Obhajoba ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov12.05.2015  : 5.-6. ročník

20.05.2015  : 1. - 4. ročník

21.05.2015 : 7. -9. ročník

Štátne sviatky01. 05. 2015 - štátny sviatok
nástup do školy : 04.05.2015

08.05.2015 - štátny sviatok
nástup do školy: 11.05.2015


27
Apr

Oznam ŠKD

 V mesiaci máj budeme vyberať  v ŠKD poplatok za 2 mesiace naraz ( máj, jún).

 Sumu je potrebné uhradiť  do 15.05.2015.  Ďakujem

27
Apr

,,Čo vieš o hviezdach?"

Dňa 22.4.2015 sa Peter Vrbjár, žiak 5.A triedy zúčastnil krajského kola tejto súťaže v Žiline. Vedomostnú astronomickú súťaž vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, planetáriami a ostatnými astronomickými zariadeniami. Súťaž je určená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z  okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii.

Súťažiacemu blahoželáme .

IMAG1523

IMAG1514
23
Apr

FAIR PLAY DEŇ na ZŠ Bystrická cesta

Základná škola na Bystrickej ceste sa rozhodla zrealizovať myšlienku podujatia o putovný pohár pod názvom FAIR PLAY DEŇ. Športové dopoludnie sa v spolupráci s občianskym združením „Zober loptu, nie drogy“ uskutočnilo dňa 22. apríla 2015 v areáli základnej školy. Túto skvelú myšlienku podporilo aj ďalších päť základných škôl v Ružomberku – Základná škola A. Hlinku Černová, Základná škola Klačno, Základná škola Likavka, Základná škola sv. Vincenta a Základná škola Sládkovičova. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo viesť deti k pohybu, tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii závislostí a ďalších sociálno-patologických javov, a tým aj k podpore duševného zdravia. Organizátori akcie zvolili štyri disciplíny, a tak si 132 žiakov meralo sily vo vybíjanej, streetballe, florbale a futbale. Počas celej akcie vládla pravá športová atmosféra s úžasnou bojovnosťou všetkých hráčov. Víťazný putovný pohár získalo družstvo zo Základnej školy Klačno. Žiaci si domov odniesli nielen pekné darčeky, ale hlavne nezabudnuteľné zážitky. A že táto akcia mala pre žiakov i pedagógov veľký význam svedčí aj to, že už dnes sú rozhodnutí prihlásiť sa do akcie o rok. Za finančnú a materiálnu pomoc ďakujeme pani Husarčíkovej, Kloučkovej, pánovi Pavlíkovi, Graňákovi, Letkovi, Hykelovi, Saške Pavlíkovej, tete Katke a ujovi Peťovi a Občianskemu združeniu Zober loptu nie drogy.

FP
Fotoalbum

23
Apr

2% z dane 2014

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť činnosť  Občianskeho združenia Slniečka pre všetky deti darovaním 2% (3%) z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!
Finančné prostriedky budú použité na:
- skvalitnenie činnosti a spoluprácu pri organizovaní voľno časových aktivít,
- na materiálne zabezpečenie akcií organizovaných v spolupráci s našim združením.

 

SLNIEČKO PRE VŠETKY DETI

Občianske združenie

 Smiley_Suncute

Aj v tomto roku môžete

2% (3%)

z vašej dane z príjmu roku 2014 odviesť našej neziskovej organizácii

na podporu mimoškolskej činnosti, voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Na to, aby sme mohli aktívne pracovať potrebujeme aj vašu pomoc, morálnu aj vecnú.

Vopred Vám ďakujeme.


Vyhlásenie na stiahnutie tu!!!!


Názov účtu:  
Slniečko pre všetky deti

Adresa:          Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok

IČO:               42070881

Číslo účtu:     8350893001/5600

Kontakt

+421 44 435 31 85
23
Apr

Po stopách histórie Ružomberka

Dňa 22. 4. 2015 mali žiaci 2.B triedy trochu netradičnú hodinu vlastivedy. Vybrali sa do ulíc nášho mesta, aby tu na vlastné oči spoznali najvýznamnejšie historické  a kultúrne pamiatky, o ktorých sa učili. Pripomenuli si aj mená najznámejších ružomberských osobností pri ich sochách či pamätných tabuliach. Takto získané poznatky si určite nadlho zapamätajú.

