Oznam

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka 2014 je Európskym týždňom boja proti drogám.

Škola v spolupráci so žiackou školskou radou pripravuje ,, Projektový týždeň " venovaný dannej problematike.

OZNAM 2

Multifunkčné ihrisko bude otvorené nasledovne:

pondelok - piatok:   8:00 - 16:30 hod.
( prednostne ZŠ a ŠKD )

sobota - nedeľa: 13:00 - 16:00 hod.

26
Nov

Vrchnáčiky pre Matúška

Malý Matúško sa vrátil z trojtýždňového rehabilitačného pobytu, ktorý absolvoval v centre Svetielko v Prešove. Zásluhu na tom majú aj žiaci a zamestnanci našej školy. V tomto školskom roku sme doteraz nazbierali 20 veľkých igelitových tašiek vrchnáčikov z PET fliaš. Matúškova mamina všetkým veľmi pekne ďakuje. Zber vrchnáčikov pre Matúška naďalej pokračuje.

matuko

26
Nov

Astrostop

Dňa 24.11.2014 sa na našej škole, tradične ako každý rok, uskutočnila súťaž Astrostop. Tejto súťaže z tajomného a pútavého vesmíru sa zúčastnili aj naši žiaci 9. ročníka: Nikolas Bukový. Jakub Jarina. Veríme , že si zo súťaže odniesli zaujímavé informácie a hlavne dobrú náladu.

Astronomická vedomostná a trochu aj zábavná súťaž určená pre deti druhého stupňa základných škôl, členov astronomických a prírodovedných záujmových krúžkov, realizovaná prostredníctvom výpočtovej a multimediálnej techniky. Úlohou súťaže je preveriť vedomosti žiakov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied, naučiť ich individuálnemu presadeniu v konkurenčnej a súťažnej atmosfére. Súťaž má kvalitne spracovaný a stabilný scenár, ktorý sa už zásadne nemení, je o ňu značný záujem na všetkých školách regiónu.
 Na realizáciu viacerých súťažných kôl  sa používa systém diaľkového ovládania počítača pre každého súťažiaceho. Súťažiaci pomocou tlačidiel rieši rôzne úlohy, prihlasuje sa k odpovedi.

V prvom súťažnom kole riešia súťažiaci kvíz. Otázky sú premietané pomocou dataprojektora na plochu, súťažiaci vyberá z viacerých možností správnu odpoveď. V druhom súťažnom kole je dôležitá aj rýchlosť a pohotovosť. Súťažiacim je premietnutá animácia alebo fotografia nejakého astronomického úkazu alebo objektu. Kto najrýchlejšie zareaguje, má právo odpovedať. V prípade nesprávnej odpovede dostáva súťažiaci mínusové body. Do semifinálového kola postupuje päť súťažiacich, ktorí získali v predchádzajúcich kolách najväčší počet bodov. V tomto kole lúštia tajničku, ktorá skrýva nejaký astronomický výraz.Finálové kolo absolvujú dvaja najlepší súťažiaci. Toto kolo býva variabilné. Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý ako prvý vyrieši kvíz, zamaskovaný obrázok, doplňovačku alebo inú úlohu.


Astro                                                        Fotoalbum
25
Nov

POVEDZ DROGÁM NIE!

V rámci projektového „týždňa boja proti drogám“ sa jednotlivé triedy spojili a pracovali spolu na krásnych projektoch a prezentáciách. Okrem toho, že si upevnili vzťahy v triede, naučili sa povedať rázne NIE! všetkým mäkkým i tvrdým drogám a závislostiam na hracích automatoch. Žiaci deviatych ročníkov si pre svojich mladších spolužiakov pripravili zaujímavosti zo sveta „showbiznisu“ – úmrtia slávnych na predávkovanie a komplikácie spojené s drogami, závislosti na plastických operáciách, ktoré doplnili pútavým videom. Žiaci spojili svoje zistenia do pútavých multimediálnych prezentácii, ktoré si v piatok 21. novembra vzájomne odprezentovali.

