Upútavka

Čerstvé hlavičky

Ďakujeme všetkým kolegom,  rodičom, žiakom, priateľom školy, ktorý registrovali bločky pre našu školu a dopomohl nám k víťazstvu. Aj tento rok sa môžeme tešiť na čerstvé ovocie z Kauflandu.

Bleskovka

Navštívte nás na našej novej webovej stránke: 

https://zsbystricka.edupage.org/06
Jul

Úspech vo výtvarnej súťaži

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do súťaže Vesmír očami detí. Najúspešnejšou sa stala Sofia Šulíková z 2.B triedy, ktorej práca s názvom Sonda Parker, sa dostala až do celoslovenského kola. Sofinke blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

uspechvovvsutazi1

uspechvovvsutazi2

06
Jul

Deň matiek, Deň otcov, Deň rodiny v 2.B triede

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku si deti z 2.B triedy pozvali 24.6.2020 svojich najbližších do školy, aby ich pri príležitosti sviatkov mamičiek, ockov, rodiny, prekvapili a potešili.

denrodiny20202b

01
Jul

Ocenená žiačka

Cena riaditeľky školy RNDr. Eleny Volanskej pre Viktóriu Kohútovú za vynikajúce študijné výsledky! Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Aocenenaziacka

29
Jun

OZNAM ŠKD

Dňa 30.6.2020 (utorok) nebude v prevádzke ŠKD. Deti, ktoré pôjdu na obed, prosíme vyzdvihnúť do 9:45hod.

Ďakujeme.

26
Jun

VRÁTENIE KNÍH

Dištančne vzdelávajúci žiaci odovzdajú v pondelok (t.j. 29.06.2020) učebnice triednym učiteľom. V utorok (t.j. 30.06.2020) si prídu prevziať vysvedčenie.

(Nie je potrebné sa prihlasovať na nástup do školy).

23
Jun

Oznam školskej jedálne

Preplatky za stravné sa prenášajú do budúceho školského roku. Zákonní zástupci, ktorí žiadajú vrátiť preplatky si napíšu žiadosť na email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Do žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu a číslo účtu v tvare IBAN. Preplatky v hotovosti nebudú vyplácané.
18
Jun

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Výdaj obedov:
- 22.06. - 29.06.2020 v čase od 11:00 hod. - do 13:00 hod.
- 30.06.2020 v čase od 09:00 hod. - do 10:00 hod.
Posledný deň na odhlasovanie obedov: 26.06.2020 (štvrtok) do 7:30 hod.
12
Jun

OZNAM !!!

zmenyk15.6.2020
10
Jun

Klasifikačná porada

22.6.2020 sa uskutoční záverečná klasifikačná porada za školský rok 2019/2020.
22
May

POKYNY K OTVORENIU ŠKOLY OD 1. 6. 2020

 Škola:

 • Zabezpečí vzdelávaciu a záujmovú činnosť v skupine max. 20 žiakov.
 • Zabezpečí po dohode so zákonnými zástupcami, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • Skupina sa nebude meniť a môžu v nej byť aj žiaci, ktorí neboli v spoločnej triede.
 • Skupina bude počas dopoludnia s jedným učiteľom a poobede s vychovávateľom alebo učiteľom.
 • Pri poklese počtu žiakov v skupine sa môžu skupiny zlučovať až v nasledujúcom týždni.
 • Obsah a forma vzdelávacích a záujmových činností bude realizovaná v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými opatreniami.
 • Pri vstupe do budovy bude zabezpečený ranný filter – meranie teploty bezkontaktným teplomerom a dezinfekcia rúk.
 • Vstup do budovy školy je možný len s ochranným rúškom alebo štítom.
 • Na reguláciu odstupov a organizovanie vstupu do budovy školy pred vchodmi budú dohliadať nepedagogickí zamestnanci.
 • Nástup na vyučovanie bude podľa harmonogramu v čase od 7:15 hod. do 8:30 hod. (príloha 1 a 2 pod pokynmi).
 • Vyučovanie bude podľa týždenného rozvrhu, ktorý sa bude aktualizovať (príloha 3, 4, 5 pod pokynmi).
 • ŠKD bude v prevádzke po skončení vyučovania do 16:00 hod. Tento čas je nutné dodržiavať, pretože od 16.00 hod. bude prebiehať každodenná dezinfekcia školy.
 • Stravovanie žiakov v ŠJ bude v čase medzi vyučovaním a činnosťou v ŠKD v jednotlivých skupinách podľa harmonogramu (príloha 6 a 7 pod pod pokynmi). Žiak vstupuje do jedálne len so svojou skupinou a v sprievode dozoru.

