnosť  Občianskeho združenia Slniečka pre všetky deti darovaním 2% (3%) z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!
Finančné prostriedky budú použité na:
- skvalitnenie činnosti a spoluprácu pri organizovaní voľno časových aktivít,
- na materiálne zabezpečenie akcií organizovaných v spolupráci s našim združením.

 

SLNIEČKO PRE VŠETKY DETI

Občianske združenie

 Smiley_Suncute

Aj v tomto roku môžete

2% (3%)

z vašej dane z príjmu roku 2014 odviesť našej neziskovej organizácii

na podporu mimoškolskej činnosti, voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Na to, aby sme mohli aktívne pracovať potrebujeme aj vašu pomoc, morálnu aj vecnú.

Vopred Vám ďakujeme.


Vyhlásenie na stiahnutie tu!!!!


Názov účtu:  
Slniečko pre všetky deti

Adresa:          Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok

IČO:               42070881

Číslo účtu:     8350893001/5600

Kontakt

+421 44 435 31 85
23
Apr

Po stopách histórie Ružomberka

Dňa 22. 4. 2015 mali žiaci 2.B triedy trochu netradičnú hodinu vlastivedy. Vybrali sa do ulíc nášho mesta, aby tu na vlastné oči spoznali najvýznamnejšie historické  a kultúrne pamiatky, o ktorých sa učili. Pripomenuli si aj mená najznámejších ružomberských osobností pri ich sochách či pamätných tabuliach. Takto získané poznatky si určite nadlho zapamätajú.

Po_stopch

Fotoalbum

20
Apr

fair play deň

Základná škola Bystrická cesta 14 v Ružomberku organizuje podujatie o putovný pohár  FAIR PLAY DEŇ , sa bude konať  22.apríla 2015 v spolupráci s občianskym združením „Zober loptu, nie drogy“. Prichádzame s myšlienkou viesť deti k pohybu , tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii závislostí a ďalších sociálno-patologických javov a tým aj k podpore duševného zdravia. Plánujeme zapojiť žiakov do štyroch loptových hier . Najlepší tím  získa víťaznú trofej.

Zúčastnené školy:

ZŠ Sládkovičova

ZŠ sv. Vincenta

ZŠ A.Hlinku

ZŠ Klačno

ZŠ Likavka

ZŠ Bystrická cesta

Všetkým zúčastneným prajeme veľa športových úspechov

logo-zoberloptu
17
Apr

Slávik

Dňa 15.apríla sme si dopoludnie spríjemnili školským kolom speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2015. Za 1. kategóriu sa umiestnili:

1.       Karin Klukošová2.E

2.       Desiree Ault 3.F

3.       Sofia Lofajová 1.E

Za 2. kategóriu:

1.       Saskia Borovská 4.B

2.       Paulína Sokolská 6.B

3.       Christián Kenereš 4.E

Víťazom  blahoželáme.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí našli odvahu a zapojili sa do súťaže.

DSC_0535

DSC_0536
15
Apr

OŽAZ

Dňa 10.4.2015 sa uskutočnilo praktické cvičenie OŽAZ. Žiaci našej školy si mohli prakticky vyskúšať poznatky,ktoré získali počas teoretickej prípravy 9.4.2015.

Ozaz

Fotoalbum

15
Apr

Biblická olympiáda

27.3.2015 sa v Evanjelickom gymnáziu Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo seniorátne kolo Biblickej olympiády Liptovsko-oravského seniorátu. Našu školu reprezentovali Sophie Krettová /3.A/, Tereza Labajová /3.A/ a Anna Sabuchová /4.E/. Anička Sabuchová sa umiestnila na krásnom druhom mieste. Všetkým ďakujeme a Aničke držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré bude 30.4.2015 v Banskej Bystrici.

poke.jpg

Fotoalbum

15
Apr

Deň Zeme

V piatok 10.04.2015 sme sa vybrali do prírody s plastovými vrecami pomôcť našej Zemi  zbierať odpadky. Takto predčasne sme si pripomenuli Deň Zeme. Každý, kto priložil ruku k dielu chcel chrániť prírodu, vzduch, vodu pre ostatných ľudí a živočíchov žijúcich na Zemi aj pre budúce generácie. Uvedomili sme si, že naša Zem a jej  zdroje sú vyčerpateľné, preto si ich musíme chrániť.

Denzeme

Fotoalbum

13
Apr

Požiarny poplach...

V rámci teoretickej časti Ochrany života a zdravia sme mali požiarny poplach. Žiaci spolu s vyučujúcimi  podľa evakuačného plánu opustili budovu za 1minútu a 48 sekúnd.