balFotoalbum

25
Nov

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 13.11.2014 sa 12 žiakov 8. a 9. ročníka stretlo v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pozostávala z 3 častí. Najprv sa žiaci "potrápili" s vedomostným testom, potom v praxi aplikovali svoje poznatky zo slohu pri transformácii textu a nakoniec predviedli svoje rečnícke umenie pri prednášani krátkeho prejavu vytvoreného na zvolenú tému. Súťaž bola napínavá do poslednej chvíle a skončila s nasledujúcimi výsledkami:
1.miesto - Z.Lipničanová (9.E)
2.miesto - V.Kováčová (9.E)
3.miesto - N.Resutíková (9.E) a M.Šefranková (8.B)

Slovina

Fotoalbum

21
Nov

Obvodné kolo v stolnom tenise

Dňa 5. novembra 2014 sa naše žiačky zúčastnili obvodného kola v stolnom tenise, ktoré sa uskutočnilo v Športovom klube stolného tenisu v Ružomberku. Družstvo v zložení L. Krettová, Z. Kubíková, Z. Lipničanová a V. Mušutová obhájilo krásne 3. miesto. Gratulujeme!

Dňa 12. novembra 2014 sa obvodného kola v stolnom tenise zúčastnili aj chlapci. Družstvo tvorili žiaci - L. Bukový, J. Hrabuša, M. Ševčík, M. Uram. Chlapcom sa podarilo obhájiť 2. miesto vo svojej skupine a v konečnom poradí získali 5. miesto. Gratulujeme!

Ping
14
Nov

Upozornenie pre rodičov a žiakov

V školskom poriadku máme zakotvené, že žiaci sú povinní chodiť do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania. Veľmi často sa stáva, že žiaci prichádzajú na vyučovanie  po začiatku prvej vyučovacej hodiny, ktorú rušia svojim neskorým príchodom . Ak v priebehu polroka bude mať žiak viac ako 3x neodôvodnený neskorý príchod na vyučovanie, bude mu navrhnutá  znížená známka zo správania .

14
Nov

Ako sa žilo kedysi na LIPTOVE

Žiaci prípravného ročníka sa v rámci výtvarnej výchovy zoznámili s kúskom našej histórie. V priestoroch folklórneho súboru Liptov sa dozvedeli niečo o našej minulosti, o zvykoch a tradíciách. Vypočuli si ako sa žilo predtým, čomu sa ľudia venovali, ako a s čím sa hrávali deti v ich veku. Najviac ich zaujali hračky a oblečenie, ktoré sa nosilo predtým. Kroje si dokonca mohli aj vyskúšať. Že im to veľmi pristalo, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Liptov

Fotoalbum

14
Nov

Súťaž so ZVONČEKOM

Žiaci prípravného ročníka sa zapojili do súťaže časopisu ZVONČEK a oplatilo sa. Naši najmenší boli úspešní a v súťaži Môj kalendár, kde ich úlohou bolo nakresliť najobľúbenejšie ovocie, boli ocenení sladkou odmenou a samozrejme aj diplomom.

IMG_7431

tuto_daj_ako_prvu

14
Nov

Malí remeselníci

Žiaci 4.E a 4.F sa zúčastnili v Liptovskom múzeu v Ružomberku na multimediálnej prezentácii na tému Remeslo má zlaté dno s praktickými ukážkami paličkovania a tkania. V rámci tvorivej dielne sa deti stali malými remeselníkmi – najskôr učňami, potom tovarišmi a napokon majstrami v tkaní koberčeka na krosienkach. Svoj majstrovský výrobok si všetci odniesli so sebou.

RemeselFotoalbum

11
Nov

Brána do vesmíru

Taký bol názov exkurzie 7.11.2014 pre žiakov z predmetu  fyzika. Cieľom exkurzie bolo motivovať žiakov a ukázať im kúzlo prírodných vied. Zavítali sme do krajskej hvezdárne v Žiline, ktorá i tento rok pripravila pre spestrenie a doplnenie vyučovacieho procesu množstvo vzdelávacích programov a podujatí. Témy programov vychádzajú z učebných osnov prírodných vied a ich cieľom je opakovanie učiva, jeho rozšírenie a prehĺbenie.  Vzdelávací multimediálny program : „Hviezdna obloha“ trval cca 45 minút v prednáškovej miestnosti. Následne pokračovala beseda s astronómom. Návšteva kupoly hvezdárne, či pozorovateľne, zoznámenie s prístrojovým vybavením, demonštrácia práce s ďalekohľadmi, obhliadka modelov planét slnečnej sústavy bola pre žiakov veľmi pútavá.