Po_stopch

Fotoalbum

20
Apr

fair play deň

Základná škola Bystrická cesta 14 v Ružomberku organizuje podujatie o putovný pohár  FAIR PLAY DEŇ , sa bude konať  22.apríla 2015 v spolupráci s občianskym združením „Zober loptu, nie drogy“. Prichádzame s myšlienkou viesť deti k pohybu , tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii závislostí a ďalších sociálno-patologických javov a tým aj k podpore duševného zdravia. Plánujeme zapojiť žiakov do štyroch loptových hier . Najlepší tím  získa víťaznú trofej.

Zúčastnené školy:

ZŠ Sládkovičova

ZŠ sv. Vincenta

ZŠ A.Hlinku

ZŠ Klačno

ZŠ Likavka

ZŠ Bystrická cesta

Všetkým zúčastneným prajeme veľa športových úspechov

logo-zoberloptu
17
Apr

Slávik

Dňa 15.apríla sme si dopoludnie spríjemnili školským kolom speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2015. Za 1. kategóriu sa umiestnili:

1.       Karin Klukošová2.E

2.       Desiree Ault 3.F

3.       Sofia Lofajová 1.E

Za 2. kategóriu:

1.       Saskia Borovská 4.B

2.       Paulína Sokolská 6.B

3.       Christián Kenereš 4.E

Víťazom  blahoželáme.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí našli odvahu a zapojili sa do súťaže.

DSC_0535

DSC_0536
15
Apr

OŽAZ

Dňa 10.4.2015 sa uskutočnilo praktické cvičenie OŽAZ. Žiaci našej školy si mohli prakticky vyskúšať poznatky,ktoré získali počas teoretickej prípravy 9.4.2015.

Ozaz

Fotoalbum

15
Apr

Biblická olympiáda

27.3.2015 sa v Evanjelickom gymnáziu Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo seniorátne kolo Biblickej olympiády Liptovsko-oravského seniorátu. Našu školu reprezentovali Sophie Krettová /3.A/, Tereza Labajová /3.A/ a Anna Sabuchová /4.E/. Anička Sabuchová sa umiestnila na krásnom druhom mieste. Všetkým ďakujeme a Aničke držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré bude 30.4.2015 v Banskej Bystrici.

poke.jpg

Fotoalbum

15
Apr

Deň Zeme

V piatok 10.04.2015 sme sa vybrali do prírody s plastovými vrecami pomôcť našej Zemi  zbierať odpadky. Takto predčasne sme si pripomenuli Deň Zeme. Každý, kto priložil ruku k dielu chcel chrániť prírodu, vzduch, vodu pre ostatných ľudí a živočíchov žijúcich na Zemi aj pre budúce generácie. Uvedomili sme si, že naša Zem a jej  zdroje sú vyčerpateľné, preto si ich musíme chrániť.

Denzeme

Fotoalbum

13
Apr

Požiarny poplach...

V rámci teoretickej časti Ochrany života a zdravia sme mali požiarny poplach. Žiaci spolu s vyučujúcimi  podľa evakuačného plánu opustili budovu za 1minútu a 48 sekúnd.

Poplach

Fotoalbum

13
Apr

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 9. apríla sa v priestoroch CVČ Elán na Dončovej ulici konalo obvodné kolo biologickej olympiády – kategória E . V tomto školskom roku bola súťaž zameraná na rastliny a živočíchy agrocenóz - polí, lúk a pasienkov. Našu školu reprezentovala Zuzana Gállyová (8.D), ktorá súťažila v odbornosti botanika. Okrem teoretických vedomostí sa hodnotí aj praktická časť (zostavenie herbáru) a  poznávania predpísaných druhov rastlín. Z celkového počtu 150 bodov získala 144 a  umiestnila sa na 1. mieste. Zuzke blahoželáme a držíme jej palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 12. mája.

Snmka0260
09
Apr

UČÍME SA PRE ŽIVOT

Žiaci 6. E zažili netradičnú a zaujímavú hodinu anglického jazyka. S pomocou rodičov a starých rodičov doma pripravili svoje obľúbené recepty. Hotové jedlo priniesli do školy, kde svojim spolužiakom nielen odprezentovali prípravu receptu v angličtine, ale každý žiak ho mal možnosť aj ochutnať. Žiaci si tak obohatili svoju slovnú zásobu o nové slovíčka, ale si aj pochutnali na skvelých koláčoch. Následne si recepty medzi sebou vymenili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto skvelej vyučovacej hodine podieľali a dopriali nám chutný zážitok.

Ucime

Fotoalbum

09
Apr

Úspech na celoslovenskom kole!

Dňa 1.4. 2015 sa konalo celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktorom sa Viktória Husarčíková umiestnila na krásnom druhom mieste a Dominik Molnár v ťažkej konkurencii obsadil pekné siedme miesto. 
Obom srdečne gratulujeme!