 

Zákonný zástupca:

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a 2 balíky papierových jednorazových vreckoviek (náhradné rúško bude zabalené v igelitovom vrecúšku) a zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v prílohe 8 pod pokynmi). Písomné vyhlásenie je k dispozícii na vrátnici školy na oboch pracoviskách. V prípade nedoručenia písomného vyhlásenia, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia na COVID-19, žiak nebude vpustený do budovy školy (nezúčastní sa v ten deň vyučovacieho procesu).
 • Nevstupuje do priestorov školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19 bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vzdelávacích činností v škole a žiaci v 6. až v 9. ročníku pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Príloha 1 – harmonogram vstupu do školy:  Dončova 4

Príloha 2 – harmonogram vstupu do školy: Bystrická cesta 14

Príloha 3 – rozvrh hodín pre 0. – 4. ročník

Príloha 4 – rozvrh hodín pre 5.A a 5. B

Príloha 5 – rozvrh hodín pre 5. D a 5. E 1. týždeň             

                – rozvrh hodín pre 5. D a 5. E 2. týždeň

                – rozvrh hodín pre 5. D a 5. E 3. týždeň

Príloha 6 - harmonogram na stravovanie v ŠJ: Dončova 4

Príloha 7 - harmonogram na stravovanie v ŠJ : Bystrická cesta 14

Príloha 8 - vyhlásenie zákonného zástupcu

22
May

POZVÁNKA NA IT ČAJOVŇU ONLINE

Pozývame žiakov II. stupňa na prihlásenie do IT čajovne online dňa 4.6.2020. Prihlásiť sa môžete pomocou dotazníka na stránke:
04
May

Platba za ŠKD

Žiadame rodičov, aby za mesiace máj a jún NEUHRÁDZALI poplatok za ŠKD.

16
Apr

Dôležitý oznam

Základná škola Bystrická cesta 14, Ružomberok oznamuje občanom mesta, že na základe preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu medzi obyvateľmi dnešným dňom, t. j. 16.apríla 2020 zatvára areál školy a multifunkčné ihrisko do odvolania.

Kontrolu dodržiavania nariadenia budú vykonávať hliadky mestskej polície!

17
Apr

Oznam - Dončova

Žiadame všetkých rodičov, ktorých deti majú v škole uložené svoje učebné pomôcky alebo úbory na TV, aby si ich neodkladne prišli vyzdvihnúť do školy na Dončovej 4 dňa 22.4.2020, v čase od 8:00 - 17:00. K dispozícii bude pán školník. Do školy sa bude vstupovať po jednom cez hlavný vchod školy.  Ostatné vchody nebudú otvorené. Prosíme o dodržiavanie hygienických pravidiel - je nutné mať rúško a rukavice.

15
Apr

Dezinfekcia skriniek školy

Žiadame všetkých rodičov, ktorých deti majú v skrinkách školy uložené svoje učebné pomôcky, alebo úbory na TV, aby si ich neodkladne prišli vyzdvihnúť do školy na Bystrickej ceste dňa 27.4.2020, v čase od 8:00 - 17:00. K dispozícii bude pán školník.Termín je nutné dodržať!
30
Mar

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia,

z poverenia p. riaditeľky si Vás dovoľujem informovať, že vyučovanie sa prerušuje do ODVOLANIA.

27
Mar

Oznam o poplatkoch do ŠKD a ŠJ

Dobrý deň,

prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok za ŠKD za mesiace marec a apríl, aby tak čo najskôr urobili. Je potrebné zaplatiť sumu 20€ (za oba mesiace). Poplatky, ktoré zaplatíte za ŠKD, sa automaticky posúvajú na ďalší mesiac, kým sú školy zatvorené (do odvolania). Ak Vaše deti nebudú navštevovať ŠKD v apríli, tak zaplatený poplatok sa automaticky presunie na ďalší mesiac.

Réžia za obedy v ŠJ Vám bude buď vrátená na účet, alebo presunutá do budúceho školského roka. 

Problematiku ŠKD a ŠJ doriešime po návrate žiakov na vyučovanie.

Ďakujem za porozumenie,

Vaša riaditeľka, E. Volanská.

24
Mar

Dezinfekcia škôl

Dnes, dňa 24.3.2020 prebieha odborná dezinfekcia na oboch pracoviskách Základnej školy - pracovisko Bystrická cesta 14 a elokované pracovisko Dončova 4.

12
Mar

Rozhodnutie krízového štábu SR

Krízový štáb dnes rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po zasadnutí.

Taktiež bude zatvorená aj školská jedáleň a všetci stravníci budú z obedov automaticky odhlásení.

O možných zmenách Vás budeme včas informovať.


12
Mar

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

riaditeľka ZŠ Bystrická cesta 14, RNDr. Elena Volanská oznamuje, že dňa 13.3.2020 (piatok) bude prerušené vyučovanie z dôvodu riaditeľského voľna. Ďalšie informácie poskytneme po oficiálnom vyhlásení krízového štábu SR a mesta Ružomberok.

Učiteľ ské

Kto je online

We have 3 guests online