brana

Fotoalbum

11
Nov

Netradične v hopilande

V piatok 8.11. 2014 zažili žiaci prípravného ročníka vyučovanie trošku netradične. Priamo v Hopilande absolvovali 3 vyučovacie hodiny. V rámci logopédie spoznali novú hlásku B, ktorú si precvičili hravou formou pomocou pexesa. Okrem jazýčkov si žiaci rozhýbali aj svoje svaly a samozrejme si v Hopilande aj „pohopkali“.

hopi
Fotoalbum

10
Nov

„Rozhodneš sa správne“

Naši žiaci 4. A a 4. B triedy sa v piatok 7. 11. 2014 zúčastnili na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Ružomberku preventívneho projektu pod názvom „Rozhodneš sa správne“. Ochotne sa rozprávali o trestnej činnosti páchanej pod vplyvom návykových látok. Deti sa aktívne zapájali do diania formou interaktívnej tvorivej dielne. Riešili zadané úlohy a vyjadrovali svoje postrehy a názory. Mohli si na vlastnej koži vyskúšať špeciálne okuliare, ktoré navodzujú pocit rozmazaného videnia pod vplyvom alkoholu.

Rozhodni_sa

                                                            Fotoalbum
07
Nov

Stretnutie s vesmírom

Žiaci tretieho ročníka navšívili 6. 11. 2014 Krajskú hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom. S mimozemšťanom Ufkom sa vybrali na prieskum vesmíru. Pozorovali galaxiu, súhvezdia, planéty. Aj takýmto zaujímavým spôsobom môže prebiehať vyučovanie.Hvez
                                                              Fotoalbum
07
Nov

Záložka do knihy spája školy Namaľuj svojho obľúbeného literárneho hrdinu

Naša škola sa s radosťou zapojila do obľúbeného česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. V mesiaci október sa žiaci na prvom aj druhom stupni s nadšením pustili do práce. Ich úlohou bolo navrhnúť záložky do kníh, ktoré venujeme našej partnerskej škole. Tento školský rok ňou je Základná škola Jimramov. Záložky sa vyrábali na hodinách literárnej a výtvarnej výchovy, prípadne ich žiaci robili doma. V priebehu mesiaca vznikali krásne záložky a žiaci teraz netrpezlivo čakajú na záložky svojich českých kamarátov. Veľká VĎAKA patrí všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto akcie.

zaloz

Fotoalbum

05
Nov

Povedz drogám NIE!!!

Týmto pokrikom žiaci prípravného, prvého a druhého ročníka rázne odmietli prítomnosť drog vo svojom živote. V stredu 5.11. 2014 sa v rámci projektového dňa naučili čo to vlastne droga je a čo spôsobuje, tiež čo je to drogová závislosť. Rozdelili si drogy na legálne a nelegálne. S pomocou pani učiteliek absolvovali protidrogový kvíz. Nakoniec všetci prvostupniari spoločne vyrobili protidrogový plagát, ktorého hlavným heslom bolo „ŽIVOT ÁNO, DROGY NIE!!!


Drog


Fotoalbum

05
Nov

Križovatky vlastných ciest

Dňa 04. 11. 2014 sa žiaci elokovaného pracoviska na Dončovej zúčastnili antidiskriminačného výchovného koncertu s názvom Križovatky vlastných ciest. Prostredníctvom hudby a pozitívnych textov mohli žiaci vidieť neobvyklý pohľad na otázky diskriminácie, rasizmu a šikanovania. Hudobníci svojím vystúpením žiakov nielen zaujali, ale prinútili ich aj zamyslieť sa, ktorou cestou sa budú v živote uberať.

Vychkonc
                                                        Fotoalbum
05
Nov