Poplach

Fotoalbum

13
Apr

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 9. apríla sa v priestoroch CVČ Elán na Dončovej ulici konalo obvodné kolo biologickej olympiády – kategória E . V tomto školskom roku bola súťaž zameraná na rastliny a živočíchy agrocenóz - polí, lúk a pasienkov. Našu školu reprezentovala Zuzana Gállyová (8.D), ktorá súťažila v odbornosti botanika. Okrem teoretických vedomostí sa hodnotí aj praktická časť (zostavenie herbáru) a  poznávania predpísaných druhov rastlín. Z celkového počtu 150 bodov získala 144 a  umiestnila sa na 1. mieste. Zuzke blahoželáme a držíme jej palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 12. mája.

Snmka0260
09
Apr

UČÍME SA PRE ŽIVOT

Žiaci 6. E zažili netradičnú a zaujímavú hodinu anglického jazyka. S pomocou rodičov a starých rodičov doma pripravili svoje obľúbené recepty. Hotové jedlo priniesli do školy, kde svojim spolužiakom nielen odprezentovali prípravu receptu v angličtine, ale každý žiak ho mal možnosť aj ochutnať. Žiaci si tak obohatili svoju slovnú zásobu o nové slovíčka, ale si aj pochutnali na skvelých koláčoch. Následne si recepty medzi sebou vymenili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto skvelej vyučovacej hodine podieľali a dopriali nám chutný zážitok.

Ucime

Fotoalbum

09
Apr

Úspech na celoslovenskom kole!

Dňa 1.4. 2015 sa konalo celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktorom sa Viktória Husarčíková umiestnila na krásnom druhom mieste a Dominik Molnár v ťažkej konkurencii obsadil pekné siedme miesto. 
Obom srdečne gratulujeme!

Diplom
25
Mar

Dobrovoľná akcia

Pri príležitosti mesiaca knihy bola vyhlásená dobrovoľná akcia: "Daruj knihu do knižnice, potešíš tak detské srdce." Touto cestou chceme poďakovať žiakom a vyučujúcim, ktorí venovali knihy do našej školskej knižnice.

Veľké ĎAKUJEM patrí: Lukášovi Schmidtovi (3.A), Samkovi Burošovi (3.C), Alexovi Kupčíkovi (3.C), Tomášovi Jakubjakovi (5.A), Natálii Náhlovskej (5.A), Zuzane Hrabušovej (5. A), Diane Švajleninovej (5.B), Martinovi Bernáthovi (7.B), Matejovi Mudrončíkovi (7.B), Vande Kučerkovej (7.B), Marekovi Olosovi (7.B), Dominike Ladňákovej (7.B), Viktórii Husarčíkovej (7.E) p. uč. Vierikovej, p. uč. Salvovej a ďalším, ktorí neuviedli svoje meno :). Špeciálne sa chceme poďakovať p. uč. Fabianovi, ktorý venoval našej školskej knižnici 19 kníh pre deti a mládež.


25
Mar

Marec - mesiac knihy

Celý mesiac marec sa v našej škole niesol v znamení knihy. Začali sme tradičnými čitateľskými denníkmi, referátmi o spisovateľoch a knihách, ale aj návštevami školskej, či mestskej knižnice. Žiaci 2. stupňa navrhovali na hodinách literárnej výchovy obaly kníh a neskôr si z nich urobili na chodbe výstavu. Posledný marcový deň si všetci žiaci priniesli do školy svoje obľúbené knihy, z ktorých si počas prestávok čítali. Zároveň diskutovali o knihách a odporúčali svojim spolužiakom dobré knižné tituly :). Dúfame, že čítanie kníh bude pre našich žiakov zábavné a poučné nielen v marci, ale budú sa riadiť výrokom E. Rotterdamského: "Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách."

DSC_0453

Fotoalbum

31
Mar

BAZÁR HRAČIEK V HOPILANDE

Na známosť sa všetkým dáva, že sa v HOPILANDE uskutoční veľkolepý BAZÁR HRAČIEK. Naše deti robili veľké jarné upratovanie a s niektorými hračkami sa rozlúčili. Tie poputujú do HOPILANDU, kde si ich TY za skvelé ceny môžeš kúpiť. Po Veľkej noci v termíne od 7. 4. do 17. 4. to bude v HOPILANDE poriadne pestré. Nájdeš tam plyšových mackov, legá, bábiky, dinosaurov, kočíky, kocky, robotov, autá, ... Jednoducho kopec hračiek za neuveriteľné ceny.

TAK NEVÁHAJ A PRÍĎ SI VYBRAŤ, BUDEŠ MAŤ Z ČOHO!

 Kúpou hračiek navyše podporíš stavbu ihriska na Základnej škole na Dončovej ulici.

HOPILAND_BAZAR_HRACIEK_a4