Diplom
25
Mar

Dobrovoľná akcia

Pri príležitosti mesiaca knihy bola vyhlásená dobrovoľná akcia: "Daruj knihu do knižnice, potešíš tak detské srdce." Touto cestou chceme poďakovať žiakom a vyučujúcim, ktorí venovali knihy do našej školskej knižnice.

Veľké ĎAKUJEM patrí: Lukášovi Schmidtovi (3.A), Samkovi Burošovi (3.C), Alexovi Kupčíkovi (3.C), Tomášovi Jakubjakovi (5.A), Natálii Náhlovskej (5.A), Zuzane Hrabušovej (5. A), Diane Švajleninovej (5.B), Martinovi Bernáthovi (7.B), Matejovi Mudrončíkovi (7.B), Vande Kučerkovej (7.B), Marekovi Olosovi (7.B), Dominike Ladňákovej (7.B), Viktórii Husarčíkovej (7.E) p. uč. Vierikovej, p. uč. Salvovej a ďalším, ktorí neuviedli svoje meno :). Špeciálne sa chceme poďakovať p. uč. Fabianovi, ktorý venoval našej školskej knižnici 19 kníh pre deti a mládež.


25
Mar

Marec - mesiac knihy

Celý mesiac marec sa v našej škole niesol v znamení knihy. Začali sme tradičnými čitateľskými denníkmi, referátmi o spisovateľoch a knihách, ale aj návštevami školskej, či mestskej knižnice. Žiaci 2. stupňa navrhovali na hodinách literárnej výchovy obaly kníh a neskôr si z nich urobili na chodbe výstavu. Posledný marcový deň si všetci žiaci priniesli do školy svoje obľúbené knihy, z ktorých si počas prestávok čítali. Zároveň diskutovali o knihách a odporúčali svojim spolužiakom dobré knižné tituly :). Dúfame, že čítanie kníh bude pre našich žiakov zábavné a poučné nielen v marci, ale budú sa riadiť výrokom E. Rotterdamského: "Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách."

DSC_0453

Fotoalbum

31
Mar

BAZÁR HRAČIEK V HOPILANDE

Na známosť sa všetkým dáva, že sa v HOPILANDE uskutoční veľkolepý BAZÁR HRAČIEK. Naše deti robili veľké jarné upratovanie a s niektorými hračkami sa rozlúčili. Tie poputujú do HOPILANDU, kde si ich TY za skvelé ceny môžeš kúpiť. Po Veľkej noci v termíne od 7. 4. do 17. 4. to bude v HOPILANDE poriadne pestré. Nájdeš tam plyšových mackov, legá, bábiky, dinosaurov, kočíky, kocky, robotov, autá, ... Jednoducho kopec hračiek za neuveriteľné ceny.

TAK NEVÁHAJ A PRÍĎ SI VYBRAŤ, BUDEŠ MAŤ Z ČOHO!

 Kúpou hračiek navyše podporíš stavbu ihriska na Základnej škole na Dončovej ulici.

HOPILAND_BAZAR_HRACIEK_a4

30
Mar

OZNAM

Multifunkčné ihrisko bude v čase od 1.4 do 8.4. 2015 pre NEPRIAZNIVÉ počasie ZATVORENÉ.
30
Mar

Deň VODY

V utorok 24. 3. 2015 sme si zaujímavými pokusmi pripomenuli Deň vody. Vybraní žiaci si pod vedením učiteľov fyziky, chémie a biológie pripravili zaujímavé pokusy a prezentovali ich pred žiakmi ostatných tried. Deti videli čarovanie s farbami, nafukovanie obrých balónov a bublín.  Žiaci sa presvedčili, že niektoré nápoje a sladkosti sa kombinovať nesmú.   Sledovali  ako voda cestuje rastlinkou. Pozorovali drobné vodné živočíchy (črievička, slimák).   Uvedomili  si, že život bez vody by na našej Zemi nebol možný. Za zaujímavý deň netradičného učenia, počas ktorého si žiaci vyskúšali úlohu učiteľov, patrí vďaka všetkým učiteľom, ktorí ich na výučbu pripravili.