Výstava TUTANCHAMON – jeho hrobka a poklady a Múzeum polície

Dňa 21.10. triedy 7.A a 8.B s pani učiteľkami Štefánekovou, Dorníkovou a Holbusovou I. využili akciu ŽSSR „ Vlakom do múzeí a galérií“ a vybrali sa rýchlikom do Bratislavy. Navštívili Múzeum polície Slovenskej republiky, kde videli a počuli zaujímavosti z histórie a zo súčasnej činnosti policajných zložiek. Taktiež sa oboznámili s ťažkou, ale zaujímavou prácou kriminalistov. Potom sa presunuli na výstavu TUTANCHAMON – jeho hrobka a poklady, ktorá sa konala v Inchebe Expo. Táto výstava obsahuje exponáty, ktoré pútavou formou dokumentujú život starovekých Egypťanov počas vlády faraónov. Viac ako tisíc vystavovaných predmetov – dokonalých replík zo zlata a vzácnych drahokamov bolo vytvorených pod dohľadom odborníkov. Návštevníci majú jedinečnú možnosť vstúpiť do pohrebnej komory faraóna Tutanchamona so všetkými jej pokladmi a vidieť ju očami prvých prieskumníkov, slávneho egyptológa Howarda Cartera, ktorý v roku 1922 túto hrobku objavil. Súčasťou výstavy bol aj film o ťažkých začiatkoch vykopávok, svetovom úspechu tohto egyptológa, ale aj prekliatí, ktoré priniesla táto hrobka svojim objaviteľom. Deti si z tejto výstavy odniesli kus poznania a nezabudnuteľné zážitky.

Tutanch                                                
                                                        Fotoalbum
03
Nov

Naši starkí v škole

23. októbra 2014 sa dvere našej školy otvorili pre všetkých dedkov, babky, starké, starkých, lebo ich vnúčatá, žiaci 3.A triedy, si pre nich pripravili veľa prekvapení, aby ich potešili. Z lásky k starkým tancovali, spievali, recitovali, aby im milým slovom ukázali, že sú radi, že ich majú. Na záver starkých odmenili vysvedčením. S úsmevom na tvári a množstvom zážitkov oslávenci odišli a tretiaci sa už tešia, čím ich zase o rok prekvapia.

Stark                                                      Fotoablum
03
Nov

Halloween

29. októbra 3.A triedu navštívili príšerky a strašidielka. Nikomu neublížili, lebo súťažili, tancovali a zabávali sa. Takto čarovne prežili posledný školský októbrový deň a žiakom zázračne pričarovali prázdniny.

Halloween

Fotoalbum

03
Nov

Halloweenske tekvičky

Žiaci prípravného ročníka v stredu 30.10. 2014 zažili výtvarnú výchovu trošku netradične. Blížiaci sa Sviatok všetkých svätých a už aj na Slovensku propagovaný Hallowen ostávili v školskej kuchynke. Keďže sa na Sviatok všetkých svätých kedysi pieklo pečivo, pieklo sa v stredu aj u „prípravkárov“. Žiaci piekli koláč v tvare tradičnej hallowenskej tekvičky. Popritom sa dozvedeli, že americký sviatok Hallowen, má korene už u našich predkoch Slovanov. Slovania už v minulosti vyrezávali Svetlonosov - vyrezanú tekvicu s vloženou sviečkou, ktorá slúžila ako ochrana pred duchmi. O tom, že žiaci prípravného ročníka majú šikovné ručičky a hallowenske tekvičky sa im podarili, sa môžete presvedčiť vo fotogalérii.

Tekviky

Fotoalbum

30
Oct

Vzácna návšteva v našej škole

Dňa 27. októbra 2014 poctila našu školu vzácna návšteva. Medzi našich žiakov a pedagógov zavítali minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Pellegrini, poslanec NR SR Milan Mojš a primátor mesta Ján Pavlík. Okrem vedenia školy privítali hostí aj žiaci 3. A triedy, ktorí s triednou učiteľkou pripravili pekný program. Po programe sa návšteva presunula do zborovne, kde spolu s vedením školy a pedagogickými zamestnancami diskutovali o súčasných témach týkajúcich sa základných škôl. V závere návštevy sa minister školstva podpísal do školskej kroniky a riaditeľka školy Elena Volanská mu na pamiatku odovzdala obraz, ktorý nakreslila žiačka našej školy.

T2.sk_084Fotoalbum

29
Oct

Literárna súťaž

Naši malí tvorcovia literárnych diel sa premenili na spisovateľov a svoje myšlienky vložili do rozprávky, ktorú vytvorili. Boli úspešní a ich rozprávky sa medzi mnohými inými natoľko zapáčili, že získali aj ocenenie.
V utorok 27.10.2014 sa Anička Sabuchová ( 4.E ) a Oliver Podoba ( 3.F ) zúčastnili v CVČ Elán slávnostného odovzdávania cien  v literárnej súťaži:,, Každým slovom krok k umeniu".