Voda

Fotoalbum

30
Mar

Žiaci si poradili s náročnými testami v súťaži „Čo vieš o hviezdach“

Krajská hvezdáreň v Žiline spolu s Centrom voľného času Elán v Ružomberku každoročne organizujú na našej škole vedomostnú súťaž: ČO VIEŠ O HVIEZDACH? Tak to bolo aj  25.3.2015. V tejto tajuplnej, čarokrásnej a pútavej problematike si zmeralo svoje "sily"  21 žiakov z celého okresu Ružomberok. Medzi nimi boli aj žiaci našej školy: Peter Vrbjár (5.A) sa v 1.kategórii umiestnil na 2. miestepostupuje do krajského kola. V 2.kategórii sa žiaci z 9.A umiestnili nasledovne: Jakub Jarina (7. miesto) , Nikolas Bukový (10.miesto). Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. Priebeh súťaže okresného kola pozostáva z troch nezávislých častí: 1.Riešenie písomných úloh , 2.Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy, 3. Ústne kolo.

Súťažiacim srdečne gratulujeme!

P3250051
Fotoalbum

27
Mar

Stretnutie s rodičmi - „Ďakovací“ piatok

V piatok 19. marca sme do našej školy pozvali niektorých rodičov.  Zavítal k nám ujo Javorka, ujo Filo, ujo Pongrácz, ujo Vrtich a teta Halčinová. My deti sme sa im rozhodli poďakovať. V „ďakovací“ piatok nechýbalo v škole  obrovské ĎAKUJEEEM, diplomy, darčeky  a samozrejme šampanské (ako inak detské). Títo rodičia nám totiž veľmi pomohli a teraz vďaka nim máme my dievčatá krásne toalety. A aby sme nezabudli na uja Betušiaka, uja Lacinu, uja Iváka, uja Klučku a šikovný tím uja Fila, ktorý tiež veľmi pomohli pri realizácii našich dievčenských toaliet.

Ďakujeme za našich aktívnych rodičov Laughing

dakov

Fotoalbum

27
Mar

Marec mesiac kníh

Keďže mesiac marec patrí knihám, žiaci prípravného ročníka navštívili mestskú knižnicu. Dozvedeli sa ako to v knižnici funguje, spoločne spoznávali knižničné regály a v nich vystavené kopy kníh. Pani knihovníčka im prečítala rozprávku o Zlatej husi, ktorú počúvali so zatajeným dychom. Nakoniec všetci dostali darček v podobe záložky do knihy. Ďakujeme

TUTO_NA_STRANKU
Fotoalbum

27
Mar

Veľkonočné zvyky a tradície v Liptovskom múzeu

Veľká noc je symbolom prebúdzajúceho sa života. Na Slovensku bola vždy Veľká noc bohatá na tradície a zvyky, z ktorých sa mnohé zachovávajú dodnes. Presvedčili sa o tom aj žiaci 7. B a 9. A triedy so svojimi triednymi učiteľkami, ktorí 25. marca 2015 zavítali do Liptovského múzea v Ružomberku na akciu pod názvom Veľkonočné zvyky a tradície. Žiaci mali možnosť vidieť vystúpenie folklórnej skupiny Liptáčik, ale aj vyrezávanie drevených figúrok, pletenie košíkov, zdobenie kraslíc a podobne.

26
Mar

Poďakovanie

Vedenie Základnej školy ĎAKUJE týmto rodičom a priateľom školy za nezištnú veľkú pomoc pri úprave školského dvora a detských toaliet na elokovanom pracovisku na Dončovej ulici. Zoznam budeme priebežne dopĺňať.

Karol Javorka, Matúš Filo, Robo Kolár, Ľubo Žila, Laco Matej, Maroš Gromnica, Zuzana Bočeková Buntová, Patrik Habo, Milan Šlavka, Albín Ivák, Peťo Betušiak, Martin Mičuda, Rasťo Pongrácz, Braňo Vrtich, Mišo Halčin, Bohuš Argaláš, Ján Bednárik, Marcel Dúbravec, Martin Kováčik.


picisto-20150326044852-354274

25
Mar

Hlasujte za náš dončov dvor

Náš grant na revitalizáciu školského dvora na Dončovej ulici  postúpil do finále v Raiffeisen banke. Navštívte pobočku banky (pri tržnici) a hlasujte za ,, DONČOV ŠKOLSKÝ DVOR". Hlasy Vás a Vašich príbuzných, priateľov a známych nám pomôžu získať finančné prostriedky na skrášlenie prostredia pre naše detí. Za každý hlas ďakujeme.

hrisko
25
Mar

Pytagoriáda

Dňa 16. marca sa uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády v kategóriách P3,4. Úspešní riešitelia tohto kola boli:

3.A: Kurajda Jakub a Schmidt Lukáš

3.B: Hatiar Adam

3.E: Rusnák M a Hlačinová K.

3.F: HlinaG., Buschbacher V., Kotlínová A., Chmelár G

4.B: Móciková Tamara

4.E: Sabuchová Anna

Týmto im srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach Laughing

pytagoriada