1.MIESTO v II. kategórii

OLIVER PODOBA         

ÚČASTNÍCKY DIPLOM

ANIČKA SABUCHOVÁ      

Canon0273
29
Oct

Netradičné jablko

6. ročník výtvarnej súťaže Netradičné jablko, bol pre našu školu výnimočne úspešný. 
V každej kategórii sme získali ocenenie:


1. maľba: 1. miesto kolektív 3.C

2. počítačová grafika 3. miesto: Terézia Lauková 4. B

3. kombinovaná technika: 1. miesto: ŠKD - oddelenie 3. a 4. ročník.
                                            3. miesto: kolektív 3. A
                                           Čestené úznanie: kolektív 3. B

Všetkým víťazom blahoželáme, za prípravu žiakov ďakujeme pani učiteľkám : Hláčikovej, Kubáňovej, Mičudovej a Záhorovej.

IMG_8210

29
Oct

Týždeň zdravej výživy

Už sme si zvykli, že nás obklopujú reklamy na sladkosti, žiaci sa radi stravujú v bufetoch a stánkoch rýchleho občerstvenia a nie každý si k svojmu obedu vezme aj misku so šalátom... Žiaci našej školy sa však v rámci „Týždňa zdravej výživy“ rozhodli, že všetkým ukážu – často i nevšedným spôsobom – aká dôležitá je pestrá strava pre zdravie človeka. Konali sa výstavy ovocia a zeleniny, kde sa najmenší naučili ako rozlišovať a pomenovať plody, ktoré často vidíme už len očistené a pokrájané na tanieri. Týždeň sme si spríjemnili besedami a spoločnou prípravou násteniek. Tieto boli v závere týždňa ohodnotené členmi žiackej školskej rady a víťazi boli odmenení – ako inak ZDRAVÝMI ODMENAMI. 1. miesto obsadila 7.E a každý zo žiakov dostal krásne zdravé jabĺčko, 2. miesto 9.B, ktorá si rozdelila strapce hrozna a 3. miesto 9.E, žiaci ktorej svoju cenu – karfiol – podarovali pani učteľke triednej.


zv

Fotoalbum

29
Oct

„Školský pohár SFZ“ v malom futbale

21. 10. 2014 sa konala kvalifikácia do okresného kola v malom futbale mladších žiakov za účasti ZŠ Komjatná, ZŠ Liptovské Sliače, ZŠ Liptovská Lúžna a ZŠ Bystrická cesta. Našu školu reprezentovali Lukáš Janovec , Daniel Kováč, Daniel Kurajda (všetci zo 6.B), Dárius Betyar a Samuel Kudlička zo 6.A, Tomáš Jakubjak   a Patrik Cao z 5.A.

Víťazom kvalifikácie a postupujúcim do okresného kola sa stalo družstvo ZŠ Komjatná, ktoré postúpilo vďaka víťazstvu nad naším družstvom gólom v poslednej minúte zápasu. Naši žiaci predviedli výborné výkony a postup im „utiekol o vlások“. Našim najlepším strelcom bol Tomáš Jakubjak a hráčom Lukáš Janovec. Za vzornú reprezentáciu školy chlapcom ďakujeme.

Výsledky nášho družstva:

ZŠ Bystrická cesta – ZŠ Liptovská Lúžna 2:1

ZŠ Bystrická cesta – ZŠ Liptovské Sliače 1:1

ZŠ Bystrická cesta – ZŠ Komjatná          1:2

futbal                                                         Fotoalbum
24
Oct

Múzeum slovenskej dedinky Martin

Ani štvrtkové chladné a daždivé počasie nezabránilo žiakom 4. A a 4. B triedy navštíviť 23. 10. 2014 najväčšiu prírodnú expozíciu na Slovensku – múzeum slovenskej dediny v  Martine. Aspoň na chvíľu sa preniesli do minulosti, mohli zabudnúť na prítomnosť, na dobu plnú modernej techniky a ľudských rozmarov. Mohli vidieť ako sa žilo na vidieku a ako ľudia tej doby trávili svoj voľný čas. Okrem prehliadky expozície spojenej s výkladom veľmi milej pani sprievodkyne si mohli naši žiaci vyskúšať aj svoje zručnosti v tvorivých dielňach. Zistili aké ťažké, ale zároveň veľmi zaujímavé je utkať si kúsok malého koberčeka. S vlastnoručne utkaným darčekom a kopou nových informácií sa šťastne vrátili do reality.

Skan

Fotoalbum